prof. dr. sc. Mihajlo Dika
prof. dr. sc.
Mihajlo Dika

Autor je nekoliko monografija, komentara te većeg broja znanstvenih i stručnih radova od kojih se ističu knjige:

  • Građansko parnično procesno pravo (u koautorstvu), Zagreb, 1986. i 2004.
  • Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka . Zagreb : Narodne novine, 2002 (monografija).
  • Pravo na tužbu, Zagreb, 1986.
  • O biti i granicama pravomoćnosti: Povijesno-komparativna impostacija instituta, Zagreb, 1991
  • Sudsko izvršno pravo, opći dio, u koautorstvu s S. Trivom i V. Belajecem, Zagreb, 1984.
  • Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu (u koautorstvu s G. Kneževićem i S. Stojanovićem), znanstveni komentar, 1991.

Od članaka, vidi između ostalih: Pojam strane arbitražne odluke, Privreda i pravo, 3-4/1986, str. 112-123; Geneza, osnovna obilježja civilističke teorije pravomoćnosti i njihova kritika, Zbornik PFZ 5-6/1987, str 815-843.; Procesualističke teorije, Zbornik PFZ 1/1988, str. 17-36.; Privremene mjere, Pravo u gospodarstvu, 11-12/94, str. 971-994.; Trgovački statusni izvanparnični postupci, Pravo u gospodarstvu, 1-2/96, str. 73-103.; Sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbine na temelju sporazuma stranaka, Novo ovršno i stečajno pravo, Zbornik radova, Zagreb, 1996, str. 75-98.; Stečajni razlozi, Zbornik radova, Susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 1996, str. 89-106...

... i još mnogi radovi u okviru raznih istraživanja i Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Mogućnost rješavanja upravnih stvari arbitražom

Maganić, Aleksandra ; Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Primjena odredaba parničnog postupka u upravnom sporu

Maganić, Aleksandra ; Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2016.

Primjena odredaba parničnog postupka u upravnom sporu

Maganić, Aleksandra ; Dika, Mihajlo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi

Radno i ovršno pravo u praksi

Crnić, Ivica ; Dika, Mihajlo ; Gotovac, Viktor ; Ilak, Vinka ; Mihelčić, Gabrijela ; Milković, Darko ; Sessa, Đuro
Poglavlja u knjigama, 2015.

O ustavnosti pravnog uređenja instituta predstečajne nagodbe

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2014.

Zakonske predmnjeve - prilog učenju o virtualnosti pravne stvarnosti

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Građansko parnično pravo. Knjiga 9. Sudske odluke i sudska nagodba

Dika, Mihajlo
Autorske knjige, 2013.

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom, drugi izvori obiteljskog prava (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, prema stanju propisa na dan 15. svibnja 2013.)

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Dika, Mihajlo ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2013.

Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011. - opći pregled

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2011.

Postupak u sporovima za zaštitu kolektivnih interesa i prava

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2011.

Ubrzani arbitražni postupci

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Expedited Arbitration Proceedings - About Some Croatian Experiences

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Tehničke arbitraže

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
19. Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Građansko parnično pravo, X, Pravni lijekovi

Dika, Mihajlo
Autorske knjige, 2010.

Objektivne i subjektivne granice pravomoćnosti u stvarnopravnim izvanparničnim postupcima

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah- Nepravdni postopki v stvarnopravnih in stanovanjskih zadevah/Sudska zaštita prava u građanskim sporovima – Izvanparnični postupci u stvarnopravnim i stanarskim sporovima

Ubrzani arbitražni postupci

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
18. Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i praksa

Crnić, Ivica ; Dika, Mihajlo ; Marijan, Ranko ; Mrčela, Marin ; Potočnjak, Željko
Ostalo, 2009.

Građansko parnično pravo, VI, Tužba

Dika, Mihajlo
Autorske knjige, 2009.

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava (Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Dika, Mihajlo ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2009.

Funkcionalna integracija sveučilišta? : pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta

Kregar, Josip ; Dika, Mihajlo ; Matulović, Miomir ; Padjen, Ivan ; Vašiček, Vesna ; Petrak, Mirko ; Turšić, Vito
Autorske knjige, 2009.

Građansko parnično pravo, IV, Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku

Dika, Mihajlo
Autorske knjige, 2008.

Građansko parnično pravo, V, Parnične radnje

Dika, Mihajlo
Autorske knjige, 2008.

Radni sporovi

Dika, Mihajlo ; Potočnjak, Željko ; Gotovac, Viktor
Poglavlja u knjigama, 2007.

The Legal Status of Institutional and Ad Hoc Arbitration in Croatian law de lege late and de lege ferenda

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Građansko ovršno pravo. Prvi dio: Opće ovršno pravo

Dika, Mihajlo
Ostalo, 2007.

Standardi integriranosti u statutima hrvatskih sveučilišta

Kregar, Josip ; Dika, Mihajlo ; Matulović, Miomir ; Bolanča, Dragan ; Jerneić, Željko ; Vašiček, Vesna ; Petrak, Marko ; Rajčić. Davor ; Krajcar, Slavko ; Grubišić, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2007.

Dokazivanje saslušanjem svjedoka u hrvatskom parničnom postupku

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 2006.

Dokazivanje saslušanjem stranaka u parničnom postupku

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Javnobilježnička ovrha na temelju ovršne isprave

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2004.

Pravni lijekovi stranaka u ovršnom postupku pokrenutom na temelju ovršne isprave

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2004.

Ovršni zakon: redakcijski pročišćeni tekst sa stvarnim kazalom


Uredničke knjige, 2004.

Ostavinski postupak

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2004.

Zakon o parničnom postupku i Zakon o arbitraži

Triva, Siniša ; Dika, Mihajlo
Autorske knjige, 2004.

Građansko parnično procesno pravo. VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Triva, Siniša ; Dika, Mihajlo
Autorske knjige, 2004.

Izmjena pravomoćnih odluka donesenih u parničnom postupku u povodu odluka Ustavnog suda o neustavnosti odnosno nezakonitosti propisa

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Arbitražno rješavanje radnih sporova

Dika, Mihajlo ; Potočnjak, Željko
Poglavlja u knjigama, 2004.

Novela Stečajnog zakona od 18. srpnja 2003. - opći pregled

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2003.

Pobijanje pravnih radnji u povodu stečaja

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2003.

Sredstva ovrhe

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2003.

Izvanparnični postupci u obiteljskim stvarima

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2003.

Novela Ovršnog zakona iz 2003. - pregled izmjena i dopuna općih instituta uređenih Ovršnim zakonom

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2003.

Žalba protiv presude prema Noveli ZPP-a iz 2003.

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Nadležnost sudova u parničnom postupku

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2003.

Vrijednost predmeta spora

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2003.

Prekid, zastoj, obustava i mirovanje postupka

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2003.

Prijelazni režim prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2003.

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2003.

Utvrđivanje činjeničnog stanja u reformiranom parničnom postupku

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Komentar Zakona o udrugama

Dika, Mihajlo ; Ljubišić, Slobodan ; Medvedović, Dragan ; Šprajc, Ivan
Autorske knjige, 2003.

Obveze trgovca u sustavu zaštite potrošača

Baretić, Marko ; Dika, Mihajlo ; Jordanić, Branko ; Josipović, Tatjana ; Marijan, Ranko ; Pogarčić, Zdenka
Ostalo, 2003.

Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka

Dika, Mihajlo
Autorske knjige, 2002.

Sudski penali

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Priznavanje stranih školskih svjedodžbi i diploma u Republici Hrvatskoj

Dika, Mihajlo ; Bošnjak, Darko ; Rajčić, Davor
Autorske knjige, 2002.

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama : komentar s dodacima

Turković, Ksenija ; Dika, Mihajlo ; Goreta, Miroslav ; Đurđević, Zlata
Autorske knjige, 2001.

Komentar Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

Čizmić, Jozo ; Dika, Mihajlo
Autorske knjige, 2000.

