Projekti MZOŠ (2007-2012)

1. Branko Smerdel: Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija RH u razvojnoj perspektivi

 2. Hrvoje Sikirić: Međunarodnoprivatnopravni aspekti pristupanja Hrvatske Europskoj uniji 

3. Mihajlo Dika: Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije

4. Petar Novoselec: Reforma hrvatskog gospodarskog kaznenog prava

5. Jakša Barbić: Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu

6. Zlata Đurđević: Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

7. Josip Kregar: Izgradnja institucija: etika i korupcija

8. Jure Šimović: Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i njegovo usklađenje s pravom EU

9. Budislav Vukas: Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini 

10. Nikola Gavella: Prilagodba hrvatskog građanskopravnog uređenja europskome

11. Dubravka Hrabar: Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo 

12. Davor Krapac: Suvremeni prethodni kazneni postupak u Republici Hrvatskoj i Europi

13. Dalibor Čepulo: Hrvatska pravna kultura u europskom okviru: tradicija i modernizacija

14. Mladen Vedriš: Prilagodba hrvatskih institucija europskim kriterijima: identitet i promjena

15. Leo Cvitanović: Dogradnja hrvatskog sustava kaznenopravnih sankcija 

16. Ksenija Turković: Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarada 

17. Ivan Koprić: Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet 

18. Nikoleta Radionov Radenković: Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije

19. Siniša Rodin: Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura - javnopravna dimenzija

20. Davor Derenčinović: Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta 

21. Željko Potočnjak: Prilagodba hrvatskog radnog i socijalnog prava europskom socijalnom modelu

22. Magdalena Apostolova-Maršavelski: Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava 

23. Lelija Sočanac: Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti u svjetlu pridruživanja Hrvatske EU

24. Ivan Šimonović: Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u RH

http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz.asp?psid=5-05

1. Prof.dr.sc. Siniša Zrinščak: Pokazatelji socijalne kohezije i razvoj hrvatskoga socijalnog modela

2. Prof.dr.sc. Gojko Bežovan: Civilno društvo i kombinirana socijalna politika u Hrvatskoj

3. Prof.dr.sc. Marina Ajduković: Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske

4. Prof.dr.sc. Josip Janković: Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u RH

http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz.asp?psid=5%2D04&offset=40

 

1. Prof.dr.sc. Stjenko Vranjican

 

http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=6%2D01&offset=40&ID=2359


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana