Popis aktivnih znanstvenih i razvojnih projekata
Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize
Šifra projekta: IP-2014-09-8546 (Hrvatska zaklada za znanost)
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Marina Ajduković
 
Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura - javnopravna dimenzija
Šifra projekta: 066-0661428-1101
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Siniša Rodin
 
Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i njegovo usklađenje s pravom EU
Šifra projekta: 066-0661428-1116
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Jure Šimović
 
Hrvatska pravna kultura u europskom okviru: tradicija i modernizacija
Šifra projekta: 066-0661428-1294
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
 
Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarada
Šifra projekta: 066-0661428-1298
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Ksenija Turković
 
Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u RH
Šifra projekta: 066-0661428-1303
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Ivan Šimonović
 
Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija RH u razvojnoj perspektivi
Šifra projekta: 066-0661428-2502
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Branko Smerdel
 
Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini
Šifra projekta: 066-0661428-2507
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Budislav Vukas
 
Prilagodba hrvatskih institucija europskim kriterijima: identitet i promjena
Šifra projekta: 066-0661428-2509
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Mladen Vedriš
 
Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet
Šifra projekta: 066-0661428-2515
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Ivan Koprić
 
Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije
Šifra projekta: 066-0662501-1295
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
 
Prilagodba hrvatskog građanskopravnog uređenja europskome
Šifra projekta: 066-0662501-2504
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Nikola Gavella
 
Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu
Šifra projekta: 066-0662501-2505
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Jakša Barbić
 
Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava
Šifra projekta: 066-0662501-2516
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Marko Petrak
 
Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije
Šifra projekta: 066-0662501-2521
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Mihajlo Dika
 
Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo
Šifra projekta: 066-0662501-2523
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
 
Međunarodnoprivatnopravni aspekti pristupanja Hrvatske Europskoj uniji
Šifra projekta: 066-0662501-2526
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
 
Prilagodba hrvatskog radnog i socijalnog prava europskom socijalnom modelu
Šifra projekta: 066-0662501-2528
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 
Dogradnja hrvatskog sustava kaznenopravnih sankcija
Šifra projekta: 066-0662530-1137
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Leo Cvitanović
 
Reforma hrvatskog gospodarskog kaznenog prava
Šifra projekta: 066-0662530-1308
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
 
Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
Šifra projekta: 066-0662530-2503
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Zlata Đurđević
 
Suvremeni prethodni kazneni postupak u Republici Hrvatskoj i Europi
Šifra projekta: 066-0662530-2506
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Davor Krapac
 
Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta
Šifra projekta: 066-0662530-2517
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Davor Derenčinović
 
Izgradnja institucija: etika i korupcija
Šifra projekta: 066-0661428-2518
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Josip Kregar
 
Stratifikacija i vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu
Šifra projekta: 100-1001172-1068
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Duško Sekulić
 
Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti u svjetlu pridruživanja Hrvatske EU
Šifra projekta: 066-0661428-2512
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Lelija Sočanac
 
Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u hrvatskoj i zemljama EU
Šifra projekta: 066-0000000-3617
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Zdravka Leutar
 
Civilno društvo i kombinirana socijalna politika u Hrvatskoj
Šifra projekta: 066-0661686-1121
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
 
Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske
Šifra projekta: 066-0661686-1431
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Marina Ajduković
 
Pokazatelji socijalne kohezije i razvoj hrvatskoga socijalnog modela
Šifra projekta: 066-0661686-1432
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
 
Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj
Šifra projekta: 066-0661686-1433
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
 
Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu
Šifra projekta: 194-1941533-1518
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Ivan Rimac
 
 
Godina početka: 2015.
 
Financijer: Hrvatska zaklada za znanost
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Tatjana Josipović
 
Naziv projekta: Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition – Trafficking in Human Beings, Corruption andEconomic Crime
Financijer: Hrvatska zaklada za znanost
Voditelj projekta: Prof. dr. Davor Derenčinović
 
Naziv projekta: Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa: Jedinstvo i različitost
Financijer: Hrvatska zaklada za znanost
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Alan Uzelac
 
Godina početka: 2014.
 
Naziv projekta: Socijalna inovacija javno najamnih stanova kao odgovor na stambenu krizu
Financijer: Državni proračun (Sveučilište u Zagrebu – sredstva za financiranje istraživačke djelatnosti)
Šifra projekta:
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
 
Naziv projekta: Politički savjetnici u Hrvatskoj
Financijer: Institut za javnu upravu
Šifra projekta: -
Voditelji projekta: Prof. dr. sc. Ivan Koprić; Izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić; Doc. dr. sc. Anamarija Musa
 
Naziv projekta: Mjesna samouprava u Hrvatskoj
Financijer: Institut za javnu upravu
Šifra projekta: -
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Ivan Koprić
 
Naziv projekta: Promjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u upravnoj i ustavnoj zaštiti ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu
Financijer: Državni proračun (Znanstveno-tehnološka suradnja Hrvatske i Slovenije 2014-2015)
Šifra projekta: -
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Ivan Koprić
 
Naziv projekta: TSI – The Impact of the Third Sector on Socio-Economic-Development in Europke
Financijer: Europska komisija, FP7 projekt
Šifra projekta: Grant agreement no. 613034
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
 
Naziv projekta: OIKONET – A Global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning
Financijer: Lifelong Learning Programme, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Union.
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
 
 
Godina početka 2013.
 
Naziv projekta: Local Public Sector Reforms: An International Comparison
Financijer: Cost programme
Šifra projekta: IS1207 LocRef
Voditelj jedne od 4 radne skupine: Prof. dr. sc. Ivan Koprić
 
Naziv projekta: Dobro lokalno upravljanje: lokalne javne službe u kontekstu europskog načela supsidijarnosti (Cogito Hubert Curien program bilateralne suradnje)
Financijer: Državni proračut (MZOS) i Minstarstvo obrazovanja Francuske Republike
Šifra projekta: 28455WC
Voditeljica hrvatskog tima: Doc. dr. sc. Anamarija Musa
 
Naziv projekta: Information and Research Activities Unilateral Project: Legal Professions Before and After Accession
Financijer: Sveučilište u Zagrebu i EU Jean Monnet Project
Šifra projekta:  542846-LLP-1-2013-1-HR-AJM-IC
Voditelji projekta: Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang (Principal academic coordinator); prof. dr. sc. Tamara Ćapeta (Academic coordiantor)
 
Naziv projekta: Jean Monnet Chair “Legal System of an Enlarged European Union“
Financijer: EU Jean Monnet Project
Šifra projekta:  528957-LLP-1-2012-1-HR-AJM-CH
Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
 
Naziv projekta: Jean Monnet Module “EU Migration Law and Policy”
Financijer: EU Jean Monnet Project
Šifra projekta:  529218-LLP-1-2012-1-HR-AJM-MO
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Iris Goldnar Lang
 
Godina početka 2012.
 
Naziv projekta : Poverty and material well-being preschool children in the Republic of Croatia
Financijer: UNICEF
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Zoran Šućur

Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana