OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike
Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 155561
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
Ispitni rokovi:
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 155561
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić

 

utorkom u 11,00 sati

 

Gundulićeva 10, soba 18
Literatura
Glenn, Patrick H; Legal Traditions of the World, 4th Ed.; Oxford University Press (2011), str. 99.-133., 181.-237
Cotran Eugene, Yamani Mai; The Rule of Law in the Middle East and Islamic World, Human Rights and Judicial Process; I.B. Tauris. (2000), str. 1.-35., p.128.-137., 137.-144
Mallat. Chibli; Introduction to the Middle Eastern Law; Oxford University Press (2007), str. 141.-181
Mautner Menachem; Law The Culture of Israel; Oxford University Press (2013), str. 31.-54., 181.-201
Savić, Vanja-Ivan; Pravne osobe u Islamskom pravu; Ljetopis Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Vol. IV, Broj 1/2013 (2013), str
Savić, Vanja-Ivan; Katuba u židovskom pravu; Revija za socijalnu politiku, br. 2. (2015), str
Yilmaz, Ishan; Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States; Asghate (2005), str. 83.-125
Opis predmeta
Predmet Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike predstavlja izborni kolegij koji se do sada nije predavao u okviru studijskog programa na Pravnom fakultetu. Kolegij predstavlja težnju da se studentima približe pravni sustavi koji su se razvijali pod većim ili manjim utjecajem islamskog prava i islamskog pogleda na egzistenciju države i pravnih subjekata-fizičkih i pravnih osoba (kod Izraela pod utjecajem Židovskog odnosno rabinskog prava). Naši studenti prava su vrlo dobro upoznati s kontinentalnim i anglo-američkim pravnim sustavima ali nedovoljno upoznati s pravnim tradicijama i uređenjima država van europskog i zapadnog pravnog kruga. U današnjem globaliziranom svijetu Republika Hrvatska kao nova članica Europske Unije može i treba zauzeti mjesto poveznice između Europe i ostalih dijelova Svijeta, prvenstveno bližeg susjedstva, a što Bliski istok i Sjeverna Afrika jesu. Uređenje države i funkcioniranje državnog aparata (ostvarenje funkcija države) su u tim zemljama neraskidivo povezani s religijskim odrednicama u materijalnom ili pak formalnom i/ili ceremonijalnom smislu. Ovaj predmet će studentima približiti karakteristična prožimanja religije i pravnih sustava koji su u određenim slučajevima čista preslika religijskog pravnog sustava. Kroz analize karakterističnih država (Alžir, Iran, Izrael, Egipat, Libanon, Maroko, Saudijska Arabija, Turska) studenti će vidjeti utjecaj religije na pravni sustav država i čitavu lepezu državnih uređenja u kojima religija ima veći ili manji utjecaj. Nadati se je da će se kroz upoznavanje pravne kulture ovih država studenti bolje upoznati i s općim kulturnim značajkama tih država te razvijati međusobno uvažavanje.
Ispitni rokovi
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.