FER - INFORMATIČKO PRAVO:
Katedra za pravo informacijskih tehnologija i informatiku
Obavijesti
Literatura za ispit Informatičko pravo

Ispitna literatura za ispit Informatičko pravo:

 

  1. Udžbenik Dragičević i suradnici: "Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija", poglavlja 5, 6, 7 i 8, Narodne Novine, Zagreb 2015. https://www.nn.hr/hr/novosti/pravna-informatika-i-pravo-informacijskih-tehnologija,140.html
  2. Opća Uredba o zaštiti podataka https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HR
  3. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

Repozitorij