prof. dr. sc. Nenad Rančić
prof. dr. sc.
Nenad Rančić

dr. sc. Nenad Rančić

 

Kratki životopis

Nenad Rančić rođen je 1975. godine u Zagrebu, hrvatski državljanin. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao u Zagrebu. 1994. godine upisuje Pravni fakultet, smjer - diplomirani pravnik, kojeg završava 1999. godine. Iste godine zapošljava se kao mlađi asistent na Katedri za ekonomsku politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2004. godine, nakon završenog poslijediplomskog studija i obranjenog magistarskog rada pod naslovom Održivi razvoj – odgovor na disharmoniju između gospodarskog rasta i čovjekova okoliša iz Međunarodne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stječe akademski stupanj magistra znanosti. 2009. godine doktorirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom: Izgradnja institucionalne infrastrukture hrvatskog gospodarstva kao preduvjet modernog ekonomskog razvoja.

Od 2006. godine aktivno sudjeluje u izvođenju svih oblika nastave iz predmeta Ekonomska politika na Pravnom fakultetu u sveučilišta u Zagrebu, a od 2009. godine i iz predmeta Politička ekonomija. Osim sudjelovanja u nastavi bavi se znanstveno-istraživačkom radom. Sam i u koautorstvu objavio je  više znanstvenih radova iz područja institucionalne ekonomije, ekonomske politike i ekonomske povijesti. Također, sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama. Kao član sudjelovao je u radu 2 znanstveno-istraživačkog projekta. Aktivno se služi engleskim i francuskim, a pasivno njemačkim jezikom.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

PANDEMICS AND SOCIO-ECONOMIC CHANGE IN EUROPE- HISTORICAL EXAMPLES AND CONTEMPORARY EXPERIENCE

Erent Sunko, Zrinka ; Rančić Nenad ; Pilipović Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
18th Interdisciplinary Management Research (IMR 2022)

AUSTERITY: A POLICY OF SELF-INFLICTING HARM

Broketa, Lovro ; Rančić, Nenad ; Pilipović Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XVII = INTERDISZIPLINÄRE MANAGEMENTFORSCHUNG XVII

THE IMPACT OF WOW AIR

Raven Dungal, Hrafn ; Rančić, Nenad ; Pilipović, Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XVI INTERDISZIPLINÄRE MANAGEMENTFORSCHUNG XVI

STATE AID AND TAX RULINGS ISSUED BY EU MEMBER STATES IN SELECTED CASES

Beganović, Doris ; Rančić Nenad ; Pilipović, Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
46th International Scientific Conference on Economic and Social Development: "Sustainable Tourist Destinations"

THE HIDDEN POTENTIAL OF LEISURE TIME: BENEFITS OF SHORTER WORKING HOURS

Komljenović, Niko ; Rančić, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
15th International Conference on Interdisciplinary Management Research (IMR 2019)

Novi institucionalizam u društvenim znanostima i njegova primjena u analizi društvenih pojava i procesa

Marčetić, Gordana ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

AGROKOR – A CASE OF CONTROLLED COLLAPSE

Rancic, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
The 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development

STAV KATOLIČKE CRKVE O GOSPODARSKIM PITANJIMA

Rebac, Daniela ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

ECONOMIC ANALYSIS OF ECJ JUDGEMENT IN JOINED CASES C-503/13 & C-504/13: PRODUCT RECALLS REGARDING MEDICAL DEVICES

Wenning, Winona ; Rancic, Nenad ; Pilipovic, Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
14th International Conference on Interdisciplinary Management Research (IMR 2018)

HOBBY CULTURE AS A SOURCE OF ENTERPRENEURSHIP - INNOVATION AND RISK MANAGEMENT

Komljenovic, Niko ; Rancic, Nenad ; Pilipovic, Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
36th International Scientific Conference on Economic and Social Development: Building Resilient Society

A POLITICAL ECONOMY ANALYSIS OF THE CHINESE SYSTEM OF SOCIALIST MARKET ECONOMY

Rancic, Nenad ; Zhang, Ying ; Pilipovic, Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development

Croatian Perspective of Suspicious Transactions in a Framework of Anti-Money Laundering System

Cindori, Sonja ; Bernat Diaz, Luisa Fernanda ; Rančić, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2017

