OBAVIJESTI:
Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege U ponedjeljak, 8.11.2021. predavanje će se održati on line  putem Google Meet-a. Link za predavanje je  meet.google.com/juk-otyh-ngh  
MEĐUNARODNI ODNOSI, VANJSKA POLITIKA I DIPLOMACIJA, ak. god. 2021.-2022. dr. sc. Mladen Andrlić
Repozitorij