prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
prof. dr. sc.
Olja Družić Ljubotina

Olja Družić Ljubotina rođena je 1970. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu 1996. godine. Godine 2004. magistrirala je na Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2009. godine je doktorirala na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu s temom „Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći“ te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti, znanstvene grane teorija socijalnog rada. Od 2017. godine je u statusu izvanredne profesorice.

Od listopada 2000. godine zaposlena je kao asistentica na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala je na znanstveno-istraživačkim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pod vodstvom prof. emeritusa Vlade Puljiza, „Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj“ (2000.-2004.), prof. dr. sc. Marine Ajduković, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu” (2004.-2006.) te ''Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske'' (2006.–2012.). Od 2012. godine član je istraživačkog tima na UNICEF-ovom projektu „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“. Nositeljica je dva kolegija na preddiplomskom studiju: Socijalni rad s grupom te Siromaštvo i socijalni rad. Jedna je od nositeljica kolegija Socijalni problemi i rizici na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz socijalnog rada i socijalne politike te je nositeljica kolegija Siromaštvo i djeca na specijalističkom studiju Prava djece pri Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Kao dio ekspertnog tima sudjelovala je u različitim radnim skupinama za izradu nekoliko zakona i dokumenata iz područja socijalne politike i djelatnosti socijalnog rada.

Područja njezinog znanstvenog i stručnog interesa su područja siromaštva  i socijalne isključenosti te socijalnog rada s grupom.

Članica je Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika, Društva za psihološku pomoć, Volonterskog centra Zagreb i Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Kvaliteta usluga za beskućnike iz perspektive korisnika prihvatilišta i prenoćišta

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ogresta, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Jesu li djeca u Hrvatskoj ravnopravna u ostvarivanju svojih osnovnih prava?

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Socijalna nepravda i brzorastuće socijalne nejednakosti u Hrvatskoj. Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo

Uloga socijalnih usluga u zajednici s osvrtom na određene korisničke skupine

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Okrugli stol "Socijalne usluge u borbi protiv siromaštva", Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

Imaju li djeca u Hrvatskoj jednak pristup osnovnim pravima?

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Godišnja konferencija o ljudskim pravima. Kuća ljudskih prava.

Kako brinemo o beskućnicima? Pogled iz perspektive korisnika prihvatilišta i prenoćišta

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Ogresta, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
16. Nacionalna konferencija o beskućništvu - Nova perspektiva za beskućništvo

Siromaštvo i nejednakost djece u sustavu obrazovanja

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
. Konferencija „Hrvatska može bolje: Ima načina, kada ima volje", Godišnja konferencija GOOD inicijative o obrazovanju

Izazovi u sinergiji socijalne i obrazovne politike u odnosu na siromaštvo

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
ARISE: Regional policy lab

Odnos javnosti i stručnjaka prema beskućnicima

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ogresta, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
16. Nacionalna konferencija o beskućništvu - Nova perspektiva za beskućništvo

Doživljaj socijalne nepravde: psihosocijalna perspektiva

Ljubotina, Damir ; Družić Ljubotina, Olja
Autorske knjige, 2022.

Equality Data Collection Practices in Croatia

Petričušić, Antonija ; Družić Ljubotina, Olja ; Willis, Craig
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
4. međunarodni znanstveni skup u ciklusu Sociolingvistički pristupi u slavenskim jezicima

Kvaliteta usluga za beskućnike iz perspektive korisnika prihvatilišta i prenoćišta

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ogresta, Jelena
Radovi u postupku objavljivanja, 2022.

Imaju li djeca koja žive u uvjetima siromaštva jednak pristup obrazovanju?

Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Neke odrednice psihološke dobrobiti majki iz jednoroditeljskih obitelji

Galić, Romana ; Družić Ljubotina, Olja ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Siromaštvo djece – posljedice i zaštitni činitelji

Dragičević, Tatjana ; Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Deep Dive Analysis of Policies, Programs, Services, Sources of Financing and Mechanisms Aimed at Preventing Poverty and Social Exclusion of Children in Croatia - The Basis for the Development of the National Action Plan for the Implementation of the European Child Guarantee in Croatia

Dobrotić, Ivana ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Buković, Nikola
, 2022.

Equality Data Collection Practices in Croatia

Petričušić, Antonija ; Družić Ljubotina, Olja ; Willis, Craig
Poglavlja u knjigama, 2022.

Socijalno mentorstvo Vodič za stručnjake Hrvatskog zavoda za socijalni rad

Družić Ljubotina, Olja ; Karačić, Štefica ; Kletečki Radović, Marijana ; Mužek Bešen, Venita
, 2022.