EUROPE AT THE CROSSROADS - THE EAST-WEST AND NORTH-SOUTH BRIDGE FOR CHINA

Rancic, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development

Uzroci nezaposlenosti i utjecaj na smanjenje nezaposlenosti kroz institucionalno-strukturne reforme u Republici Hrvatskoj

Rančić, Nenad ; Durbić, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

The role of institutions in the analysis of economic development – the case of countries in transition

Rančić, Nenad ; Marčetić, Gordana ; Pilipović, Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XII

The role of clusters in economic development: Finnish example

Rancic, Nenad ; Bajakic, Ivana ; Pilipovic, Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Second International Scientific Conference - Social Change in the Global World

FINNISH MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT SINCE 1990S – LESSONS AND CHALLENGES

Rančić, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Regionalna naučnostručna konferencija - ERAZ 2015 - Beograd, 2015. Održivi ekonomski razvoj - savremeni i multidisciplinarni pristupi -

FDI inflows in time of crisis-panal data analysis of FDI inflows to the selected EU member states

Pilipović, Ozren ; Ahtik, Meta ; Rančić, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Interdisciplinary management research XI

Sustav financiranja Europske Unije i njegov utjecaj na gospodarski razvoj Hrvatske

Rančić, Nenad ; Pilipović, Ozren ; Tarle, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Regulatorno i konkurentsko okruženje - poticaji ili ograničenje za investicije

Vedriš, Mladen ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Investment Promotion Agencies and FDI Attraction in Central European Countries

Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad ; Marelja, Miran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
9th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications

Financial crisis in Sweeden and Croatia in perspective of EMU-The Banking Union

Bajakić, Ivana ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
First International Scientific Conferance-Social Change in the Global World

Economic Analysis of Judicial System: Case Study of Croatia and Slovenia

Ahtik, Meta ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
8th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications

TRADE RELATIONS BETWEEN BYZANTINE EMPIRE AND ITALIAN MERCHANT REPUBLICS FROM XIII TO XV CENTURY

Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad ; Marelja, Miran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
1700 GODINA MILANSKOG EDIKTA

Agencies for Foreign Investment Promotion- Possible Institutional Support for Structural Reforms and Economic Growth

Vedriš, Mladen ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Interdisciplinary Management Research VIII

Money Laundering – Consequential Nature of Suspicious Transactions

Cindori, Sonja ; Rančić, Nenad ; Pilipović, Ozren
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Economic determinants of property crime: case study of Croatia and Slovenia

Ahtik, Meta ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
7th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications

REGIONAL CREDIT CHANNEL – EURO AREA ANALYSIS

Ahtik, Meta ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Economic integration, competition and cooperation

Macroeconomic Stability and FDI Flows in the Time of Crisis: Case Study of Certain Old and New Member States

Ahtik, Meta ; Rančić, Nenad ; Pilipović, Ozren
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
6th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications

"Dvostruki deficit" u Hrvatskoj i njegove posljedice

Vedriš, Mladen ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Russia's Potential for Economic Integration: Three Possible Strategies

Rančić, Nenad ; Pilipović, Ozren ; Ahtik, Meta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
VII. Međunarodna Konferencija u suradnji Chair Jean Monnet Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Chair Jean Monnet Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, CEDIMES Paris – Centre d'Etudes du Développement International ed des Mouvements Economiques et Sociaux and University of Antwerpen – Jean Monnet Centre of Excellence

Neke osobitosti evolucije ekonomske politike protekcionizma od antike do postmoderne

Erent-Sunko, Zrinka ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Socioeconomic Determinants of Property crime: The Case of Slovenia

Ahtik, Meta ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Izazovi i pouke irskog modela gospodarskog razvoja

Rančić, Nenad ; Rebac, Luka ; Pilipović, Ozren
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Izgradnja institucionalne infrastrukture hrvatskog gospodarstva kao preduvjet modernog ekonomskog razvoja

Rančić, Nenad
Doktorske disertacije, 2009.

Ekonomska analiza položaja in delovanja sodstva

Ahtik, Meta ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Geography, institutions and economic development: political economy of Florence from 13th to 15th century

Pilipović, Ozren ; Ahtik, Meta ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Načelo opreza u teoriji i politici zaštite okoliša i javnog zdravlja

Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Inflacija

Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Povijest zaposlenja

Pravni fakultet Zagreb(od 1999.)