Strateški program znanstvenih istraživanja 2016.-2020.

Izradi ovog programa prethodila je temeljita samoanaliza znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta u proteklom periodu. Temeljem rezultata tako provedene analize, a u skladu sa Strategijom Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donesene su Polazne osnove za izradu znanstvene strategije Pravnog fakulteta, od kojih polazi i razrada ovog programa znanstvenih istraživanja.


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana