OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko obiteljsko pravo
Europsko obiteljsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 111846
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Irena Majstorović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić - Predavanja
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar - Predavanja
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko obiteljsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 111846
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Irena Majstorović

Četvrtkom 9-10,30 sati, uz prethodni dogovor elektronskom poštom

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić (Predavanja)

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar (Predavanja)

Utorkom 10,00-11,30 uz prethodnu najavu putem e-maila

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac (Predavanja)

Utorkom 10.30-12 sati

(uz prethodnu najavu putem e-maila)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović (Predavanja)

Četvrtkom od 16.00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
OBVEZNA: Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.); Europsko obiteljsko pravo; Narodne novine (2013), str. [object Object]
OBVEZNA: Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić, D., Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; Narodne novine (2007), str
OBVEZNA: Majstorović, I.; Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava; Pravni fakultet u Zagrebu (2009), str. [object Object]
PREPORUČENA: Alinčić, M.; Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, broj 1/2013 (2013), str. 25-37
PREPORUČENA: Hrabar, D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, broj 1/2013 (2013), str. 65-76
PREPORUČENA: Korać Graovac, A.; Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, broj 1/2013 (2013), str. 39-51
PREPORUČENA: Majstorović, I.; Europski pravni kontekst i značenje za hrvatsko materijalno obiteljsko pravo; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, broj 1/2013 (2013), str. 77-91
PREPORUČENA: Hrabar, D. (ur.); Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. [object Object]
Opis predmeta
Europsko obiteljsko pravo dio je pravnoga sustava koji se u posljednjem desetljeću sve intenzivnije razvija. Do nedavno se obiteljsko pravo smatralo područjem koje je toliko obilježeno tradicijom, kulturom, običajima i religijskim utjecajima, da nastojanja za međusobnim približavanjem obiteljskopravnih sustava nisu smislena, ili da su čak nemoguća. Međutim, danas postoji gotovo opća suglasnost pravne znanosti da je europeizacija obiteljskog prava, kao sustava koji je tome najdulje odolijevao, nepovratan proces.
Cilj je kolegija proučavanje kako europskoga obiteljskog prava u užem smislu, kao novoga regulativnog područja Europske unije, tako i u širem smislu, pri čemu podrazumijevamo novi korpus prava koji se stvara osobito unutar Vijeća Europe i Europske unije, a pritom će posebna pozornost biti posvećena materijalnopravnim pitanjima.
Europsko obiteljsko pravo ne predstavlja koherentan i cjelovit sustav, stoga će zadaća nacionalnih tijela da ga pravilno tumače i primjenjuju biti još teža, a brojne je promjene donijelo i pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, uvjetujući otklon od nekih koncepata nacionalnih pravnih sustava. Nužno je stoga osposobiti studente u razumijevanju i kasnijoj praktičnoj primjeni europskog obiteljskog prava, budući da produbljivanje znanja o europskim standardima, te praksi Europskog suda za ljudska prava te uskoro vjerojatno i Europskoga suda i u području obiteljskoga prava predstavlja condicio sine qua non kvalitetnog obrazovanja pravnika.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.