Elektronička pošta na fakultetu

WEBMAIL - LINK

 

 

Vaša adresa elektroničke pošte je ujedno i korisničko ime

 

ime.prezime@student.pravo.hr

 

zaporka je ista kao i za AAI.

 

Zaporku AAI identiteta možete promijeniti na stranici https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/

 

Nakon promjene zaporke na središnjem sučelju za promjenu zaporke u sustavu AAI@EduHr ista će se promijeniti i za elektroničku poštu unutar nekoliko sati.


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana