Literatura

K. Sajko, Međunarodno privatno pravo, Zagreb 2005, poglavlje III.2.

 

S. Triva / M. Dika, Građansko parnično procesno pravo, Zagreb 2004, glava 26

 

K. Sajko, Mjerodavno materijalno pravo za arbitražne sporove s međunarodnim obilježjem, Pravo u gospodarstvu, 33, 1994, br. 3-4, str. 234. - 244.

 

K. Sajko, Arbitražni sporazum i arbitrabilnost – rješenja i otvorena pitanja u hrvatskom i poredbenom pravu, Pravo u gospodarstvu, 35, 1996, br. 3-4, str. 272. - 281.

 

H. Sikirić, Izbor mjesta arbitraže, Pravo u gospodarstvu, 35, 1996, br. 3-4, str. 315. -341.

 

H. Sikirić, Prisilni propisi, pravila neposredne primjene i mjerodavno pravo u međunarodnoj arbitraži, Pravo u gospodarstvu, 39, 1999, br. 1, str. 83. - 108.

 

H. Sikirić, Arbitražni postupak i javni poredak, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51, 2001, br. 1, str. 57. - 82.

 

H. Sikirić, Ugovor o arbitraži, Pravo u gospodarstvu, 42, 2002, br. 2, str. 35. - 56.

 

Zakon o arbitraži, NN 88/01

 

Zakon o mirenju, NN 163/03

 

Newyorška konvencija o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka iz 1958. SL MU 11/81; NN MU 4/94 – čl. I. – VII.

 

Europska konvencija o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1961. SL MU 12/63; NN MU 4/94 – čl. I. – X.

 

Washingtonska konvencija o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država iz 1965. NN MU 13/98 – čl. 1., 25. – 27., 36 – 48., 50 – 58., 62. – 63.

 

Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori NN 150/02, 65/04

 

Pravilnik o arbitraži pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila), NN 150/02

 

Pravilnik o mirenju, NN 81/02

 

Model zakon UNCITRAL-a o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1985.

  

Model zakon UNCITRAL-a o međunarodnom trgovačkom mirenju iz 2002.

    

A. Goldštajn, S. Triva, Međunarodna trgovačka arbitraža, Zagreb 1987, (str. 3. - 120., 132. -195., 198. – 235., 317. - 336.)