LJUDSKA PRAVA U TEORIJI PRAVA:
Ljudska prava u teoriji prava
Ljudska prava u teoriji prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 191364
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mario Krešić
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ljudska prava u teoriji prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 191364
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Mario Krešić

 

srijedom u 10:00 (Dekanat)

 

 

Gundulićeva 10, soba 20
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak

utorkom u 12,00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
Literatura
OBVEZNA: Dworkin, R.; Prava kao aduti, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 93-105
OBVEZNA: Gerwith, A.; Osnova I sadržaj ljudskih prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 105-127
OBVEZNA: Hart, H. L. A.; Postoje li neka prirodna prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 67-77
OBVEZNA: Hart, H. L. A.; Između korisnosti i prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 77-93
OBVEZNA: MacDonald, M.; Prirodna prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 41-57
OBVEZNA: Mackie, J. L.; Može li postojati moralna teorija utemeljena na pravu?, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 145-157
OBVEZNA: Matulović, M.; Uvod: suvremene teorije ljudskih prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 9-41
OBVEZNA: Raz, J.; Moralnosti utemeljene na pravu, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava,; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 157-173
OBVEZNA: Rawls, J.; Teorija građanske neposlušnosti, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 127-145
OBVEZNA: Wellman, C.; Nova koncepcija ljudskih prava, u: Matulović, M. (ur.), Ljudska prava: zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava; Izdavački centar, Rijeka (1992), str. 57-67
OBVEZNA: Dworkin, R.; Shvaćanje prava ozbiljno; Kruzak (2003), str
OBVEZNA: Gerwith, A.; Human Rights: Essays on Justification and Applications; University of Chicago Press (1982), str
OBVEZNA: Hohfeld, W. N.; Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning; Yale Law Journal (1923), str. 19-59
OBVEZNA: Matulović, M.; Ljudska prava: uvod u teoriju ljudskih prava; Hrvatsko filozofsko društvo (1996), str
OBVEZNA: Rawls, J.; Teorija pravde; Feniks knjiga (2017), str
OBVEZNA: Šimonović, I.; Dolazi li razdoblje ljudskih prava i vladavine prava?; Revus (2012), str. 7-14
OBVEZNA: Waldron, J.; Human Rights: A Critique of the Raz/Rawls Approach; New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, Paper 405 (2013), str
OBVEZNA: Bulygin E.; Il positivismo giuridico; Giuristi stranieri di oggi (2007), str. 187-197
OBVEZNA: Bobbio, N.; Dvanaest eseja o ljudskim pravima; Službeni glasnik (2008), str
PREPORUČENA: Burazin, L.; Conflicts between Fundamental Rights Norms, u: D. Duarte, J. S. Sampaio (ur.), Proportionality in Law; Springer (2018), str. 111-117
PREPORUČENA: Krešić, M.; Koncept kvazisudbenog procesa u međunarodnom pravu; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (2014), str. 101-118
PREPORUČENA: Krešić, M.; Zgombić, T.; Pravo na obrazovanje i Dworkinova teorija političkih prava; Hrvatska pravna revija (2014), str. 1-13
PREPORUČENA: Nino, C. S.; The Ethics of Human Rights; Springer (1991), str
PREPORUČENA: Preložnjak, B.; Teorijska osnova za vrednovanje sustava besplatne pravne pomoći i njezina primjena na aktualno uređenje u Hrvatskoj; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2016), str. 811-830
PREPORUČENA: Raz, J.; Human Rights Without Foundations; Oxford Legal Studies Research Paper No. 14 (2007), str. 1-21
Opis predmeta
Osnovni cilj predmeta je stjecanje znanja o osnovnim teorijskim i metateorijskim konceptima ljudskih prava. Predmet će studentima u prvom redu pružiti spoznaje o pitanjima opravdanja, sadržaja i sukoba ljudskih prava (tzv. pitanjima unutar teorije ljudskih prava) te o strukturi i metodi teorije ljudskih prava (tzv. pitanjima o teoriji ljudskih prava). U tom pogledu sa filozofskog stanovišta razmatrat će se sljedeća pitanja: "Zašto ljudi imaju ljudska prava i koja ljudska prava oni imaju?", "Što znači da osoba ima ljudsko pravo?", "Je li dopušteno i opravdano ograničavanje ljudskih prava?",, "Koju funkciju i mjesto imaju ljudska prava u teoriji?", "Na koji način teorija dolazi do spoznaje o ljudskim pravima?".
Stečena znanja će sudentima poslužiti kao jedinstveni alat za samostalno prepoznavanje i kritičko objašnjavanje složenih pravnih problema vezenih uz ljudska prava.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti