prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
prof. dr. sc.
Nikoleta Radionov Karlović

Nikoleta Radionov Karlović redovita je profesorica u trajnom zvanju na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo, na kojem je zaposlena od 1995. godine (prethodni izbori u zvanja: mlađi asistent 1995. g., asistent 1998. g, docent 2002. g., izvanredni profesor 2007. g., redoviti profesor 2012. g.). Predaje na diplomskom integriranom studiju na matičnom fakultetu više kolegija iz područja transportnog prava i prava osiguranja, te na Poslijediplomskom doktorskom i specijalističkom studiju iz trgovačkog prava i prava društava kolegije Pomorsko pravo I i II, Pravo osiguranja, Pomorsko osiguranje i Pravo kopnenog prijevoza. Na Fakultetu prometnih znanosti - studij Aeronautika u ak.god. 2012-13 predavala je kao certificirani instruktor teorijske predmete Zračno pravo i Zrakoplovni propisi (LAW). Bila je gostujući predavač kolegija European Transport Law na China University of Political Sciences and Law, Beijing (CUPL, 2017 g.) i East China University of Political Sciences and Law, Shanghai (ECUPL, 2018 g.). 1999. godine je položila pravosudni ispit. Usavršavala se u inozemstvu u više navrata (Hamburg, Firenze, Torino, Rodos, Salzburg, Aix-en-Provence, Edinburgh, Freiburg). Sudjelovala je u radu više radnih skupina za izradu propisa iz područja prometnog i građanskog prava (Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, Zakon o željeznici, Zakon o obveznim odnosima, Pomorski zakonik itd.). Vanjska je članica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog Sabora (2021-), te predsjednica Hrvatskog društva za transportno pravo od njegovog osnivanja, u okviru kojega redovito organizira i predaje na stručnim usavršavanjima, tribinama, okruglim stolovima i konferencijama o aktualnim pitanjima transportnog prava i prakse. Autorica je ili koautorica dva udžbenika i više poglavlja u knjigama, te više desetaka znanstvenih i stručnih radova u području transportnog prava i prava osiguranja. Sudjelovala je na više desetaka domaćih i stranih konferencija i seminara. Vanjska je suradnica i stalni korespondent za Hrvatsku IDIT-a (Institut de droit international des transport), Rouen, s kojim surađuje u projektu praćenja i unifikacije primjene CMR konvencije u Europi. Bila je ključni pravni ekspert (K-4) u projektu Svjetske banke (u suradnji s Deloitte Hrvatska) "Audit of Contract No. 1/2019/DP-HPP on public services for services of general economic interest in public passenger rail transport in the Republic of Croatia (SUCRE HR-HZI-177343-CS-FBS- PSO, 2021), istraživač na projektu HZZ "Multidisciplinarni klaster za istraživanje tranzicijskog kriminaliteta - trgovanje ljudima, korupcija i gospodarski kriminalitet – TransCrim" (2015-2019) te voditelj i istraživač na znanstvenom projektu MZOŠ "Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije"(066-0662501-1295, 2007-2013). Redovito radi kao savjetnica brojnih poslovnih subjekata i javnih tijela o pravnim pitanjima iz područja cestovnog, željezničkog, zračnog prava i prava transportnog osiguranja. Bila je predsjednica Organizacijskog odbora "Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja - INTRANSLAW Zagreb"  2015. i 2017 g. u Zagrebu.

Govori engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski jezik.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

OBVEZE POŠILJATELJA I PRIJEVOZNIKA U VEZI S CARINOM I DRUGIM FORMALNOSTIMA PREMA KONVENCIJI CMR

Radionov, Nikoleta ; Padovan, Adriana Vincenca
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

CMR-SDR Protocol 1978 in Force in South-East Europe: Uniformity, almost

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Suspension of the period of limitation under the CMR and silence of the carrier: new approach

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Written form of the contract of carriage by road in Croatia: Why and at what cost?

Radionov, Nikoleta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
50e anniversaire de l'Institut du Droit International des Transports (IDIT) "Innovations et mobilités: où va le droit?"

Interprétation de la CMR par les juges; Rapport pays : Croatie / Hrvatska

Radionov, Nikoleta ; Padovan, Adriana Vincenca
, 2020.

