izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc.
Mateja Held

Izv. prof. dr. sc. Mateja Held rođena je u Koprivnici 1986. Osnovnu školu završila je u Ludbregu, a Prvu Gimnaziju u Varaždinu. Integrirani preddidplomski i diplomski pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2010., a 2011. upisala je Poslijediplomski doktorski studij Javno pravo i javna uprava gdje je 2015. doktorirala s temom Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Šikića.

Od 2010. zaposlena je na Katedri za upravno Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju. Predaje na doktorskom i specijalističkom poslijediplomskom studiju Javno pravo i javna uprava. Predaje i Upravno pravo te Policijsko upravno pravo na Visokoj policijskoj školi pri Ministarstvu unutarnjih poslova. 

Sudjelovala je na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova, objavila je više znanstvenih i stručnih radova samostalno i u koautorstvu. Recenzirala je više znanstvenih radova te jedan znanstveni projekt Nacionalnog centra za znanost u Poljskoj.

Akademska je mentorica u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2010. u sklopu koje je 2012. pokrenula i prva koordinirala projekt vanjskih klinika (2012.-2013.). Članica je Instituta za javnu upravu, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te članica Savjeta za reformu lokalne i područne (regionalne) samouprave pri Ministarstvu pravosuđa i uprave. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim i slovenskim.

 

Radno iskustvo

 • prosinac 2010 – travanj 2012: znanstvena novakinja na Katedri za upravno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu
 • travanj 2012 - lipanj 2016: asistentica na Katedri za upravno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu
 • lipanj 2016 - studeni 2021 : docentica na Katedri za upravno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu
 • studeni 2021 - : izvanredna profesorica na Katedri za upravno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu

 

 

Aktivna sudjelovanja na znanstvenim skupovima

 • Zaštita ljudskih prava u upravnopravnim i sudskim postupcima. Tema: Upravni ugovori u posebnom zakonodavstvu Republike Hrvatske. Izlaganje održano u Zagrebu, 29. listopada 2013. (međunarodna znanstvena konferencija).
 • Procedural Human Rights and Access to Justice in the World of emergencies and Economic Crisis. Tema: Access to Administrative Justice in the Light of Analysis of Zagreb Legal Clinic Cases. Izlaganje održano u Dubrovniku, 26. – 31. svibnja 2014. (međunarodna znanstvena konferencija).
 • Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u upravnoj i ustavnoj zaštiti ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu. Tema: Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske. Izlaganje održano u Zagrebu 18. svibnja 2015. (međunarodna znanstvena konferencija).
 • A Threat to Autonomy? Control and Supervision of Local and Regional Governemnt Activities. Tema: Control of local governemnts in Croatia: many components, still weak control (rad i izlaganje u koautorstvu s prof. dr. sc. Ivanom Koprićem i Ivom Lopižić, mag. iur.). Izlaganje održano Njemačkoj, Erlangen – Nuremberg, 26. – 27. lipnja 2015. (međunarodna znanstvena konferencija).
 • Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svjetlu dvadesetogodišnjeg iskustva. Tema: Novine u odnosu centralne države i lokalne samouprave - koliko i kakvog nadzora. Izlaganje održano u Zagrebu, 29. siječnja 2013. (domaća konferencija).
 • Upravnosudska i ustavnosudska kontrola zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rad izložen zajedno s prof. dr. sc. Markom Šikićem na konferenciji XXII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak) održanoj u Poreču od 13. do 15. travnja 2016.
 • Evaluation of the Administrative Courts’ Reform in Croatia. Rad izložen na konferenciji The 24th NISPAcee Annual Conference - Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress, održanoj u Zagrebu od 19. do 21. svibnja 2016.
 • Judicial Review of Spatial Plans as a Prerequisite of Economic Development in Croatia. Rad izložen na konferenciji The Legal Framework for Economic Competitiveness održanoj u Zagrebu od 19. do 23. travnja 2017.
 • Upravnosodni nadzor aktov regulatornih agencij s poudarkom na energetskem sektorju. Izlaganje održano na konferenciji - Posvet o položaju javnih agencij s poudarkom na zagotovljanju njihove neodvisnosti. Konferencija je održana u Mariboru 8. travnja 2019.
 • Judicial control of administrative acts and measures regarding unlawful residence of foreigners in Croatia in the European context. Rad u koautorstvu s doc. dr. sc. Anom Đanić Čeko izložen na međunarodnoj znanstvenoj koferenciji „EU and Member States – Legal and Economic Issues“ održanoj u Osijeku 6. i 7. lipnja 2019.
 • The Development of the Administrative Courts' System in Transitional Countries and their Role in Democratic, Economic and Social Transition. Rad izložen na konferenciji Public Administration in Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe
 • održanoj u Dubrovniku od 4. do 6. listopada 2019. 
 • Opunomoćenici u upravnom sporu. Rad u koautorstvu s prof. dr. sc. Markom Šikićem, izložen na konferenciji Online 26. međunarodno savjetovanje pravnika, „Petar Simonetti“ vlasništvo - obveze - postupak. od 11. do 12. studenoga 2020.

Ostale profesionalne aktivnosti

 • članica Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • članica Savjeta za reformu lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • članica Instituta za javnu upravu
 • prosinac 2010 - : mentorica antidiskriminacijske grupe Pravne klinike u Zagrebu

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 2010

Godina doktoriranja: 2015

Na katedri od: 2010

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 744
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Hitnost (žurnost) i rokovi odlučivanja u upravnome sporu

Šikić, Marko: Held, Mateja
Poglavlja u knjigama, 2023.

Prostorni planovi i tržišna vrijednost nekretnine (pravni interes)

Šikić, Marko ; Held, Mateja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi

Spatial planning in the EU and Croatia under the influence of COVID-19 pandemic

Held, Mateja ; Perkov, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
ECLIC International Scientific Conference: The recovery of the EU and strengthening the ability to respond to new challenges – legal and economic aspects (ECLIC 2022)

Spatial planning in the EU and Croatia under the influence of COVID-19 pandemic

Held, Mateja ; Perkov, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
ECLIC International Scientific Conference: The recovery of the EU and strengthening the ability to respond to new challenges – legal and economic aspects (ECLIC 2022)

Stečena prava stranke na primjeru naknade plaće za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta

Held, Mateja
Stručni radovi, 2021.

Porezni savjetnici - opunomoćenici u upravnom sporu

Šikić, Marko ; Held, Mateja
Stručni radovi, 2020.

Opunomoćenici u upravnom sporu

Šikić, Marko ; Held, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Uređenje koncesija na razini primarne zdravstvene zaštite s osvrtom na novine iz 2019.

Held, Mateja ; Varga, Janja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Judicial control of administrative acts and measures regarding unlawful residence of foreigners in Croatia in the European context

Đanić Čeko, Ana ; Held, Mateja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Scientific Conference EU and Member States – legal and economic issues 2019

Judicial Control of Spatial Plans as Prerequisite of Economic Development in Croatia

Held, Mateja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
The Legal Framework for Economic Competitiveness: Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days

The Development of the Administrative Courts' System in Transitional Countries and their Role in Democratic, Economic and Social Transition

Held, Mateja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Public Administration in Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe

Neka važna pitanja uređenja i reformi upravnog sudovanja u europskim zemljama

Held, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Pravna osoba s javnim ovlastima kao tužitelj u upravnom sporu

Turudić, Marko ; Held, Mateja
Stručni radovi, 2019.

Access to Justice in Administrative Cases. An Analysis of Cases of the Zagreb Legal Clinic

Held, Mateja
Poglavlja u knjigama, 2018.

Control of local governments in Croatia: Many components, still weak control

Koprić, Ivan ; Crnković, Mateja ; Lopižić, Iva
Poglavlja u knjigama, 2018.

Judicial Review of Spatial Plans as a Prerequisite of Economic Development in Croatia

Held, Mateja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
The Legal Framework for Economic Competitiveness: Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days

Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske

Held, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Upravnosudska i ustavnosudska kontrola zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Šikić, Marko ; Crnković, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Kroatien

Held, Mateja
Poglavlja u knjigama, 2016.

Evaluation of the Administrative Courts’ Reform in Croatia

Held, Mateja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
NISPAcee 24th Annual Conference, Spreading Standards, Buiding Capacities: European Administrative Space in Progress

Upravni sud u Rijeci

Held, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu

Crnković, Mateja
Doktorske disertacije, 2015.

Pretpostavke za pokretanje objektivnog upravnog spora

Crnković, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Podnormiranost Zakona o upravnim sporovima kod ocjene zakonitosti općih akata

Crnković, Mateja
Stručni radovi, 2015.

Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske

Crnković, Mateja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u upravnoj i ustavnoj zaštiti ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu

Upravni sud u Rijeci

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Koncepcije o prirodi upravnog spora u hrvatskom i poredbenom pravu

Crnković, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Upravni sud u Rijeci

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Access to Administrative Justice in the Light of Analysis of Zagreb Legal Clinic Cases

Crnković, Mateja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Public and Private Justice, Procedural Human Rights and Access to Justice in the World of Emergencies and Economic Crisis

Upravni ugovori u posebnom zakonodavstvu Republike Hrvatske

Crnković, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Upravni sud u Rijeci

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Upravni sud u Rijeci

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Upravni sud u Rijeci

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Upravni sud u Rijeci

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Upravni ugovori u posebnom zakonodavstvu Republike Hrvatske

Crnković, Mateja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Zaštita ljudskih prava u upravnopravnim i sudskim postupcima

Upravni sud u Rijeci

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Novine u odnosu centralne države i lokalne samouprave - koliko i kakvog nadzora

Crnković, Mateja
Poglavlja u knjigama, 2013.

Novine u odnosu centralne države i lokalne samouprave - koliko i kakvog nadzora

Crnković, Mateja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svjetlu dvadesetogodišnjeg iskustva

Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) [prikaz presude: A, B, C protiv Irske]

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Raspuštanje lokalnih predstavničkih tijela

Crnković, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)(prikaz presude Scoppola protiv Italije)

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Upravni sud u Rijeci

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Upravni sud u Rijeci

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Stevan Lilić: Upravno pravo / Upravno procesno pravo

Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Europski sud za ljudska prava

Turudić, Marko ; Crnković, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Lokalna samouprava u Poljskoj

Crnković, Mateja
Stručni radovi, 2010.

Usporedba hrvatske i poljske lokalne samouprave

Crnković, Mateja
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2010.