doc. dr. sc. Nika Sušac
doc. dr. sc.
Nika Sušac

Nika Sušac rođena je 3. rujna 1984. godine, u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2009. godine, a 2010. godine upisala je doktorski studij psihologije pri istom fakultetu.

Od studenog 2009. do lipnja 2010. te od ožujka 2012. do veljače 2013. godine zaposlena je na radnom mjestu asistenta na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao zamjena za porodni dopust. Od lipnja 2010. do ožujka 2012. zaposlena je kao asistent na FP7 projektu BECAN “Balkan Epidemiological Study of Child abuse and Neglect”, također na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od travnja 2013. godine zaposlena je kao asistent na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Uz FP7 projekt BECAN, sudjelovala je u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Od 2013. godine uključena je kao član istraživačkog tima iz Hrvatske u međunarodnom projektu „Uključenost djece u građanskim i kaznenim postupcima“, čiji je nositelj Agencija Europske unije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA), a u Hrvatskoj ga provodi Hrvatski pravni centar te u hrvatskom projektu „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“, koje za UNICEF i Ministarstvo socijalne politike i mladih provodi Studijski centar socijalnog rada i Društvo za psihološku pomoć. Projekti na kojima je ranije sudjelovala su „Višestruka viktimizacija u djetinjstvu, izloženost obitelji stresorima i rizici po psihosocijalnu prilagodbu adolescenata“ (2013.–2014.) te „Čimbenici rizika za razvoj internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih iz perspektive adolescenata“ (2014.), koje je financiralo Sveučilište u Zagrebu, te „Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske“ (2007.–2012.), koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Također je od 2009. do 2011. sudjelovala u izradi i evaluaciji programa „Prevencija nasilja u mladenačkim vezama“, Društva za psihološku pomoć iz Zagreba.

Od 2008. godine također kao vanjski suradnik radi u Modusu, Centru za djecu, mlade i obitelj Društva za psihološku pomoć, gdje vodi grupe u okviru programa poput „Kako da učenje ne bude mučenje“, „Taboo–preventivno-edukativni program s područja spolnosti namijenjen adolescentima“, „Psihosocijalni tretman maloljetnih počinitelja nasilja“ i drugih programa te je uključena u provedbu njihove evaluacije.

Kao njeno područje znanstvenog i stručnog interesa može se izdvojiti psihologija adolescencije, internaliziranih i eksternaliziranih problema djece i mladih, nasilje u intimnim vezama, vršnjačko i obiteljsko nasilje. U koautorstvu je objavila 6 znanstvenih radova i 1 priručnik za provedbu preventivnog programa te je aktivno sudjelovala na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Neke odrednice psihološke dobrobiti majki iz jednoroditeljskih obitelji

Galić, Romana ; Družić Ljubotina, Olja ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Školski uspjeh djece u postratnim područjima Hrvatske – Specifična uloga roditeljskih traumatskih iskustava

Kožljan, Petra ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
5. Dani obrazovnih znanosti

Kvaliteta života i neka psihosocijalna obilježja majki iz jednoroditeljskih obitelji

Galić, Romana ; Družić Ljubotina, Olja ; Sušac, Nika
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
IFSW European Conference on Social Work 2021 - Social Work in Europe: Meeting New Challenges

Uloga civilnog društva u kriznim događajima velikih razmjera: aktivnosti Društva za psihološku pomoć na potresom pogođenom području

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Urbanc, Kristina ; Šaban, Franjo ; Šaravanja, Nikolina ; Tomac, Patricia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
3. međunarodna znanstvena konferencija: Suočavanje s kriznim situacijama – putevi jačanja otpornosti

Subjektivna dobrobit djece - kakvu su ulogu imali krizni događaji 2020. godine?

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
25. Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB)

Stresna iskustva i subjektivna dobrobit djece tijekom kriznih događaja velikih razmjera

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo Bagarić, Ines
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
25. Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB)

Kako čitati i kritički promišljati znanstvene radove u psihologiji?

Rebernjak, Blaž ; Sušac, Nika ; Vranić, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2020.

Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Vejmelka, Lucija
Autorske knjige, 2020.

Psychosocial functioning of adolescents with different types of behavioural problems

Sušac, Nika ; Rezo, Ines ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Child maltreatment and well-being: challenges across borders, research and practices

Prolonged autoaggression in the context of adolescents’ resilience, family victimization and stressful life events

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
16th European Congress of Psychology (ECP 2019)

Psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. međunarodni psihologijski znanstveni skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB 2019)

Dobrobit mladih u kontekstu nepovoljnih životnih događaja u djetinjstvu i ekonomskih teškoća

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. međunarodni psihologijski znanstveni skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB 2019)

Doprinos nekih osobnih i okolinskih varijabli u objašnjavanju eksternaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Socioeconomic Contexts, Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Well-Being

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
European Society for Traumatic Stress Studies conference (ESTSS2019)

Autoagresivna ponašanja adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Kako su naša djeca? Preliminarni rezultati nacionalnog istraživanja subjektivne dobrobiti djece

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Navigation of new life circumstances: Experiences of early school leavers

Rezo, Ines ; Kožljan, Petra ; Ogresta, Jelena ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Child maltreatment and well-being: challenges across borders, research and practices

Uloga psihičkog nasilja i percipirane socijalne podrške vezi u predanosti intimnim vezama mladih odraslih osoba

Sušac, Nika
Doktorske disertacije, 2018.

Subjektivna dobrobit adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke

Značaj Skale depresivnosti, anksioznosti i stresa u procjeni internaliziranih problema kod adolescenata

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke

Evaluacija studentske terenske prakse – perspektiva studenata diplomskog studija socijalnog rada

Urbanc, Kristina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Znanstveni skup Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Budi Izvor - Stručni priručnik za voditelje grupnih radionica za djecu i mlade


Uredničke knjige, 2018.

The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia : Socio-demographic and family victimisation factors

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu materijalnog statusa obitelji

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“

Izvori otpornosti kod adolescenata koji su doživjeli viktimizaciju u obitelji

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“

Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Psychosocial Problems in Different Economic Contexts

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
International Society for Traumatic Stress Studies 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations

Predicting Child Abuse Potential under Prolonged Economic Hardship

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
International Society for Traumatic Stress Studies 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Grubišić, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2018.

Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih

Sušac, Nika ; Skokandić, Lea ; Rimac, Ivan ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Relationship between socio-economic status of the family and adolescent risk behaviors

Gorše, Katarina ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development

Elektroničko vršnjačko nasilje u kontekstu odnosa s bliskim osobama i ovisnosti o Internetu

Sušac, Nika ; Hrenar, Dijana ; Josić, Martina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
VI. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Alkohol kao kriminogeni čimbenik kod ubojstva i pokušaja ubojstva

Draganić, Mateja ; Kovačević, Dražen ; Mužinić, Lana ; Sušac, Nika
Stručni radovi, 2016.

Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VI. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Učestalost vršnjačkog nasilja s obzirom na obilježja adolescenata i doživljeno nasilje u obitelji

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli i vezanosti za školu

Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Povezanost siromaštva i ekonomskih teškoća obitelji na psihološku dobrobit adolescenata: Izazov za istraživanja i djelovanje psihologa

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Nasilje u obitelji i sociodemografska obilježja kao prediktori internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
1. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem: „Mentalno zdravlje djece i mladih – imperativ za budućnost“

Evaluacija studentske terenske prakse – perspektiva studenata

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Urbanc, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Rizična ponašanja adolescenata, viktimizacija u obitelji i internalizirani problemi

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Internalizirani i eksternalizirani problemi adolescenata u kontekstu viktimizacije u obitelji i vršnjačkih odnosa

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Iskustvo nasilja u obitelji i trenutne životne prilike kao prediktori rizičnosti majki za zlostavljanje djece

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Psihosocijalna klima i socijalna podrška u domovima skrbi za djecu u Hrvatskoj

Vejmelka, Lucija ; Sušac, Nika
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
6. Konferencija socijalnih radnika: Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize

Internalizing and externalizing problems – How to plan appropriate prevention and intervention strategies for adolescents with different combination of mental problems?

