MEĐUNARODNO GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO:
Međunarodno građansko procesno pravo
Međunarodno građansko procesno pravo
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
Šifra: 166906
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Međunarodno građansko procesno pravo Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
5.0 166906
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Vuković, Đ./ Kunštek, E.; Međunarodno građansko postupovno pravo; (2005)
OBVEZNA: Sajko, K.; Uredba Europskog vijeća br. 44/2001. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima iz 2000.; Zbornik PFZ, br. 3-4, 2003. (2003), str. 653 - 670
OBVEZNA: Sikirić, H.; Uredba Europskog Vijeća br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000, u: "Europski sudski prostor"; (2005)
OBVEZNA: Kropholler, J./Hein, J.; Europaeisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl.; (2017)
OBVEZNA: Briggs, A./Rees, P.; Civil Jurisdiction and Judgments, London, 5. ed.; (2009)
OBVEZNA: Report by Mr. P. Jenard and Mr. G. Moeller on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters done at Lugano on 16 September 1988, OJ C 189 p. 57 1990/7/28;
PREPORUČENA: Schlosser, P./Hess, B.; EU-Zivilprozessrecht, 4. Aufl.; (2015)
PREPORUČENA: Geimer, R.; Internationales Zivilprozessrecht, 7. Aufl.; (2014)
PREPORUČENA: Jayme, E. (Hrsg.); Ein internationales Zivilverfahrensrecht fuer Gesamteuropa; (1992)
PREPORUČENA: Czernich, D./ Tiefenthaler, S./ Kodek, G. E.; Kurzkommentar - Europaeisches Gerichtsstandsund Vollstreckungsrecht, 4. Aufl.; (2015)
PREPORUČENA: Gaudemet Tallon, H.; Competence et execution des jugements en Europe, 5. ed.; (2015)
PREPORUČENA: Babić, D.; Posebna nadležnost za ugovorne sporove prema članku 5. stavak 1. Uredbe (EZ) 44/2001, u: "Europski sudski prostor"; (2005)
PREPORUČENA: Tepeš, N.; Određivanje nadležnosti u potrošačkim sporovima u elektroničkoj trgovini - europska i hrvatska pravna rješenja; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2005), str. 29-78
PREPORUČENA: A. S. Bell; Forum Shopping and Venue in Transnational Litigation; (2003)
PREPORUČENA: Schlosser, P.; Jurisdiction and International Judicial and Administrative Co-operation; Recueil des Cours de l'Academie de droit international, 2000., t. 284, (2000), str. 218 ff
PREPORUČENA: Volken, P.; Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen; Schweizerisches Jahrbuch fuer internationales Recht, Vol. 37, 1981. (1981), str. p. 109
PREPORUČENA: Volken, P.; Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen; Schulthess Polygraphischer Verlag (1996), str. p. 228
PREPORUČENA: Report by Mr. P. Jenard on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ C 59 p. 1 1979/5/3,;
PREPORUČENA: Report by Professor Dr Peter Schlosser on the Convention of 9 October 1978 on the Association of the Kingdom opf Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters an to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice OJ C 59 p. 71 1979/5/3,;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Upoznati doktorande s posebnim procesnopravnim pitanjima uređivanja privatnopravnih situacija s prekograničnim/ međunarodnim obilježjem, odnosno međunarodnom nadležnosti, priznanjem i ovrhom u postupcima u kojima se odlučuje o privatnopravnim situacijama s prekograničnim/međunarodnim obilježjem.
2. Osposobiti doktorande za analizu i vrednovanje pravnih instituta međunarodnog građanskog procesnog prava.
3. Potaknuti doktorande na kritičnost prilikom razmatranja pravnih instituta međunarodnog građanskog procesnog prava.

Sadržaj kolegija:
1. Međunarodna nadležnost
2. Pravni položaj stranaca u sudskom postupku
3. Dokazi i dokazivanje
4. Primjena stranog prava
5. Međunarodna pravna pomoć
6. Litispendencija
7. Res iudicata
8. Priznanje stranih sudskih odluka
9. Ovrha
10. Arbitražno rješavanje sporova s međunarodnim obilježjem
11. Međunarodni stečaj
Ispitni rokovi
Obavijesti