Informatičke dvorane

 

Trg Republike Hrvatske 14, prvi kat

Otvorena za studente:

Ponedjeljak i petak: 9 - 16h

Utorak i četvrtak: 9 - 20h

Srijeda: 9 - 14h

Telefon: 4564 363

 

Iznimno, moguće je da dvorana određeni dan ne radi ili ne radi prema rasporedu zbog održavanja predavanja, vježbi, seminara i sl.

  • Studentima su na raspolaganju 24 računala, sa pristupom Internetu
  • U dvorani studenti mogu besplatno printati svoje seminarske i diplomske radove
  • Za sva pitanja koja imate slobodno se obratite dežurnom studentu

 

Trg Republike Hrvatske 3, podrum - NOVA RAČUNALA

Otvorena za studente:

Od ponedjeljka do petka: 10 - 14h

Telefon: 4597 553

Iznimno, moguće je da dvorana određeni dan ne radi ili ne radi prema rasporedu zbog održavanja predavanja, vježbi, seminara i sl.

  • Studentima je na raspolaganju 20 računala, sa pristupom Internetu
  • Za sva pitanja koja imate slobodno se obratite dežurnom studentu

 

Otvaranje AAI elektroničkih identiteta - što je AAI ?

 

Pomoću AAI elektroničkog identiteta studentima je omogućeno korištenje usluga koje rabe identitete iz sustava AAI@EduHr. -->vidi popis<--.

Koristi se na Pravnom fakultetu za:

              - pristup studomatu

- prijavu seminara

- pregledavanje email-a

- pregledavanje nekih baza podataka

 

 Studentima se AAI identitet dodijeljuje pri upisu na studij

Nakon gubitka istih postupak izdavanja novih elektroničkih identiteta:

Studenti Pravnog studija:

Sa indeksom se obratite u studentsku referadu, Trg Republike Hrvatske 14,soba 51/II kat, u radno vrijeme referade.

Studenti Studija za socijalni rad:

Sa indeksom se obratite u studentsku referadu, Nazorova 51, soba 5, u radno vrijeme referade.

Stručnih studija (Javne uprave i Poreznog studija):

Sa indeksom se obratite u studentsku referadu, Gundulićeva 10,soba 14/I kat, u radno vrijeme referade.

Račun će Vam biti odmah otvoren te ćete dobiti korisničko ime, zaporku i e-mail adresu na Pravnom fakultetu.

e-mail adresa je oblika:

ime.prezime@student.pravo.hrCopyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana