Petar Ceronja, mag. iur.
Petar Ceronja,
mag. iur.

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Katedra/služba:
Tajnik Fakulteta - rukovoditelj područnog ureda ili službe