THE IMPACT OF IRREGULAR MIGRATIONS, SMUGGLING AND HUMAN TRAFFICKING ON THE LAND TRANSPORT INDUSTRY: THE CROATIAN CASE

Radionov, Nikoleta ; Savić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

The Impact of Irregular Migrations, Smuggling and Human Trafficking on the Land Transport Industry: The Croatian Case

Radionov, Nikoleta ; Savić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Suspension of the Period of Limitation Under the CMR and Silence of the Carrier: New Approach

Radionov, Nikoleta
Poglavlja u knjigama, 2018.

Financiranje univerzalne usluge širokopojasnog pristupa internetu: novi izazovi za Hrvatsku

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Transportno pravo ususret budućnosti : zbornik radova 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja INTRANSLAW 2017 Zagreb, 12. 13. listopada 2017., Zagreb, Hrvatska


Uredničke knjige, 2017.

New Road Carriers' Liability Regime in Croatia and Lessons from the Old Normative Anomalies for the Neighbouring Countries

Radionov, Nikoleta
Poglavlja u knjigama, 2017.

EDI-CMR Protokol 2008: korak u pravom smjeru

Radionov, Nikoleta ; Mišković Aguilar, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Limitation of liability right in road freight carriage in Croatia: an extinct institute

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Transportna zajednica: pozadina i izazovi

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Trgovanje ljudima pomorskim prometom - izazovi za pomorsko pravo

Radionov, Nikoleta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
I. godišnji kolokvij o suzbijanju trgovanja ljudima

(Ne)poštena ugovorna odredba u ugovoru o osiguranju automobilske odgovornosti prema trećima (AO): Slučaj leasing-leasing

Radionov, Nikoleta ; Padovan, Adriana Vincenca
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Nepoštene ugovorne odredbe : Europski standardi i hrvatska provedba

Liberalizacija mrežnih djelatnosti i javnopravna regulacijska funkcija

Popović, Nikola ; Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

SUDAR VOZILA U VLASNIŠTVU ISTOG LEASING DRUŠTVA I PROBLEM TREĆE OSOBE IZ AO OSIGURANJA

Radionov, Nikoleta ; Padovan, Adriana Vincenca
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Transportna unija

Radionov, Nikoleta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Okrugli stol HAZU

Posebno stvarnopravno uređenje na željezničkoj infrastrukturi

Radionov, Nikoleta
Poglavlja u knjigama, 2011.

Ograničenje odgovornosti željezničkog prijevoznika za štete na robi

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Europsko prometno pravo

Radionov, Nikoleta ; Ćapeta, Tamara ; Marin, Jasenko ; Bulum, Božena ; Kumpan, Ana ; Popović, Nikola ; Savić, Iva
Autorske knjige, 2011.

Stvarno pravo - posebna pravna uređenja

Gavella, Nikola ; Ernst, Hano ; Belaj, Vlado ; Jug, Jadranko ; Nikšić, Saša ; Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Radionov, Nikoleta ; Marin, Jasenko ; Baretić, Marko
Ostalo, 2011.

PRESUMPTION OF SHIPMASTER’S CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR NARCOTIC DRUGS IN SHIP’S CARGO – MARITIME REALITY CHECK

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Hrvatski zakon o sigurnosti prometa na cestama

Radionov, NIkoleta ; Čop, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Criminal liability (or not) of the master of the ship for trafficking

Radionov, Nikoleta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Crime Prevention Through Criminal Law and Security Studies: Raising Awareness on Human Trafficking in South-Eastern Europe and Beyond

Odgovornost zapovjednika broda za trafficking

Radionov, Nikoleta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Izazovi i perspektive u pomorskom pravu i pravu mora: Interesi Republike Hrvatske

Odgovornost vozača u prometu

Radionov, Nikoleta
Stručni radovi, 2010.

Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta(1. dio)

Radionov, Nikoleta ; Kocijan, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (II. dio)

Radionov, Nikoleta ; Kocijan, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Stvarna prava na željezničkoj infrastrukturi - Pogled nakon reforme željezničkog sustava

Radionov, Nikoleta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja

Radionov Radenković, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Odgovornost cestovnog prijevoznika za teret u hrvatskom pravnom okruženju

Radionov Radenković, Nikoleta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Dani hrvatskog osiguranja 2008

Ugovorna odgovornost cestovnog prijevoznika za robu

Radionov, Nikoleta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Seminar šteta, Allianz d.d.

Autonomne podvodne ronilice : Novi pojam hrvatskog pomorskog prava

Radionov Radenković, Nikoleta ; Mandžuka, Sadko
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Liability of the Road Freight Carrier and the Reform of Croatian Road Transport Law: Impossible Mission?

Radionov Radenkovic, Nikoleta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
III Congreso Internacional de Transporte: Reforma y Liberalización

Ugovor o prijevozu prema ZOO 2005: pozadina izmjena

Radionov Radenković, Nikoleta
Poglavlja u knjigama, 2007.

Stvaranje Zajedničke transportne politike Europske Unije

Radionov Radenković, Nikoleta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Informacijski izazovi Europske Unije: Prometna i energetska politika

Zakon o željeznici 2003- stižemo li na vlak?

Radionov Radenković, Nikoleta ; Bilandžija, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Zašto Hrvatska (više) nema propis o ugovoru o prijevozu cestom

Radionov Radenković, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Tržište usluga prijevoza robe cestom u Hrvatskoj: vode li ceste u EU?

Radionov Radenković, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Autonomne podvodne ronilice: novi pojam hrvatskog pomorskog prava

Radionov Radenković, Nikoleta ; Mandžuka, Sadko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti: POMORSKO PRAVO I PRAVO MORA - INTERESI HRVATSKE

Gubitak prava na ograničenje odgovornosti prijevoznika u cestovnom prijevozu robe s osvrtom na sudsku praksu

Radionov Radenković, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Liberalizacija željezničkog prometa i državne potpore u željeznicama

Radionov Radenković, Nikoleta ; Popović, Nikola
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Road Freight Transport Services in Croatia According to the 2004 Road Transport Act: Wise Harmonization With the Acquis or Sand in the Eyes?

Radionov Radenković, Nikoleta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
9th International Conference on Traffic Science (ICTS 2005)

Restrukturiranje tržišta željezničkih usluga u Europskoj uniji i nova Konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999)

Radionov Radenković, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Hrvatsko željezničko pravo i mjere prilagodbe pravu Europske unije prema Planu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoznika - stari interesi i nova rješenja

Radionov, Nikoleta ; Novačić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Ugovorna odgovornost prijevoznika u kopnenom prijevozu

Radionov, Nikoleta
Doktorske disertacije, 2002.

Odgovornost prijevoznika za putnike i prtljagu u kopnenom prijevozu

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Komparativni prikaz odgovornosti prijevoznika za prijevoz stvari cestom i željeznicom (Novo hrvatsko transportno pravo u svjetlu međunarodnih transportnih propisa)

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Osnova i vrsta odgovornosti prijevoznika za štetu u cestovnom prijevozu stvari

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Ograničenje odgovornosti prijevoznika u cestovnom prijevozu stvari

Radionov, Nikoleta
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Radovi

Knjige:

  1. Europsko prometno pravo, Radionov, N.-Marin, J. (Ur.), University of Zagreb Faculty of Law, Zagreb, 2011.
  2.  Stvarno pravo III – posebna uređenja, Gavella, N. (Ur.), Narodne novine, Zagreb, 2011

Poglavlja u knjigama:

1. Radionov, N.-Savić, I.: IMPACT OF IRREGULAR MIGRATIONS, SMUGGLING AND HUMAN TRAFFICKING ON THE LAND TRANSPORT INDUSTRY: CROATIAN CASE u: Derenčinović, D. (ur): TRANSCRIM Hrestomatija radova s projekta „Multidisciplinarni klaster za istraživanje tranzicijskog kriminaliteta - trgovanje ljudima, korupcija i gospodarski kriminalitet – TRANSCRIM" ("Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition - Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime – TRANSCRIM"), HRZZ-IP-2013-11-1949, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

2. Radionov, Nikoleta: „Suspension of the period of limitation under the CMR and silence of the carrier: new approach“ in: Petit Lavall, Ma V.-Puetz, A.: El transporte como motor del desarrollo socioeconómico“, Marcial Pons, 2018., str. 143-158.

3. Radionov, N.: „Normative anomalies of the road carriers' liability regime in Croatia and the SEE region“ u Thomas, D.R. and Lamont-Black, S. (eds): „Current Issues in Freight Forwarding: law and logistics“, Lawtext Publishing Limited, Edinburgh, UK, 2017.

4. Radionov, Nikoleta; Padovan, Adriana Vincenca.“(Ne)poštena ugovorna odredba u ugovoru o osiguranju automobilske odgovornosti prema trećima (AO): Slučaj leasing-leasing“ u: Nepoštene ugovorne odredbe - Europski standardi i hrvatska provedba : zbornik radova / Tomljenović, Vesna ; Petrić, Silvija ; Mišćenić, Emilia (ur.). Rijeka : Pravni fakultet, 2013. 165-188

5.  Radionov Radenković, N.: Ugovor o prijevozu prema ZOO 2005: pozadina izmjena u: „Liber amicorum Nikola Gavella: Građansko pravo u razvoju“ / Gliha; Josipović, T.; Belaj; Baretić; Nikšić; Ernst; Keglević; Matanovac (eds.), Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007., str. 659-683.

6.  Radionov Radenković, N.:«Contract of Carriage by Road and the Reform of Croatian Road Transport Law: Mission impossible?» in: Martinez Sanz, Fernando ; Petit Lavall ; Maria Victoria ; Putz, Achim ; Sales Pallares, Lorena (eds.): „Aspectos juridicos y economicos del transporte - Hacia un transporte mas seguro, sostenible y eficiente“, Publications Universitat Jaume I, Castello de la Plana, 2007., str. 325-337.

Članci:

1.            Radionov, Nikoleta- Savić, Iva: „Impact of illegal migrations, smuggling and human trafficking on the land transport industry: Croatian case“, Poredbeno pomorsko pravo/Comparative Maritime Law, Vol. 58, No. 173, 2019, str. 103-149.

2.            Radionov, Nikoleta: „Limitation of liability right in road freight carriage in Croatia: an extinct institute“; Uniform Law Review - Revue de droit uniforme Vol. 21, 4/2016; doi: 10.1093/ulr/unw035

3. Radionov, N. – Mišković Aguilar, M.: „EDI-CMR Protokol 2008: Korak u pravom smjeru“, Poredbeno pomorsko pravo/Comparative Maritime Law, Vol. 55 br. 170, 2016, str. 49-68.

4. Popović, Nikola; Radionov, Nikoleta. „Liberalizacija mrežnih djelatnosti i javnopravna regulacijska funkcija“ in: Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) ; 821-857

5. Radionov, Nikoleta: „Transportna zajednica: pozadina i izazovi“ in: Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. IV (2013), 1; 93-10.

6. Radionov, Nikoleta; Padovan, Adriana Vincenca: Sudar vozila u vlasništvu istog leasing društva i problem treće osobe iz AO osiguranja u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 4; 1043-1076.

7. Radionov, Nikoleta.: „Ograničenje odgovornosti željezničkog prijevoznika za štete na robi“ u:  Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 3; 869-896

8. Radionov, N.: Presumption of Shipmaster’s Criminal Responsibility for Narcotic Drugs In Ship’s Cargo – Maritime Reality Check, Poredbeno pomorsko pravo/Comparative Maritime Law, Vol. 49, No. 164, 2010., p. 269-308.;

9. Radionov, N.- Čop, R.: Hrvatski Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Pravo i društvo, 1/2010, p. 275-294., Belgrade, Serbia.;

10. Radionov, N.: Stvarna prava na željezničkoj infrastrukturi – pogled nakon reforme željezničkog sustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5/2009., p. 981-1014.;

11. Radionov, N.-Kocijan,I.: Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkaza leta ili dužeg kašnjenja (dio 2) Hrvatska pravna revij10/2009.;

12. Radionov, N.-Kocijan,I.: Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkaza leta ili dužeg kašnjenja  (dio 1)rvatska pravna revija 9/2009.;

13. Radionov, N.: Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja , Osiguranje/Insurance, 12/2009, p. 34-44.;

14. Radionov Radenković, N.: Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja , Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 (2008), 1-2; str. 391-414.;

15. Radionov Radenković, N.: Tržište usluga prijevoza robe cestom u Hrvatkoj: Vode li ceste u EU?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 56, Supplement (2006), p. 567-590.

16. Radionov Radenković, N. – Manžuka, S.: Autonomne podvodne ronilice: Novi pojam hrvatskog pomorskog prava, Poredbeno pomorsko pravo/Comparative Maritime Law, 46(2007), No. 161, p. 41-62.;

17. Radionov Radenković, N.: Zašto Hrvatska (više) nema propis o ugovorima o prijevozu cestom?, Hrvatska pravna revija 6/2006, p. 44-51.;

18. Radionov Radenković, N.- Bilandžija, A.: Zakon o željeznici 2003 – Stižemo li na vlak?, Hrvatska pravna revija 1/2006, p.59-73.;

19. Radionov Radenković, N.- Popović, N.: Liberalizacija željezničkog prometa i državne potpore u željeznicama, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2005,p.1461-1495.;

20. Radionov Radenković, N.: „Road Freight Transport Services in Croatia According to the 2004 Road Transport Act:Wise harmonization with the acquis or sand in the eyes?”, 9th Internatioanal Conference on Traffic Science (ICTS 2005), Portorož, Slovenia, Conference proceedings, CD-ROM., 2005.;

21. Radionov Radenković, N.: Gubitak prava na ograničenje odgovornosti prijevoznika u cestovnom prijevozu robe s osvrtom na sudsku praksu (Loss of the Right to Limitation of Liability of the Road Carrier With Reference to Court Practice), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2/2005, p. 419-447.;

22. Radionov Radenković, N.: Restrukturiranje tržišta željezničkog prometa u Europskoj uniji i nova Konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2003, p. 845-873.;

23. Radionov, N.: Hrvatsko željezničko pravo i mjere prilagodbe pravu Europske unije prema Planu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, Suppl. 2/2002, p.307-324.;

24. Radionov, N.- Novačić, T.: Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoznika – stari interesi i nova rješenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 67-68 /2002, p. 413-430.;

25. Radionov, N.: Nadležnost suda u sporu na naknadu štete zbog tjelesne povrede putnika nastale uslijed sudara brodova (The Court Competency in Proceedings Arising from Passenger’s Injury Occured in the Collision of Ships), Hrvatska pravna revija 7/2002, p. 129-132.;

26. Radionov, N.: Komparativni prikaz odgovornosti prijevoznika za prijevoz stvari cestom i željeznicom, Vladavina prava 1/2000, p. 129-157.;

27. Radionov, N.: Odgovornost prijevoznika za putnike i prtljagu u kopnenom prijevozu, Vladavina prava 2/2000, p. 135-148.;

28. Radionov,N.: Osnova i vrsta odgovornosti prijevoznika za štetu u cestovnom prijevozu putnika, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1-2/ 1998, p.199-220.;

29. Radionov,N.: Ograničenje odgovornosti prijevoznika u cestovnom prijevozu stvari, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3/1998, p. 327-355.f


Profesionalni interesi i članstva

 Hrvatsko društvo za transportno pravo (2016 - , predsjednica)

Akademija pravnih znanosti Hrvatske (dopredsjednica 2018 - )

 


Izabrani projekti

2015- : Šifra projekta: 1949: Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition - Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime (Trans.Crim)

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=1949

2016- : Šifra projekta HZZ: 3061: Developing a Modern Legal and Insurance Regime for Croatian Marinas - Enhancing Competitiveness, Safety, Security and Marine Environmental Standards (DELICROMAR)

 

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=3061

2007 - 2013 : Projekt MZOŠ "Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije" br 066-0662501-1295 (voditelj projekta)

2002 – 2006: Projekt MZOŠ br. 0066007 “Prilagodba hrvatskog građanskopravnog uređenja europskome” (istraživač)-

Istraživač i suradnik - znanstveni projekt Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Novi hrvatski pravni sustav (2002.-).