13. 5. 2010. u 13:05
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:06

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. travnja 2010.


ad.1.
Doc. dr. sc. Lelija Sočanac, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 2.
Prof. dr. sc. Zlata Đurđević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Zlatu Đurđević izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad 3.
Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Tamaru Ćapeta izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad. 4.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo na Katedri za međunarodno privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. emeritus Krešimir Sajko, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom području
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

ad. 5.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, na projektu FP7 „Balkan Epidemiological Study od Child Abuse and Neglect“ (BECAN)“ – (na određeno vrijeme od 18 mjeseci).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad.6.
Maja Buhin, Martina Caratan, Zvonimir Jukić, Tomislav Mirosavljević, Daša Musulin, Ivona Ondelj, Danijela Pamić, Bojan Petraš, Zvonimir Šafranko, Daneja Šoštarec, Jelena Štimac, Ana Tomac Rosandić i Ivan Tot. ispunjavaju uvjete za izbor u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za pravo Ekonomskog fakultet u Sveučilišta u Zagrebu.
Ivana Bujan ne ispunjava uvjete za predmetni izbor u suradničko zvanje asistenta.
Za izbor u suradničko zvanje asistenta osobito se predlaže Tomislav Mirosavljević.
Predlaže se da se za izbor u suradničko zvanje asistenta od ostalih pristupnika u razmatranje ponajprije uzmu Zvonimir Šafranko i Ivana Ondelj.

ad 7.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Građansko pravo I, Građansko pravo II i Zemljišnoknjižno pravo.
U izvođenju nastave u l akademskoj 2009/10. godini sudjelovat će: Nives Radišić, Mihaela Jozipović, Boris Ljubić;

ad. 8.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Sociologija marginalnih grupa u ljetnom semestru akad. god. 2009/2010. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

ad 9.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Nikoline Obradović s naslovom «Mirovinski sustav u Bosni i Hercegovini i perspektive mirovinskih reformi» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Jure Šimović;

ad. 10.
a) Mr. sc. Damiru Brnetiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Konkurencija kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Mr. sc. Diani Jeleč Kaker odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Profesionalno zadovoljstvo i sagorijevanje na poslu socijalnih radnika i medicinskih sestara u domovima za umirovljenike“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad 11.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Igora Vuletića s naslovom “Teoretsko opravdanje, pravna priroda i pravni učinak dragovoljnog odustanka od pokušaja kaznenog djela u hrvatskom kaznenom pravu” u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Igor Bojanić;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Sandre Marković s naslovom “Interpretativne metode jurisprudencije Ustavnog suda Republike Hrvatske” u sastavu: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, prof. dr. sc. Branko Smerdel, doc. dr. sc. Mario Jelušić

ad. 12.
a) Pisani rad Eme Vidak Gojković s naslovom „Institut zastare u hrvatskom i usporednom kaznenom pravu – pravnofilozofski i praktični aspekti“, priznaje se kao diplomski rad.

b) Pisani rad Luke Čolića s naslovom „Neki pravni aspekti sekuritizacije u Republici Hrvatskoj“, priznaje se kao diplomski rad.

c) Pisani rad Tene Tomek s naslovom „The Admissibilitv of Humanitarian Intervention - Case Study: The Case Concerning "Operation Provide Shelter“ priznaje se kao diplomski rad.
 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana