Časopisi Pravnog fakulteta

Fakultet izdaje šest znanstvenih časopisa: Zbornik Pravnog fakulteta, Zagrebačka pravna revija, Hrvatska i komparativna javna uprava, Croatian Yearbook of European Law & Policy, Revija za socijalnu politiku i Ljetopis socijalnog rada.

Svi znanstveni časopisi koje Fakultet izdaje su međunarodno priznati časopisi u smislu članka 2, točke 5. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i referiraju se u bibliografskim bazama podataka koje se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova iz kategorije (a1) za izbor u znanstvena zvanja iz područja društvenih znanosti. Potrebno je istaknuti da su Revija za socijalnu politiku i Ljetopis socijalnog rada indeksirani u WoS.

Fakultet iz vlastitih sredstava pokriva troškove tiskanja ovih časopisa, honorara za rad urednika, autorskih honorara te troškove prijevoda, lektoriranja i recenziranja radova.

Za ovu svrhu Fakultet godišnje izdvaja oko 800.000 kuna.

Fakultet izdaje i Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba.

 

Zbornik Pravnog fakulteta (Engl. Collected Papers of Zagreb Law Faculty)

ISSN: On line: 1849-1154; Tisak: 0350-2058.

Web: http://www.pravo.unizg.hr/zbornik

Vrsta: znanstveni časopis s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom.

Izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uredništvo: Časopis ima glavnog urednika, izvršnog urednika, domaće i međunarodno uredništvo. Domaće uredništvo sastavljeno je od deset nastavnika Fakulteta. Dopisno (međunarodno) uredništvo čini dvanaest uglednih profesora prava iz Austrije, Francuske, Italije, Južne Afrike, Nizozemske, Njemačke, SAD, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Jezik: Hrvatski i engleski.

Učestalost izdavanja: Prvi broj izašao je 1948. godine, od 1954. godine izlazi kontinuirano kao časopis s četiri, a od 1985. godine nadalje sa šest brojeva godišnje.

Postupak odabira radova: inicijalni urednički izbor i odbijanje radova koji ne zadovoljavaju standard za objavu u Zborniku (formalni i materijalni kriteriji /razina znanstvene obrade/) te nakon toga slanje na dvije anonimne recenzije (dvostruko anonimne).

Kategorizacija radova: Izvorni znanstveni rad, pregledni znanstveni rad, prethodno znanstveno priopćenje i stručni rad.

Baze i indeksiranje: Index to foreign legal periodicals, SCOPUS, Worldwide Political Science Abstracts – ProQuest, Political Science Complete – EBSCO i Drant-Droits antiques.

Čimbenik odjeka: Nema IF (WoS).

Važnost časopisa: Zbornik je vodeći znanstveni časopis za pravne i društvene znanosti s najduljom tradicijom u Hrvatskoj. Objavljuje radove iz polja pravo, ali i drugih polja područja društvenih znanosti.  Uz hrvatske u njemu radove objavljuju i strani autori. Većina članaka jest na hrvatskom jeziku u skladu s primarnim čitateljstvom Zbornika koje čine hrvatski akademski krugovi, teoretičari i praktičari, te širom društvenom ulogom Zbornika koja se ostvaruje kroz znanstveno-kritičke radove različitih aktualnih društvenih i pravnih događaja. Posljednjih godina uredništvo nastoji izdati jedan broj godišnje na svjetskim jezicima, prije svega na engleskom jeziku. Postupak izbora radova i recenzijski postupci su rigorozni i zahtijeva se visoka razina znanstvenosti da bi se tekst objavio.

Financijska potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 

 

Zagrebačka pravna revija (Engl. Zagreb Law Review)

ISSN: On line: 1848-6118.

Web: http://revija.pravo.unizg.hr

Vrsta: znanstveni časopis s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom.

Izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uredništvo: Časopis ima glavnog urednika, izvršnog urednika i tehničkog urednika. Domaće uredništvo čini jedanaest nastavnika i jedan suradnik Fakulteta. Dopisno (međunarodno) uredništvo čini trinaest uglednih profesora prava iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Njemačke, Poljske,  Slovenije, Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Jezik: Hrvatski i engleski.

Učestalost izdavanja: Časopis izlazi od 2011. godine. Časopis izlazi dva puta godišnje.

Postupak odabira radova: Prijavljeni radovi prolaze postupak dvostruke obostrano anonimne recenzije. Radove recenziraju domaći i inozemni recenzenti. Nastoji se uvijek osigurati jednu recenziju iz inozemstva ili iz znanstvene ustanove u kojoj autor nije zaposlen.

Kategorizacija radova: Izvorni znanstveni rad, pregledni znanstveni rad, prethodno znanstveno priopćenje i stručni rad.

Baze i indeksiranje: Legal sources – EBSCO.

Čimbenik odjeka: Nema IF (WoS).

Važnost časopisa: Časopis je pokrenut 2011. godine kao odgovor Pravnog fakulteta potrebi da se prilagodi modernim trendovima u objavljivanju znanstvenih časopisa te  stvori pretpostavke za ispunjenje zahtjeva koje moraju ispuniti polaznici poslijediplomskih studija na Fakultetu.  Objavljuje radove iz polja pravo, ali i drugih polja područja društvenih znanosti. U četverogodišnjem djelovanju časopis je uspio privući i druge, prije svega mlade autore, ne samo iz Hrvatske, već i iz zemalja iz okruženja, koji su prepoznali prednosti Revije kao znanstvene publikacije. Postupak od prijave do objave rada u cijelosti se provodi putem mrežnih stranica Revije uz strogo poštivanje pravila o dvostrukom obostrano anonimnom postupku recenzije, Karakteristika Revije jest brzina objave i otvorenost suvremenim i aktualnim temama koje teško pronalaze prostor u tradiciji bogatim hrvatskim znanstvenim časopisima.

Financijska potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 

 

Croatian Yearbook of European Law & Policy

ISSN: On line: 1845-5662; Tisak: 1845-5662.

Web: http://www.cyelp.com

Vrsta: znanstveni časopis s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom.

Izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uredništvo: Časopis ima glavnog urednika, izvršni odbor i međunarodno uredništvo. Međunarodno uredništvo čine sedamnaest uglednih znanstvenika s različitih europskih i američkih sveučilišnih institucija i to iz Austrije, Belgije, Danske, Češke Republike, Hrvatske, Italije, Nizozemske, Norveške, SAD i Ujedinjenog Kraljevstva.

Jezik: Engleski.

Učestalost izdavanja: Časopis izlazi od 2004. godine. Izlazi jednom godišnje.

Postupak odabira radova: Radovi koji se predlažu za objavljivanje podnose se putem web stranice koja koristi program „Open Journal System“. Radovi se kroz program anonimiziraju i šalju na dvije anonimne recenzije. Kao recenzenti pojavljuju se članovi uredništva i drugi međunarodni stručnjaci, ovisno o temi predloženog rada. Radovi koji dobiju dvije pozitivne recenzije objavljuju se u časopisu. Ako je recenzent predložio određene izmjene u tekstu rada, izmijenjeni tekst šalje mu se nazad na ponovnu recenziju prije konačne odluke o objavljivanju.

Kategorizacija radova: Articles, comments, notes i reports.

Baze i indeksiranje: HeinOnline – kolekcija Foreign & International Law Resources, SCOPUS, IBSS – International Bibliography of the Social Sciences, PAIS International, ESO – European Sources Online,  GESIS SocioGuide i Hrčak.

Čimbenik odjeka: Nema IF (WoS).

Važnost časopisa: Croatian Yearbook of European Law and Policy jedini je znanstveni časopis na engleskom jeziku u području europskih studija u Hrvatskoj. Omogućuje znanstvenicima koji se bave istraživanjima u području europskih studija, a posebice prava EU, uključivanje u razmjenu ideja na razini međunarodne akademske zajednice. Časopis posebice potiče uključivanje mladih znanstvenika u međunarodnu razmjenu ideja o procesu europskih integracija. Dostupan je on-line što povećava vidljivost i prepoznatljivost Fakulteta u međunarodnoj akademskoj zajednici.

 

 

Hrvatska i komparativna javna uprava (Engl. Croatian and Comparative Public Administration)

ISSN: On line: 1849-2150; Tisak: 1848-0357.

Web: http://iju.hr/HJU/o_casopisu.html

Vrsta: znanstveni časopis s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom.

Izdavač: Institut za javnu upravu (glavni izdavač) i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (suizdavač).

Učestalost izdavanja: Prvi broj izašao je 1999. Izlazi četiri puta godišnje.

Uredništvo: Časopis ima glavnog urednika, pomoćnog urednika i izvršnog urednika. Domaće uredništvo ima osamnaest članova, i to nastavnika hrvatskih pravnih fakulteta, suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, suca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, članova iz Ministarstva uprave i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova i Europske Unije i člana iz Hrvatske agencije za zaštitu elektroničke komunikacije. Dopisno (međunarodno) uredništvo ima dvadeset članova uglednih profesora iz Australije, Austrije, Belgije, Kanade, Litve, Makedonije, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Poljske, SAD, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Jezik: hrvatski i engleski.

Postupak odabira radova: Recenzijski postupak se provodi sukladno pravilima o dvostrukoj anonimnoj recenziji. Najmanje jedna od dvije recenzije uvijek je inozemna. Postupak je pisani, a recenzenti predlažu kategorizaciju rada. Konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju rada te konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi uredništvo. U slučaju različitih recenzija rad se šalje na treću, a po potrebni i na četvrtu nadrecenziju. Provodi se i nadzor pravilnosti citiranja radi otklanjanja mogućnosti plagijata, a u pripremi je i etički kodeks za autore.

Kategorizacija radova: Izvorni znanstveni rad, pregledni znanstveni rad, prethodno znanstveno priopćenje i stručni rad.

Čimbenik odjeka: Nema IF (WoS).

Baze i indeksiranje: Pais international – Public Affairs Information Service, Public Administration Database for Accessing Publications in European Languages – PA@BABEL, Public Admnistration Abstracts – EBESCO,  Political Science Complete – EBSCO, International Political Science Abstracts – Documentation Politique International, Worldwide Political Science Abstracts ( ProQuest).

Važnost časopisa: Hrvatska i komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration je jedini časopis u Hrvatskoj specijaliziran za javnu upravu koji ima sve odlike međunarodnog časopisa. Objavljuje radove o različitim aspektima javne uprave u širem smislu te potiče radove s modernom tematikom, rezultatima relevantnih empirijskih istraživanja i prikladnom metodologijom, zalažući se pritom za njihovu visoku kvalitetu i usporedivost s najboljim svjetskim časopisima u području javne uprave. Časopis je važan za niz institucija hrvatske javne uprave, domaću i međunarodnu akademsku zajednicu u području javne uprave. Značenje časopisa se kontinuirano povećava što se može vidjeti iz značajnog povećanja broja radova objavljenih na engleskom jeziku kao i broja stranih autora koji u njemu objavljuju, čime se povećava vidljivost časopisa. Slobodan pristup objavljenim radovima, pridonosi povećanju vidljivosti časopisa i njegovom međunarodnom utjecaju, posebno u jugoistočnoj Europi.   

Financijska potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 

 

Revija za socijalnu politiku (Engl. Croatian Journal of Social Policy)

ISSN: On line:1845-6014; Tisak: 1330-2965.

Web: http://www.rsp.hr.  

Vrsta: Znanstveni časopis s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom.

Izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada.

Učestalost izdavanja: Prvi broj izašao je 1994. kao tromjesečnik. Od 2008. izlazi tri puta godišnje.

Uredništvo: Časopis ima glavnog i odgovornog urednika, izvršnog urednika i tajnika. Domaće uredništvo ima trinaest članova, većinom nastavnika Fakulteta, ali dio dolazi i iz drugih institucija, npr. Ekonomskog instituta iz Zagreba i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međunarodno dopisno uredništvo ima sedam članova koje čine članovi akademske zajednice u području socijalne politike iz Nizozemske, Njemačke, SAD, Slovenije, Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Jezik: hrvatski i engleski.

Postupak odabira radova: Svaki članak domaćih ili inozemnih autora koji je prihvaćen za recenzentski postupak recenziraju minimalno dva recenzenta kompetentna u jeziku i području kojem članak pripada. Recenzentski postupak je dvostrano anoniman. Ako tekst pokriva više područja ili se mišljenja prva dva recenzenta razlikuju, traži se mišljenje trećeg recenzenta (dodatna recenzija). Časopis objavljuje na početku naredne godine popis recenzenata koji su sudjelovali u recenzijskom postupku tijekom prošle godine.

Kategorizacija radova: Izvorni znanstveni rad, pregledni znanstveni rad, prethodno znanstveno priopćenje i stručni rad.

Čimbenik odjeka: WoS – SSCI, 2013 IF 0.059, rangiran je u 4. kvarilu kategorije: Socijalne djelatnosti prema JCR.

Baze i indeksiranje: Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts ( ProQuest), Social Care Online, International Bibliography of the Social Sciences  - ProQuest, FRANCIS, SCOPUS, GEOBASE, SocINDEX - EBSCO, Directory of Open Access Journals, Social Science Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition.

Važnost časopisa: Revija za socijalnu politiku znanstveni je časopis koji objavljuje radove i priloge iz područja socijalne politike i socijalne dobrobiti (teme koje se obrađuju u časopisu uključuju mirovinske, zdravstvene, obiteljske, stambene, obrazovne i druge politike, te različite socijalne probleme, kao što su siromaštvo, nezaposlenost, socijalna isključenost itd.). Jedini je časopis iz područja socijalne politike u Hrvatskoj, izvor je znanstveno-stručnih analiza i praktičkih informacija o različitim socijalnim temama. U nacionalnom okviru stožerni je čimbenik znanstvenog razvoja discipline socijalne politike u Hrvatskoj i njenog akademskog i društvenog afirmiranja koja se kao prepoznatljiva znanstvena djelatnost u Hrvatskoj razvija tek od početkom 1990-ih godina. Od početka svog izlaženja časopis je dao značajan doprinos razvoju istraživanja i javnih politika vezanih uz zapošljavanje, mirovinsko i invalidsko osiguranje, obiteljsku politiku, ravnopravnost spolova, socijalnu skrb, invaliditet i sl.

Također, časopis je stekao regionalnu i širu prepoznatljivost zahvaljujući objavljivanju radova na engleskom jeziku te širenju kruga inozemnih autora i recenzenata. U posljednjih pet godina jedna četvrtina radova objavljena je na engleskom a jedna patina autora su inozemni autori. Također, u prosjeku petina recenzenata na godišnjoj razini su inozemni recenzenti.

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Grad Zagreb.

 

Ljetopis socijalnog rada  (Engl. Annual of Social Work)

ISSN: On line: 1848-7971; Tisak: 1846-5412

Web: http://ljsr.pravo.unizg.hr.  

Vrsta: Znanstveni časopis s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom.

Izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada.

estalost izdavanja: Prvi broj izašao je 1994. Do 1999. izlazi jednom godišnje. Od 2000. do 2006. izlazi dva puta godišnje. Od 2007. izlazi tri puta godišnje.