International Commercial Arbitration in Croatia

Dika, Mihajlo ; Sajko, Krešimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Odgoda ovrhe

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

Dika, Mihajlo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
Građansko, trgovačko, radno i upravno pravo u praksi

Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja

Dika, Mihajlo ; Garašić, Jasna
Ostalo, 2000.

Ovrha na pokretninama radi naplate novčane tražbine

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Osnovne značajke i opći pregled prve novele hrvatskoga ovršnog prava

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 1999.

Žalba protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 1999.

Osnovne značajke i opći pregled prve novele hrvatskoga stečajnog prava

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 1999.

Novela Ovršnog prava i zaštita vjerovnika

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 1999.

Dobrovoljno ovršnopravno osiguranje novčanih tražbina - zadužnice i sporazumi

Dika, Mihajlo
Druga sudjelovanja na skupovima, 1999.
Novosti i otvorena pitanja pravne i gospodarske prakse

Izlučni prigovor u ovršnom postupku i izlučna tužba

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Novela ovršnog prava i zaštita vjerovnika

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Obična i bjanko zadužnica kao sredstvo za osiguranje i ostvarenje tražbina vjerovnika

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 1999.

Ovrha na nekretnini

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 1999.

Privremene mjere radi osiguranja nenovčanih tražbina

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 1999.

Protuovrha

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Prva novela Ovršnog zakona

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Insolvencijsko pravo

Dika, Mihajlo
Ostalo, 1998.

O nekim problemima u vezi s primjenom Ovršnog zakona

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Dvije godine primjene Ovršnog zakona s naglaskom na dobrovoljno sudsko i javnobilježničko založno pravo i fiducijarno osiguranje tražbina vjerovnika

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 1998.

Ovrha na nekretnini

Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 1998.

Das kroatische Insolvenzrecht

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Gospodarski subjekti u ovršnom postupku

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 1998.

O nekim problemima u vezi s primjenom Ovršnog zakona

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 1998.

O nekim problemima u svezi s ovrhom na novčanim tražbinama i fiducijarnim osiguranjem tražbina

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 1998.

Osiguranje prethodnom ovrhom

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 1998.

Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 1998.

Arbitration in Bankruptcy? New Window of Opportunities in Croatian Law

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Pomorsko dobro i prisilno ostvarivanje vjerovnikove tražbine

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Arbitražno rješavanje stečajnih sporova u hrvatskom pravu

Dika, Mihajlo
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 1997.

Subjekti, sredstva i predmet ovrhe i osiguranja

Dika, Mihajlo
Stručni radovi, 1997.

Zum Problem des richterlichen Aktivismus in Jugoslawien

Dika, Mihajlo ; Uzelac, Alan
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.

Stečaj poduzeća i banaka

Barbić, Jakša ; Dika, Mihajlo ; Chour, Jaroslav ; Gverić, Ante ; Parać, Zoran ; Momčinović, Hrvoje ; Kregar, Josip ; Crnalić, Asim
Autorske knjige, 1990.

Povijest zaposlenja

Rođen je 11. veljače 1943. godine u Skoplju. Diplomirao 1963. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, magistrirao 1969., a doktorirao 1984. godine. 1968. godine zapošljava se kao sudac Općinskog suda u Poreču čiji je postao i predsjednik. Od 1971. aktivno sudjeluje u radu fakulteta, prvo kao asistent, pa kao docent, izvanredni profesor, da bi 1990. dobio zvanje redovnog profesora na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sredinom osamdesetih radio je i u Švicarskom institutu za uporedno pravo čije je središte u Laussanni. Stekao je i zvanje višeg znanstvenog suradnika 1987. godine. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, od kojih je neke i sam organizirao. Član je više znanstvenih i stučnih udruženja kao što su Hrvatska arbitražna udruga (gdje je 1995. izabran za predsjednika upravnog odbora), Hrvatsko društvo za međunarodno pravo, Internationale Vereinigung für Zivilprozess, International Association for Procedural Law. Predsjednik je Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.