STUDENTSKI USPJESI:
Obavijesti
Rea Jozić i Darija Željko su pod mentorstvom doc. dr. sc. Vanje-Ivana Savića izradile rad „Možete poljubiti mladu: Statusna prava žena kroz prizmu karakterističnih kultura i religije u državama Srednje Azije" koji je objavljen u časopisu Pravnik (Pravnik, časopis za pravna i društvena pitanja, Vol. 52, No. 103, svibanj 2018.), a koji je prethodno nagrađen trećom nagradom Centra za ženske studije iz Zagreba za 2017. godinu.  
Svan Relac  dobitnik je Dekanove nagrade za akad. god. 2018./2019. za izlaganje autorskog rada znanstvenog karaktera iz područja teorije prava pod nazivom “ Argumentum a contrario  and implicatures in law“ na 13. godišnjem međunarodnom skupu udruženja Central and Eastern European Network of Jurisprudence, održanom na Pravnom fakultetu u Zagrebu, 13.-14. rujna 2018., na kojem je sudjelovalo 30 izlagača iz 13 država
Marko Ćušić i Karlo Kožina  dobitnici su Dekanove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. za rad s naslovom "Kelsenovo shvaćanje sudbene vlasti" (mentor: doc. dr. sc. Luka Burazin). Autori su rad izložili na Trećoj međunarodnoj studentskoj konferenciji iz teorije, filozofije i sociologije prava, održanoj na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu 21. listopada 2016. godine. Rad je objavljen u zborniku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije , 2017. godine i časopisu  Eudaimonia – Revija za pravnu, političku i socijlanu teoriju i filozofiju , God. I, 1/2017, str. 83-98.
Antonia Ćurković , Marko Kraljević i Ana-Marija Mioković dobitnici su Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016. koju su osvojili za rad s naslovom "Odnosi između države i vjerskih zajednica u Europskoj Uniji - analize i kritike" koji je izrađen pod mentorstvom doc.dr.sc. Vanje-Ivana Savića.