MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO (PREDMET):
Međunarodno privatno pravo (predmet)
Obavijesti
Predavanja

Predavanja se održavaju prema rasporedu:

 

1. Za redovne studente

 - srijedom od 8h do 14h u dvorani IV, Trg maršala Tita 14

 - četvrtkom od 14h do 20 h u dvorani IV, Trg maršala Tita 14.

 

2. Za izvanredne studente

srijedom od 17h do 20h u dvorani III, Gundulićeva 10.