izv. prof. dr. sc. Melita Carević
izv. prof. dr. sc.
Melita Carević

Dr. sc. Melita Carević, LL.M., zaposlena je kao izvanredna profesorica na Katedri za europsko javno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Jean Monnet centru izvrsnosti „EU Global Leadership in the Rule of Law“, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Europsko javo pravo, EU Internal Market Law i EU Climate Change Law u sklopu integriranog pravnog studija te predmeta Pravo unutarnjeg tržišta EU i Europsko pravo tržišnog natjecanja na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz Europskog prava. Voditeljica je projekta Jean Monnet modul „Climate Change Law in the EU“, koji traje od 2022. do 2025.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2008. magna cum laude, među 1% najuspješnijih studenata svoje generacije te je tijekom studija bila nagrađena posebnom rektorovom nagradom. Magistrirala je 2011. na University of Michigan Law School kao dobitnica Grotius stipendije. Doktorat znanosti stekla je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2015. obranivši disertaciju „European Union climate change regulation and its impact on global standard-setting“. Kao znanstvena novakinja pridružila se je Katedri za europsko javno pravo 2009. Tijekom 2014. stažirala je na Sudu Europske unije u kabinetu suca Siniše Rodina te je bila gostujući istraživač u kabinetu nezavisne odvjetnice Eleanor Sharpston, a tijekom 2016. se znanstveno usavršavala Pravnom fakultetu Sveučilišta Oxford. Pravosudni ispit položila je 2018.

Dr. Carević je sudjelovala u edukaciji sudaca i državnih odvjetnika u području prava Europske unije pri Pravosudnoj akademiji te je vodila brojne radionice o pravu EU za odvjetnike i suce u sklopu programa cjeloživotnog učenja. Autorica je znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama te istraživačica na nekoliko međunarodnih projekata. Glavna je urednica je časopisa Croatian Yearbook of European Law and Policy, voditeljica Doktorskog studija iz Europskog prava (stari program), zamjenica voditeljice Posljediplomskog specijalističkog studija iz Europskog prava te dopredsjednica stručne udruge CROSEL. Članica je akademske mreže GreenDeal-Net, Hrvatske udruge za pravo i politiku tržišnog natjecanja te od veljače 2023. Radne skupine za izradu stajališta na prijedlog Uredbe o uspostavi certifikacijskog okvira Unije za uklanjanje ugljika pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Istraživanje dr. Carević usredotočeno je na pravo klimatskih promjena u EU, pravo zaštite okoliša EU, pravo unutarnjeg tržišta EU i europsko pravo tržišnog natjecanja.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

The COVID-19 pandemic and the implementation of the European green deal

Carević, Melita
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
ECLIC International Scientific Conference: EU 2021 – The future of the EU in and after the pandemic (ECLIC 2021)

Challenges for the contemporary international legal framework and the rule of law: Is the international community doing its best for the protection of climate migrants?

Carević, Melita ; Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Pravo tržišnog natjecanja i pravo državnih potpora u Europskoj uniji

Carević, Melita
Poglavlja u knjigama, 2021.

Sloboda kretanja kapitala

Carević, Melita ; Mataija, Mislav
Poglavlja u knjigama, 2021.

Caught on the Radar of the European Commission: Croatian Experiences with the Infringement Procedure

Carević, Melita
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

The EU as a Green Leader

Carević, Melita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
The EU as a Green Leader

EU Competition Law and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution - National Report for Croatia

Carević, Melita ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
29th FIDE Congress

Challenges of EU membership - Infringement proceedings against the Republic of Croatia

Carević, Melita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
ECLIC International Scientific Conference “EU and Member States – legal and economic issues “

The internal market and the digital economy - National report for Croatia

Carević, Melita ; Jurić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
28th FIDE Congress, Taxation, State Aid and distortions of competition

Pravno uređenje klimatskih promjena u međunarodnom i europskom pravu

Carević, Melita
Poglavlja u knjigama, 2017.

The principle of common but differentiated responsibilities and its transformation in the Paris Agreement

Carević, Melita
Poglavlja u knjigama, 2017.

Dialling 267 - First Years of EU Membership and the Preliminary Reference Procedure in Croatia

Carević, Melita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Procedural Aspects of EU Law

EU Climate Change Regulation and Its Impact at Global Standard-Setting

Carević, Melita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Pozvano predavanje

Judicial Application of International and EU Law in Croatia

Božac, Ivana ; Carević, Melita
Poglavlja u knjigama, 2015.

Commission v. Italy: Managing Waste Management in Italy

Carević, Melita
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Carbon Leakage in the EU in the Light of the Paris Climate Agreement

Carević, Melita
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

European Union Climate Change Regulation and Its Impact on Global Standard Setting

Carević, Melita
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
UACES Annual Conference

The interface between European Union energy, environmental and competition law

Carević, Melita ; Mataija, Mislav ; Petrović, Siniša
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2012.
XXV FIDE Congress

Kada i kako postaviti prethodno pitanje

Carević Melita
Poglavlja u knjigama, 2011.

Minimum Wages as an Obstacle to the Free Provision of Services

Carević, Melita ; Kiš, Paula ; Kuhta, Filip
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.