Determinants of Causal Attributions of Homelessness in Croatia

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ogresta, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Zagovaračke inicijative kao pokretači promjena u socijalnoj politici i socijalnom radu

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Dobrotić, Ivana ; Petričušić, Antonija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
XI. Konferencija socijalnih radnika Socijalni rad na prekretnici: identitet, moć i promjena

Skrb za beskućnike

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Karitativno-pastoralni program formacije voditelja župnih caritasa. Nadbiskupijski pastoralni institut.

Child marriages in Roma community in Croatia

Družić Ljubotina, Olja ; Kutnjak Vrtarić, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
IFSW European Conference on Social Work 2021 - Social Work in Europe: Meeting New Challenges

Kvaliteta života i neka psihosocijalna obilježja majki iz jednoroditeljskih obitelji

Galić, Romana ; Družić Ljubotina, Olja ; Sušac, Nika
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
IFSW European Conference on Social Work 2021 - Social Work in Europe: Meeting New Challenges

Uloga socijalne skrbi u procesu integracije osoba s međunarodnom zaštitom

Bekiri, Zana ; Brozić Perić, Tatjana ; Biočić, Marija ; Družić Ljubotina, Olja ; Helfrih, Sanja ; Jazvić, Ivan ; Karačić, Štefica ; Kronstein, Domagoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Koražija, Nataša ; Opačić, Ana ; Šimić, Cvita ; Štritof, Tatjana
, 2021.

Provedba dubinske analize politika, programa, usluga, izvora financiranja te mehanizama usmjerenih suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti djece u Hrvatskoj. Pregled literature

Dobrotić, Ivana ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Buković, Nikola
, 2021.

Dječji brakovi u romskoj zajednici u Republici Hrvatskoj

Kutnjak Vrtarić, Maja ; Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Utjecaj pandemije COVID-19 na ostvarivanje socijalnih prava

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Utjecaj koronavirusa na najranjivije: Kako zaštititi socijalna prava?. Okrugli stol, Ured Pučke pravobraniteljice

Važnost volontiranja u vremenima krize i oporavka

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Nacionalna on-line konferencija o volonterstvu „Dobro je što ste tu!“

Kako je biti „u cipelama“ djeteta s iskustvom siromaštva u gradu?

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Konferencija Siromaštvo u urbanim sredinama

Što nam poručuju drugi i drugačiji: kako je biti beskućnik u Hrvatskoj?

Družić Ljubotina, Olja ; Mrvalj, Mile
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
10. Konferencija socijalnih radnika: Drugi i drugačiji

Dostupnost usluga za djecu koja žive u uvjetima siromaštva.

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Okrugli stol Pristup uslugama djeci koja žive u uvjetima siromaštva. 51. godišnjica Centra za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner

Što nam poručuju djeca koja žive u uvjetima siromaštva?

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Siromaštvo i dobrobit djece. Stručni skup povodom Tjedna djeteta i Svjetskog dana borbe protiv siromaštva

Socijalni rad i politika - tako blizu i tako daleko

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Obitelji u riziku od siromaštva: što nam poručuju i možemo li ih podržati?

Družić Ljubotina, Olja ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

The Implications of Researches on Poverty to Education of Social Works in Croatia

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Environmental and Community Sustainability: Human Solutins in an Evolving Society

Homelessness in Croatia: who needs researches at all?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Environmental and Community Sustainability: Human Solutins in an Evolving Society

The implications of researches on poverty to education of social workers in Croatia

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Social work education in Europe: challenging boundaries promoting a sustainable future

Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih

Sušac, Nika ; Skokandić, Lea ; Rimac, Ivan ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Stigmatization of children who live in terms of poverty: can it be different?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
IFSW European Conference 2017: Marginalization and Social Work in a Changing Society

Učinak siromaštva na dobrobit i kvalitetu života obitelji iz perspektive djece

Kletečki Radović, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Život obitelji s djecom u uvjetima siromaštva iz perspektive roditelja

Družić Ljubotina, Olja ; Sabolić, Teodor ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Djeca i mladi u zamci "novog" siromaštva

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Socijalni rad u svijetu promjena

Kako danas żive mladi u uvjetima siromaštva: perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

The effect of poverty on the well-being and quality of life of youth: qualitative perspective

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development

Service users involvement in social work research: homelessness in Croatia

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
EASSW - UNAFORIS 2017 European Conference

Siromaštvo i djeca

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VI. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici?

Kletečki Radović ; Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija ; Rimac, Ivan ; Sabolić, Teodor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ogresta, Jelena
Autorske knjige, 2016.

Kakva je podrška obitelji beskućnicima u Hrvatskoj?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
7. Konferencija socijalnih radnika

Živjeti i odgajati djecu u siromaštvu: perspektiva roditelja

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Zdravlje roditelja i djece

Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Socijalna podrška djeci i obitelji

Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Korištenje usluga socijalne skrbi i mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta (prema podacima i procjenama socijalnih radnika)

Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF.

Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko
Autorske knjige, 2015.

Korisnička perspektiva u planiranju programa socijalnog uključivanja beskućnika

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Profesionalna rehabilitacija - stanje, mogućnosti i perspektive

Integracija beskućnika u društvo kroz pružanje usluga podrške pri zapošljavanju

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Profesionala rehabilitacija - stanje, mogućnosti i perspektive

Children in the social welfare during economic crisis: the case of Croatia

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
IFSW European Conference & Social Services Expo 2015

Odnos siromaštva i nekih aspekata psihološke dobrobiti

Družić Ljubotina, Olja ; Ljubotina, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Profesionalni stres kod socijalnih radnika: izvori stresa i sagorijevanje na poslu

Družić Ljubotina, Olja ; Friščić, Ljiljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Siromaštvo kao izazov za socijalni rad u kontekstu ekonomske krize u Hrvatskoj

Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Koja je uloga znanosti u unapređenju kvalitete života beskućnika?

Družić Ljubotina, Olja
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2013.
Stručni skup Druga prilika: izazovi i perspektive u radu s beskućnicima

Profesionalni stres i sagorijevanje na poslu kod socijalnih radnika

Friščić, Ljiljana ; Družić Ljubotina, Olja
Radovi u postupku objavljivanja, 2013.

Doprinos nekih psihosocijalnih varijabli u predikciji atribucije uzroka siromaštva

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. dani Ramira i Zorana Bujasa

Koja je uloga znanosti u unapređenju kvalitete života beskućnika?

Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2013.

Male kreativne socijalizacijske skupine kao čimbenik osnaživanja djece u progonstvu

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2013.

U potrazi za profesionalnim integritetom

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
VI. Simpozij socijalnih radnika. Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet

Koja je uloga znanosti u unapređenju kvalitete života beskućnika?

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Druga prilika: izazovi i perspektive u radu s beskućnicima

Subjektivna kvaliteta života ljudi koji žive u siromaštvu i zaposlenih osoba različitog materijalnog statusa

Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Izazovi u pristupanju problema beskućništva u Hrvatskoj

Družić Ljubotina, Olja ; Knežević, Mladen
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Koliko (ne)znamo o beskućništvu?

Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2012.

Beskućništvo: pogled iz različitih perspektiva


Uredničke knjige, 2012.

Problem siromaštva iz perspektive osoba starije životne dobi

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Učinci inkluzivnog volontiranja: pogled iz korisničke perspektive

Družić Ljubotina, Olja ; Pavlović, Višnja ; Rendulić, Drago
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
V. Simpozij socijalnih radnika ; Volonterizam i socijalni rad - zajedno za humanije društvo

Uloga i značaj volontiranja za socijalnu inkluziju

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Konferencija Hrvatske mreže volonterskih centara: Jednake mogućnosti - Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti

Siromaštvo i socijalni rad: koliko je siromaštvo doista "tema" socijalnog rada?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Doprinos udruge civilnog društva socijalnoj rekonstrukciji zajednice

Družić Ljubotina, Olja ; Delale, Eva Anđela ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Jesu li siromašni korisnici zadovoljni odnosom sa svojim socijalnim radnikom?

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalni rad

Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći

Družić Ljubotina, Olja
Doktorske disertacije, 2009.

Causes of poverty – poor people point of view

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Coping & Resilience - International Conference

Psychosocial work as facilitator of social capital in community

Družić Ljubotina, Olja ; Delale, Eva Anđela ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st European Network of Social Action (ENSACT) Joint European Conference

Osobni odnos prema siromaštvu - važan pokretač u akciji suzbijanja siromaštva u zajednici

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Socijalni rad u zajednici - IV. simpozij socijalnih radnika

Percipiraju li siromašni socijalnu nepravdu više od ostalih?

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Socijalni rad u promicanju ljudskih prava, III. Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske

Djeca i siromaštvo u Hrvatskoj: stanje i potrebe

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2008.

Attributions of poverty among social work and non-social work students in Croatia

Družić Ljubotina, Olja ; Ljubotina, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Percepcija socijalne nepravde mladih u područjima različito zahvaćenih ratom u Hrvatskoj

Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Percepcija socijalne nepravde kao prediktor devijantnog ponašanja

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima - 7. međunarodni znanstveni skup

Perception of social injustice and youth's value system - The case of war exposed regions

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
European conference on traumatic stress (10 ; 2007)

Socialna občutljivost študentov socialnega dela v primerjavi z drugimi študenti

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Socialno delo za enake možnosti za vse - 3. kongres socialnega dela

Razlikuju li se vrijednosti koje zastupaju studenti socijalnog rada od vrijednosti drugih studenata?

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu - 3. simpozij socijalnih radnika

Percepcija socijalne nepravde, struktura vrijednosti, posljedice rata i religioznost kao prediktori devijantnog ponašanja mladih

Družić Ljubotina, Olja ; Ljubotina, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Djeca i siromaštvo u Hrvatskoj: stanje i potrebe

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
The 10th International Conference "Educational Research and School Practice"

Socio-demografska obilježja i iskustva udomiteljskih obitelji

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Jelača, Nataša
Stručni radovi, 2005.

Izazovi istraživanja u području dječjeg siromaštva

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Delale, Eva Anđela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Što može škola učiniti za smanjenje posljedica siromaštva kod učenika

Socijalna nepravda, struktura vrijednosti i faktori uspjeha u životu u mladih.

Družić Ljubotina, Olja
Magistarski radovi, 2004.

Mogućnosti unapređenja udomiteljstva kao alternativnog oblika skrbi za djecu - izazov za socijalni rad

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki, Marijana ; Jelača, Nataša
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
I. Hrvatska konferencija socijalnih radnika

Suradnja vladinih i nevladinih organizacija u radu sa zlostavljanom djecom

Delale, Eva Anđela ; Družić Ljubotina, Olja
Stručni radovi, 2002.

Neki aspekti terenske nastave u procesu obrazovanja socijalnih radnika

Urbanc, Kristina ; Družić Ljubotina, Olja ; Kregar, Klaudija
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Evaluacija psihoedukativnog pristupa u jačanju mentalnog zdravlja djece u zajednicama povratka

Ajduković, Marina ; Družić, Olja ; Muslić, Ljiljana
Poglavlja u knjigama, 2001.

Učitelji kao pomagači u poslijeratnoj zajednici - iskustva Hrvatske Kostajnice i Đakovice (Kosovo)

Družić, Olja ; Muslić, Ljiljana
Stručni radovi, 2000.

Obilježja seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj(1990-1998)

Sladović (Franz), Branka ; Družić, Olja
Stručni radovi, 2000.

Mogućnosti psihoedukativnih radionica u razvoju otpornosti djece

Ajduković, Marina ; Delale, Eva Anđela ; Družić, Olja
Poglavlja u knjigama, 2000.

Podrška i pomoć djeci u procesu povratka : Integrativni pristup

Delale, Eva Anđela ; Družić, Olja
Stručni radovi, 1999.

Neka obilježja terenske nastave studenata socijalnog rada

Urbanc, Kristina ; Družić, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Socialization Group for Older Elementary School Children

Družić, Olja ; Kletečki, Marijana
Poglavlja u knjigama, 1999.

Mogućnosti psihoedukativnog pristupa u unapređenju mentalnog zdravlja djece-radionica

Ajduković, Marina ; Delale, Eva Anđela ; Družić, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1999.
7. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Suradnja vladinih i nevladinih organizacija u radu sa zlostavljanom djecom

Delale, Eva Anđela ; Družić, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 1998.
Savjetovanje "Nasilje u obitelji", Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Iskustva pružanja podrške i pomoći u procesu povratka i socijalne rekonstrukcije zajednice

Družić, Olja ; Kletečki, Marijana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 1998.
Prvi hrvatski žrtvoslovni kongres

Meeting the Needs of Children in Resettlement Process in Hrvatska Kostajnica

Družić, Olja ; Grl, Malvinka ; Kletečki, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1997.
Trauma Recovery Training: Lessons Learned. International Conference

Sindrom izgaranja na poslu kod pomagača i čimbenici koji utječu na stupanj izgaranja

Ljubotina, Damir ; Družić, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Profesionalni interesi i članstva

Članstva:

Hrvatska udruga socijalnih radnika – predsjednica Etičkog povjerenstva

Hrvatska komora socijalnih radnika – članica Nadzornog odbora

Rehabilitacijski centar za stres i traumu - članica Upravnog odbora

Društvo za psihološku pomoć

Volonterski centar Zagreb


Izabrani projekti

Projekt UNICEF-a: „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“

Projekt: “Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize” (Zaklada Adris)

 


Povijest zaposlenja

Radno iskustvo:

2000 – sada                Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada

 

1996 – 1998                Društvo za psihološku pomoć