Prijem studenata u Dekanat

 

DEKAN
Prof.dr.sc. IGOR GLIHA
Utorak:    9 – 10  sati


PRODEKANICA ZA ZNANOST I MEĐUNARODNU SURADNJU

Prof.dr.sc. NINA TEPEŠ
Utorak:    9 – 10  sati


PRODEKANICA ZA POSLOVANJE I FINANCIJE
Izv.prof.dr.sc. Tereza Rogić Lugarić
Utorak:    9 – 10  sati


PRODEKAN ZA NASTAVU
Doc.dr.sc. MARKO JURIĆ
Utorak:    9 – 10  sati

 

Dekan i prodekani mogu primiti studente i u drugim terminima osim gore navedenih, uz prethodnu najavu na dekanat@pravo.hr.


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana