Uredba 44/2001 o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (Bruxelles I) (prikazuju se samo mape članaka vezano za koje postoji sudska praksa)