prof. dr. sc. Nikola Mijatović
prof. dr. sc.
Nikola Mijatović

Radovi

Objavio je više od trideset znanstvenih radova (zasebni članci odnosno poglavlja u knjizi) odnosno više od dvjesto stručnih radova. Autor je triju znanstvenih knjiga (Oporezivanje imovine s posebnim osvrtom na nasljedstva i darove (2004.), Oporezivanje prometa (2005.) i Sustav poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj (2007.), te  koautor nekoliko znanstvenih knjiga (sveučilišnih udžbenika) (Hrvatski fiskalni sustav (2004.), Financijsko pravo i financijska znanost (2008.), (Uvod u) Šporstko pravo (2009.), Hrvatski fiskalni sustav (2010.) i Europska unija (2011.).


Profesionalni interesi i članstva

- Financijsko pravo i financijska znanost (Pravni fakultet u Zagrebu)

- Imovinsko porezno pravo (Pravni fakultet u Zagrebu)

- Porez na dohodak (Poslijediplomski doktorski studij Fiskalni sustav i fiskalna politika u Zagrebu)

- Porezni postupak (Poslijediplomski doktorski studij Fiskalni sustav i fiskalna politika u Zagrebu)

- Imovinsko porezno pravo (Poslijediplomski doktorski studij Fiskalni sustav i fiskalna politika u Zagrebu)

- Financiranje javne uprave (Studijski centar za javnu upravu i javne financije u Zagrebu)

- Porez na dohodak (Studijski centar za javnu upravu i javne financije u Zagrebu)


Povijest zaposlenja

Nikola Mijatović redoviti je profesor na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost. Po završetku fakulteta radio je kao odvjetnički vježbenik; 1999. godine položio je pravosudni ispit. Od 1999. godine  zaposlen je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U više navrata znanstveno se usavršavao u inozemstvu: Juristische Fakultat, Ruhr-Universität, Bochum (2000.), Alfred-Weber Institut i Katedra za financijsku znanost Sveučilišta u Heidelbergu (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) (2003.), Max-Planck-Institut fuer Steuerrecht und Oefentliche Finanzen (Munchen, 2013. i 2015.), Fordham Law School (New York, 2013.). 

Sudjelovao je na desetak znanstvenih i više stručnih skupova. Bio je član radne skupine za pripremu pregovora s Europskom unijom za poglavlje pregovora - pravne stečevine Europske unije - 16. Porezi. Član je Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obajveštajnih službi (2010.-2011., 2011.-), Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora (2012.- ), Etičkog povjerenstva na nadzor izbora za EU-parlament (2013. i 2014.).