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Differences between categories of school children according to their peer violence perpetration and victimization status

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems

Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence

Differences between children according their involvement in peer violence in children's homes

Vejmelka, Lucija ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adelescence

Internalizirani problemi adolescenata u kontekstu sociodemografskih čimbenika, viktimizacije i psihosocijalne prilagodbe

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Kako obrazovanju dodati boju?

Childhood trauma as a predictor of risk for child abuse perpetrated by mothers

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
ISTSS 30th Annual Meeting

Psihosocijalna prilagodba adolescenata koji su na različite načine uključeni u elektroničko vršnjačko nasilje

Sušac, Nika: Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe

Prevalence, incidence and some correlates of sexual abuse of children in Croatia

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
The XIII ESTSS Conference: ‘‘Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond’’

Perpetrators of child sexual abuse in Bosnia and Herzegovina and Croatia: victimization by peers, family members and adult acquaintances

Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav ; Brkić Šmigoc, Jelena ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
The XIII ESTSS Conference: "Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond"

Gender and age differences in prevalence and incidence of child sexual abuse in Croatia

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Prevalencija, incidencija i neki korelati seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Prevalencija, incidencija i neki korelati seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

The Role of Beliefs and Expectations in Predicting Dating Violence in Adolescence

Sušac, Nika ; Löw, Ajana ; Kamenov, Željka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
2012 International Association for Relationship Research Conference

Evaluation of the large-scale prevention program of violence in adolescent relationships

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
XIX ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect Theme: Every Child Matters: Promoting Local, National and International Partnerships for Child Protection

Uloga nekih kognitivnih aspekata roditeljskog ponašanja i izloženosti obitelji stresorima u tjelesnom kažnjavanju djece

Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Stavovi roditelja prema tjelesnom kažnjavanju djece i izloženost nasilju roditelja i vršnjaka kao prediktori činjenja vršnjačkog nasilja

Sušac, Nika ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Prevalence of Children Exposure to Different Types of Abuse in Family: National Results for Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect

Peer Violence among Children in Croatia – Incidence and Relations to Social and Economical Factors

Sušac, Nika ; Rimac, Ivan ; Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect

Prevalence and correlates of child abuse in Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
B.E.C.A.N. International Conference - Inquiring Child abuse and neglect in the Balkan and the world during crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence

Epidemiološko istraživanje prevalencije i incidencije nasilja nad djecom u obitelji u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Rodne razlike i predviđanje partnerskog nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Program prevencije nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Razvoj instrumentarija za ispitivanje raširenosti nasilja u vezama mladih, njihovih korelata i utvrđene spolne razlike

Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ; Löw, Ajana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Savremeni trendovi u psihologiji

Nasilje u mladenačkim vezama: uloga uvjerenja, prepoznavanja nasilja i postavljanja granica

Löw, Ajana ; Ajduković, Dean ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Konstrukcija instrumenata za ispitivanje partnerskog nasilja u mladenačkim vezama i utvrđene spolne razlike

Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ; Löw, Ajana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Dani Ramira i Zorana Bujasa (20 ; 2011)

Skala pogrešnih uvjerenja o kvalitetnoj vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Skala važnosti prava u vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Skala (ne)spremnosti na postavljanje osobnih granica

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Skala prepoznavanja nasilnih ponašanja u vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Upitnik počinjenih nasilnih ponašanja u vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Upitnik doživljenih nasilnih ponašanja vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Spremnost na traženje pomoći u slučaju nasilja u vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Spremnost na pružanje pomoći u slučaju nasilja u vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Diferencirano funkcioniranje itema Upitnika zlostavljanja i zanemarivanja djece – pilot provjera mjerne invarijatnosti u multinacionalnom kontekstu

Rajter, Miroslav ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Brkić Šmigoc, Jelena ; Tenjović, Lazar
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. dani Ramira i Zorana Bujasa

Vršnjačko nasilje među učenicima – manifestacije i doprinosi sredine

Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Savremeni trendovi u psihologiji

Protection of Children’s Rights to Participate in Child Abuse and Neglect Researches: Methodological and Validity Implications

Ajduković, Marina ; Brkić Šmigoc, Jelena ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th European Conference on Traumatic Stress

Stavovi stručnjaka socijalne skrbi i studenata prema etičkim pitanjima istraživanja nasilja nad djecom u obitelji

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
5. Simpozij socijalnih radnika

Procjena težine nasilja u odgojnim postupcima: Razlike u procjenama stručnjaka i studenata

Delale, Eva Anđela ; Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: "Vrijeme sličnosti i razlika - izazov psihologiji i psiholozima"

Ethical and Methodological Issues on Epidemiological Child Abuse and Neglect Research in Croatia

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect

Procjena intenziteta nasilnosti roditeljskih ponašanja: metodološki doprinos konceptualizaciji nasilja nad djecom

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika ; Delale, Eva Anđela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Savremeni trendovi u psihologiji

Stavovi stručnjaka prema nekim etičkim pitanjima epidemioloških istraživanja nasilja nad djecom u obitelji

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Prevencija nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Kamenov, Željka ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Autorske knjige, 2011.

Epidemiological Study and Administrative Data Collection on Child Abuse and Neglect in Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Rajter, Miroslav ; Skokandić, Lea ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect

Predviđanje učestalosti počinjenog i doživljenog nasilja u mladenačkim vezama

Löw, Ajana ; Ajduković, Dean ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici

Partnersko nasilje u mladenačkim vezama

Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ; Löw, Ajana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici

Sudjelovanje djece i roditelja u pripremi epidemiološkog istraživanja nasilja nad djecom: Iskustva fokusnih grupa

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Specifičnosti etike istraživanja nasilja nad djecom

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja

Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Kamenov, Željka ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Godišnja konferencija hrvatskih psihologa (18 ; 2010)

Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja, Kamenov, Željka ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja (3 ; 2010)

Internet i seksualna kompulzivnost

Štulhofer, Aleksandar ; Vukasović, Tena ; Perišić, Kristina ; Sušac, Nika ; Marjanović, Bojan ; Bauer, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Uspješnost rješavanja anagrama u funkciji dobi

Kunej, Ana ; Mladina, Ivona ; Perišić, Kristina ; Sušac, Nika ; Urch, Dražen ; Vukasović, Tena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
20. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Profesionalni interesi i članstva

Kao njeno područje znanstvenog i stručnog interesa može se izdvojiti psihologija adolescencije, internaliziranih i eksternaliziranih problema djece i mladih, nasilje u intimnim vezama, vršnjačko i obiteljsko nasilje.

Članica je Tima za psihološke krizne intervencije, Hrvatske psihološke komore, Društva za psihološku pomoć, Hrvatskog društva za traumatski stres i Zagrebačkog psihološkog društva.


Izabrani projekti

  1. Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; financiran od strane EU u okviru FP7 programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti)

  2. Pravosuđe prilagođeno djeci: Uključenost djece u građanskim i kaznenim postupcima (Hrvatski pravni centar i Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA); financiran od strane EU)

  3. Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize (Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost)

  4. Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj (Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; financiran od strane UNICEF-a)

  5. Međugeneracijski prijenos rizika za mentalno zdravlje adolescenata (Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost)


Povijest zaposlenja

Od studenog 2009. do lipnja 2010. te od ožujka 2012. do veljače 2013. godine zaposlena je kao asistent na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao zamjena za porodni dopust. Od lipnja 2010. do ožujka 2012. zaposlena je kao asistent na FP7 projektu BECAN “Balkan Epidemiological Study of Child abuse and Neglect”, također na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od travnja 2013. godine zaposlena je kao asistent na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Surađivala je na većem broju kolegija, a trenutno izvodi nastavu na sljedećim kolegijima: Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja, Socijalni rad s grupom te Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima.