OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno privatno pravo - vježbe
Međunarodno privatno pravo - vježbe
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 45559
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo - vježbe Pravo - 7. semestar
2.0 45559
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar

Prema dogovoru e-mailom (drotar@pravo.hr)

Ćirilometodska 4, soba 47
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško

Online (Google Meet) ili uživo prema dogovoru.

Ćirilometodska 4, soba 57
Literatura
OBVEZNA: SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2009), str
PREPORUČENA: VUKOVIĆ, Đuro; KUNŠTEK, Eduard; Međunarodno građansko postupovno pravo; Zgombić i partneri (2005), str
PREPORUČENA: SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; (2001), str
PREPORUČENA: BOUČEK, Vilim; Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu; (2009), str
Opis predmeta
Međunarodno privatno pravo je grana unutarnjeg prava koja metodom kolizijskih pravila, pravila neposredne primjene i posebnih materijalnih pravila uređuje privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem. U okviru predmeta međunarodno privatno pravo izučava se i međunarodno građansko procesno pravo. Predmet međunarodnog građanskog procesnog prava je građanski postupak s međunarodnim obilježjem (međunarodna nadležnost sudova i drugih tijela u građanskim predmetima, priznanje i ovrha stranih sudskih i arbitražnih odluka, izvođenje dokaza, dostava, ovrha itd). Pojedine nastavne cjeline su: Privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem. Povijesni razvitak međunarodnog privatnog prava. Izvori međunarodnog privatnog prava. Međunarodno građansko procesno pravo. Europsko međunarodno privatno pravo. Međunarodno građansko procesno pravo. Harmonizacija hrvatskog međunarodnog privatnog prava s europskim.
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.