MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - OPĆI DIO:
Međunarodno privatno pravo - opći dio
Međunarodno privatno pravo - opći dio
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
Šifra: 166893
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo - opći dio Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
6.0 166893
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje; Narodne novine (2009)
OBVEZNA: von Bar, C.; Internationales Privatrecht, II Band, Besonderer Teil; (1991)
OBVEZNA: von Bar, C./ Mankowski, P.; Internationales Privatrecht, I Band, Allgemeine Lehren; (2003)
OBVEZNA: Batiffol, H./ Lagarde, P.; Droit international prive, Tome I, 8. ed.; (1993)
OBVEZNA: Batiffol, H./ Lagarde, P.; Droit international prive, Tome II, 7 ed.; (1983)
OBVEZNA: Collins et al. (Eds.); Dicey and Morris on The Conflict of Laws, 15th ed.; (2016)
OBVEZNA: Kropholler, J.; Internationales Privatrecht, 6. Aufl.; (2006)
OBVEZNA: Pocar, F.; Il nuovo diritto internazionale private italiano, 2 ed.; (2002)
OBVEZNA: Siehr, K.; Internationales Privatrecht - deutsches und europaeisches Kollisionsrecht; (2001)
PREPORUČENA: Audit, B., d'Avout, L.; Droit international prive, 7. ed.; (2013)
PREPORUČENA: Ballarino, T.; Diritto internazionale privato, 5 ed.; (2011)
PREPORUČENA: Geč-Korošec, M.; Mednarodno zasebno pravo, 2. izd.; (2002)
PREPORUČENA: Kegel, G./ Schurig, K.; Internationales Privatrecht, 9. Aufl.; (2004)
PREPORUČENA: Bourel, P., De Vareilles-Sommieres, P., Loussouarn, Y.; Droit international prive, 10. ed..; (2013)
PREPORUČENA: Heuze, V., Mayer, P.; Droit international prive, 11 ed.; (2014)
PREPORUČENA: North, P.M./ Fawcett, J.J. (Eds.); Cheshire and North's Private International Law, 14th ed.; (2008)
PREPORUČENA: Picone, P./ Focarelli, C.; Codice del diritto internazionale private; (1996)
PREPORUČENA: Siehr, K.; Das Internationale Privatrecht der Schweiz; (2002)
PREPORUČENA: Schwimann, M.; Internationales Privatrecht einschliesslich Europarecht, 3. Aufl.; (2001)
PREPORUČENA: Varady, T. et al.; Međunarodno privatno pravo, 15. izd.; (2016)
PREPORUČENA: von Hoffman, B., Thorn, K.; Internationales Privatrecht, 10. Aufl.; (2017)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija: 1. Razumjeti opća pitanja o uređivanju privatnopravnih situacija s prekograničnim/međunarodnim obilježjem.
2. Kritički analizirati važeće teorije o općim institutima međunarodnog privatnog prava.
3. Kritički vrednovati pravila o općim institutima međunarodnog privatnog prava.

Sadržaj kolegija:
1. Pojam, ime i predmet međunarodnog privatnog prava
2. Povijesni razvitak međunarodnog privatnog prava
3. Izvori međunarodnog privatnog prava
3.1. Izvori hrvatskog međunarodnog privatnog prava
3.2. Izvori europskog međunarodnog privatnog prava
4. Kolizijskopravna metoda
4.1. Kolizijsko pravilo
4.1.1. Pojam kolizijskog pravila
4.1.2. Struktura kolizijskog pravila
4.1.3. Vrste kolizijskih pravila
4.2. Najvažnije poveznice
4.3. Kvalifikacija
4.4. Uzvrat i upućivanje dalje
4.5. Prijevarno zaobilaženje prava
4.6. Prethodno pitanje
4.7. Prilagođavanje
4.8. Primjena stranoga prava
4.9. Utjecaj promjene prava na primjenu mjerodavnog prava
4.10. Javni poredak - zaštita osnovnih pravnih načela domaćeg i europskog prava
5. Ostale metode
5.1. Pravila neposredne primjene
5.2. Posebna materijalna pravila
Ispitni rokovi
Obavijesti