OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove informacijske sigurnosti
Osnove informacijske sigurnosti
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 127646
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Dragičević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 23. 01. 2023.
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove informacijske sigurnosti Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 127646
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Nema konzultacija (slobodna studijska godina)

Trg Republike Hrvatske 14, soba 52
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej (Predavanja)

Petkom u 8 h uz raniju najavu na email

Ćirilometodska 4, soba 55/II
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić (Predavanja)

Utorkom od 9 do 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 39
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić (Predavanja)

Utorkom u 10 sati.

Gundulićeva 10, soba br. 7
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar (Predavanja)

Četvrtkom u 12 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7
Literatura
OBVEZNA: Whitman, Michael E., Mattord, Herbert J; Principles of Information Security; Cengage Learning (2012)
PREPORUČENA: Kouns, B., Kouns J; The Chief Information Security Officer; IT Governance Publishing (2011)
PREPORUČENA: Serge Gutwirth, Yves Poullet, Paul de Hert; Data Protection in a Profiled World; Springer Science Business Media (2010)
PREPORUČENA: David I. Bainbridge; Introduction to Information Technology Law; Pearson Education (2007)
PREPORUČENA: Direktiva 2013/40/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o napadima na informacijske sustave i o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2005/222/PUP;
PREPORUČENA: Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11);
PREPORUČENA: Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11);
PREPORUČENA: Kazneni zakon, glava XXV (NN 125/11, 144/12);
PREPORUČENA: Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11);
PREPORUČENA: Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07);
PREPORUČENA: Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12);
Opis predmeta
Pojam informacijske sigurnosti. Aspekti informacijske sigurnosti. Informacijska sigurnost u okruženju suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. - 2 sata
Informacijska sigurnost u hrvatskom pravu. Tajnost, cjelovitost i dostupnost računalnih sustava i podataka - 2 sata
Kontrola pristupa informacijskom sustavu. Osnove kriptografske zaštite informacijskih sustava. Biometrija. - 2 sata
Ranjivosti informacijskih sustava. Prijetnje i napadi na informacijske sustave - 2 sata
Sigurnosna politika. Dodjela i upravljane pravima pristupa. Zaštita programa i operacijskih sustava od neovlaštenog pristupa. - 2 sata
Zakon o informacijskoj sigurnosti. - 4 sata
Zakon o tajnosti podataka - 4 sata
Zakon o zaštiti osobnih podataka - 2 sata
Institucionalni i regulatorni okvir informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj - 2 sata
Samoregulacija. Standardi informacijske sigurnosti (pregled BS7799, ISO standardi, PCI DSS) - 4 sata
ISO27000 obitelj standarda informacijske sigurnosti - osnovna načela i odredbe - 2 sata
Državna informacijska infrastruktura - institucije i pravni okvir - 2 sata
Ispitni rokovi
23. 01. 2023.
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.