Miljen Matijašević, v. pred.
Miljen Matijašević,
v. pred.

Miljen Matijašević diplomirao je engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnik je rektorove nagrade za znanstveni rad 'Language Learner Strategies in Adult EFL Learners'. Radio je kao profesor engleskog i francuskog jezika u školi stranih jezika "Class" od 1998. godine, a akademske godine 2004./05. radio je kao lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je predavao Engleski jezik I. Od početka rada u nastavi stručno se usavršava na brojnim seminarima i kongresima u zemlji i inozemstvu, na kojima povremeno drži izlaganja.

Drži tečajeve engleskoga jezika za pravnike i pravnoga prevođenja. Aktivno se bavi stručnim i znanstvenim prevođenjem. Bio je višegodišnji suradnik Zavoda za prevođenje MVPEI-a te sudjelovao u prevođenju pravne stečevine EU-a i raznih materijala za pristupne pregovore RH s Europskom komisijom. Završio je  poslijediplomski stručni studij prevoditeljstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sa završnim radom na temu "Prevođenje s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik s posebnim obzirom na područje zakonodavstva".

Više


Radovi

  • Pravno prevođenje u svjetlu teorije skoposa, Hieronymus 1 (2014), (http://www.ffzg.unizg.hr/hieronymus/wp-content/uploads/2014/09/Hieronymus_1_2014_Matijasevic.pdf)


Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja (HDZTP)

Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama

 


Povijest zaposlenja

Škola stranih jezika Class 1998-2009

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2004-2005