Uredništvo: Časopis ima glavnog i odgovornog urednika i tajnika. Domaće uredništvo koje ima četrnaest članova čine deset nastavnika Fakulteta, tri predstavnika strukovnih udruga, i to Hrvatske udruge socijalnih radnika, Centra za socijalnu skrb Zagreb i Komore socijalnih radnika te predstavnika Ministarstva pravosuđa. Savjet časopisa ima četiri člana. Međunarodno uredništvo ima šest članova koje čine poznati članovi akademske zajednice u području socijalnog rada iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, SAD, Slovenije, Švedske i Ujedinjenog Kravljevstva.

Jezik: hrvatski, periodična objava članaka na engleskom.

Postupak odabira radova: Svaki rad je podvrgnut dvostrukoj anonimnoj recenziji od čega u pravilu jedan od recenzenata nije aktivni djelatnik Fakulteta. Nakon provedenog postupka recenziranja uredništvo o rezultatima procjene recenzenata obavještava autore. Ako mišljenja recenzenata nisu usklađena, radovi se po potrebi šalju na treću anonimnu recenziju.

Kategorizacija radova: Izvorni znanstveni rad, pregledni znanstveni rad, stručni članak, prethodno priopćenje, iskustva iz prakse i drugo.

Čimbenik odjeka: WoS – SSCI, 2013 JIF 0.023, 5-godišnji IF 0.103, rangiran u 4. kvartilu kategorije: Socijalni rad prema JCR.

Baze i indeksiranje: Social Sciences Citation Indeks, Sociological Abstract, Social Services Abstract Database, Studies on Women and Gender Abstracts, Directory of Open Access Journals, SCOPUS, EBSCO, Cabell's Directories. U postupku evaluacije za bazu ERIH PLUS.

Važnost časopisa: Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada problematizira suvremene spoznaje o teoriji i metodologiji te o obrazovanju u području socijalnog rada. Također objavljuje tekstove iz svih područja primjene socijalnog rada te srodnih područja značajnih za razumijevanje i djelotvornije provođenje socijalnih intervencija. Uz izvorne radove, u časopisu se objavljuju i prijevodi odabranih tekstova koji su od posebnog značaja za razumijevanje suvremenog socijalnog rada, informacije, prikazi stručnih skupova te knjiga i časopisa iz polja socijalnih djelatnosti i ostalih društveno-humanističkih znanosti od značaja za socijalni rad.

U 2013. godini časopis je bio na 7. mjestu po posjećenosti društvenih časopisa na portalu Hrčak (Hrčak: Posjećenost časopisa u razdoblju: 01.01.2013. - 31.12.2013., društvene znanosti), a faktor odjeka (IF) za 2012. godinu iznosio je 0,095 (petogodišnji je 0,105) što je Ljetopis socijalnog rada pozicioniralo na visoko 6. mjesto društvenih časopisa u Hrvatskoj prema Journal Citation Reports (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf).

U 2014. godini časopis prelazi na elektronski sustav uređivanja (Open Journal System) na mrežnim stranicama izdavača http://ljsr.pravo.unizg.hr. Istovremeno uvodi se Digital Object Identifier (DOI) oznaku za svaki članak kojom se omogućuje trajna identifikacija i upravljanje digitalnim sadržajima.

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 

Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba

Fakultet u suradnji s Klubom pravnika grada Zagreba održava, počam od 1993. godine, mjesečne tribine na kojima istaknuti znanstvenici i stručnjaci iz prakse govore kao uvodničari o najaktualnijim temema koje zanimaju stručnu pravničku javnost. Od 73. tribine, održane 2001. godine, autorizirani govori uvodničara i i sudionika u raspravi objavljuju se u posebnom biltenu koji izlazi mjesečno, tj. onoliko puta godišnje koliko se u pojedinoj godini održi tribina. Pojedine tribine objavljuju se u biltenu. Bilteni se objavljuju u Godišnjaku Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika u Zagrebu. Do sada je objavljeno 12 godišnjaka. 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana