Djelatnici na Katedri za međunarodno pravo

Djelatnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Davorin Lapaš 4895 624 Ćirilometodska 4, soba 24

utorkom, od 14 sati

prof. dr. sc. Maja Seršić 4895 619 Ćirilometodska 4, soba 19

utorkom, od 12 sati

docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet 4895 612 Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12

utorkom, od 14 sati, Ćirilometodska 4, soba 12

 

doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić 4895 618 Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18

utorkom, od 16 sati

asistent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Leon Žganec-Brajša Ćirilometodska 4, soba 13

Utorkom, od 15h

Vanjski suradnici

redoviti profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Nina Vajić