izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
izv. prof. dr. sc.
Marta Dragičević Prtenjača

Marta Dragičević Prtenjača rođena je 13.12.1980. u Zagrebu. Završila je V. gimnaziju u Zagrebu i bila je oslobođena mature. Diplomirala je 2004. god. na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, i doktorirala na istom Fakultetu 2014. godine na temu „Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“. Bila je odvjetnička vježbenica (2005. - 2007.); znanstvena novakinja na projektu „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“ (2007. - 2009.); asistentica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009. - 2014.); viša asistentica na matičnom Fakultetu (2014. - 2016.); docentica na matičnoj Katedri (2016. - 2021.), a danas je izvanredna profesorica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od travnja 2021.).

Dopredsjednica je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, članica je u nacionalnim i međunarodnim udruženjima, (Hrvatskom udruženju za kaznene znanosti i praksu i Europskog udruženja za kriminologiju). Bila je zamjenski član (za prof. dr. sc. Davora Derenčinovića) Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC – Hrvatske (International Chamber of Commerce - Hrvatska) od 2016. do 2019. god. u čijem radu je aktivno sudjelovala, među ostalim i u radu Komisije u središnjici ICC-a (u Parizu) u nekoliko navrata (11. - 14. 11. 2015. i 16. - 17. 3. 2016.), slijedom čega je bila odabrana u radnu skupinu za izradu Smjernica ICC-a o sukobu interesa u privatnom sektoru (ICC-Guidance on Conflicts of Interests).

Sudjelovala je u izradi nekoliko zakona i njihovih izmjena. Bila je vanjski suradnik radne skupine za izradu današnjeg Kaznenog zakona (NN 125/11), a 2018. godine je bila  članica radne skupine za Izmjenu i dopunu Kaznenog zakona (NN 118/18).  Bila je članica radne skupine za izradu Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 143/12), a danas (2022.) je članica radne skupine za izmjene i dopune tog Zakona (Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji; NN 143/12, 105/15, 32/17).

U svojstvu istraživača sudjelovala je na znanstvenim i međunarodnim projektima. Bila je istraživačica (znanstvena novakinja) na projektu „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“ voditelja prof. dr. sc. Davora Derenčinovića;

  • članica tima na projektu IPA-2008 „Unapređenje pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem jačanja akademskog integriteta“ (2012-2013) („Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Preventing Discrimination and Corruption aimed at Improving Academic Integrity”);
  • istraživačica na projektu „Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition –Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime”, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ-a) voditelja prof. dr. sc. Davor Derenčinović;
  • istraživačica na znanstvenom projektu „Economic and industrial espionage in Germany and Europe“ (WISKOS“) u razdoblju od 2015. do 2017. god., koji je provodio Max Planck Institut za strano i međunarodno kazneno pravo, a koji projekt je bio odobren i financiran od strane njemačke Vlade;
  • istraživačica na sveučilišnom znanstvenom i razvojnom projektu „Istraživačka mreža tranzicijske pravde“ (2019./2020.), financiranom od Sveučilišta u Zagrebu, čija voditeljica je bila doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička te na sveučilišnom znanstvenom i razvojnom projektu: „Kazneno pravo u izvanrednim stanjima“ (2020/2021), čija je voditeljica bila  izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička.

 

Danas je istraživačica na znanstvenom projektu HRZZ-a „Projekt nedužnosti u Hrvatskoj“ (Innocence project; CroINOP) čiji je voditelj bio prof. dr. sc. Davor Derenčinović, a danas je to prof. dr.sc. Leo Cvitanović.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu, među ostalim i kao sudionik ili polaznik međunarodnih tečajeva ili savjetovanja.

Sudjeluje u izvođenju nastave na integriranom (preddiplomskom i diplomskom) pravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Kazneno pravo (predavanja, seminari i vježbe), Maloljetničko kazneno pravo i Prekršajno pravo, kao i ostalih kolegija koje izvodi Katedra za kazneno pravo ako se za tim ukaže potreba.

Na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kaznenopravnih znanosti koji se izvodi na Sveučilištu u Zagrebu, na Pravnom fakultetu, izvodi kolegije Kazneno pravo opći dio, Kazneno pravo posebni dio, Mlađe osobe u kaznenom pravu te Prekršajno pravo, a na poslijediplomskom doktorskom studiju pravni studij- smjer kaznenopravnih znanosti, kolegije Kazneno pravo opći dio, Kazneno pravo posebni dio, Mlađe osobe u kaznenom pravu te Prekršajno pravo.

Bila je mentorica u izradi oko 50 diplomskih radova i jedne doktorske disertacije.

Izlagala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (vidjeti CROSBI).

Bila je član Stručnog povjerenstva Pravnog Fakulteta u Zagrebu u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija (klasa: 640-01/16-22/8, urbr:251-55-16-19).

Bila je i članica Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima Vlade Republike Hrvatske, od 2017 do 2018. god.

Bila je izvršna urednica Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske (dalje: Godišnjak APZH) četiri godine (2015-2018), a sada je član uredništva Godišnjaka APZH, te je jedna od urednica zajedno s prof. dr. sc. Ksenijom Turković i izv. prof .dr. sc. Majom Munivranom Vajdom zbirne znanstvene knjige: „Kazneno pravo: sinergija teorije i prakse, Liber Amicorum Petar Novoselec“, (ur.), Marta Dragičević Prtenjača, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.

Ima položen pravosudni ispit i objavila je niz (oko 29) znanstvenih radova (samostalno i u suautorstvu). Aktivno vlada engleskim, a služi se njemačkim i francuskim.

Upisana je u upisnik znanstvenika pod matičnim brojem 300321.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2004

Godina doktoriranja: 2014

Na katedri od: 2007

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
-----
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba Zrinjevac 17 (Trg Nikole Šubića Zrinskog 17)
Katedra/služba:
Kazneno pravo
Konzultacije:

Četvrtkom u 12 sati, Zrinjevac 17;

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Maloljetničko kazneno pravo - Quid accidit ? problemi u primjeni pojedinih prava iz direktive 2016/800/EU u praksi

Dragičević Prtenjača, Marta ; Radić, Ivana ; Rizvić, Dijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Protection of the Child's Privacy in Croatia – the Criminal Law Perspective

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
The Right to Privacy in the Digital Age – in specific terms

National Regulations in the Shadow of a Common Past- Criminal Policy in Croatia and Overview of Criminal Legal Regulation and Justice System

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
10 YEARS OF THE HUNGARIAN CRIMINAL CODE-EUROPEAN CHALLENGES, CENTRAL EUROPEAN RESPONSES IN THE CRIMINAL SCIENCE OF HE 21ST CENTURY-International Conference

‘Privacy, Where Did You Hide? Criminal Offence of Unlawful Use of Personal Data in Croatia’.

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
International Scientific Conference “Privacy and Law in Modern Era”

Protection of Privacy in Croatian Contemporary Criminal Law

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
International Scientific Conference 'The Right to Privacy in the Digital Age – in General Terms'

Elektronički monitoring u suvremenom kaznenom pravu i Hrvatskoj – alternativa kazni zatvora i panceja za prenapučenost zatvora ili samo još jedan od načina nadzora izvršavanja sankcija i mjera

Dragičević Prtenjača, Marta ; Gracin, Dijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Vizura hrvatskog maloljetničkog kaznenog prava pri odlučivanju o maloljetničkom zatvoru i njegovu pridržaju – postoje li kriteriji ili je sve diskrecijska odluka suda

Dragičević Prtenjača, Marta ; Bezić, Reana ; Zagorec, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Freedom of Expression in Context of Fake News – Croatian Contemporary Criminal Law Perspective

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism – in specific terms

Granice ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u svjetlu odluke Ustavnog suda s osvrtom na postupanje Povjerenstva pri sumnji na počinjeno kazneno djelo

Dragičević Prtenjača, Marta ; Javorić Barić, Danijel
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

The new possibility of methodology of sentencing in Croatia de lege ferenda - the new improved formula

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Sukob interesa u privatnom sektoru u vrtlogu tipologija i upravljanja

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Polemiziranje s odlukom ustavnog suda u pogledu usklađenosti članka 86. kaznenog zakona s Ustavom Republike Hrvatske

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

State Capture in the Interest of Telecommunication Companies? Responsibility of Transnational and Multinational Telecommunication Companies for Corruption Offenses in Transitional Countries

Derenčinović, Davor ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Utjecaj (nemetodološkog) odmjeravanja kazne na (ne)ujednačenost sudske prakse u Hrvatskoj i narušavanje tekovine vladavine prava

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2019.

Lice i naličje pravnih posljedica osude u Hrvatskoj

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Međunarodna znanstvena konferencija "Suradnja pravne znanosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: aktualne teme"

Lice i naličje pravnih posljedica osude u Hrvatskoj

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Nezastarijevanje ratnog profiterstva u raljama načela zakonitosti, pravednosti i učinkovitosti

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

DOES THE CRIME PAY OFF – (Un)efficiency of confiscation in Croatia - new proposals for its 60th birthday

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
ECLIC International Scientific Conference 'EU and Member States- legal and economic issues

Does the crime pay off – (un)efficiency of confiscation in Croatia - new proposals for its 60th birthday

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Scientific Conference EU and Member States – legal and economic issues 2019

Uvod u Europsku mrežu nedužnosti- Hrvatska perspektiva

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine

Liber Amicorum Petar Novoselec. Kazneno pravo: sinergija teorije i prakse. Zbornik radova u čast profesora Petra Novoselca


Uredničke knjige, 2019.

IV. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani - In memoriam: Davor Krapac (1947.-2016.)

Đurđević, Zlata ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Perspektiva uvođenja doktrine doli incapax u hrvatsko maloljetničko kazneno pravo

Dragičević Prtenjača, Marta ; Bezić, Reana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Introduction of Doli Incapax in Croatian Juvenile Justice System

Dragičević Prtenjača, Marta ; Bezić, Reana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
EUROCRIM 2018 - Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity

Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2018.

Kaznena djela protiv sigurnosti prometa

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2018.

Possibility of introducing Innocence (DNA) Projects in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
3rd European Innocence Network Conference

Kazneno djelo utaje poreza kao oblik porezne evazije s posebnim osvrtom na poslovanje preko poreznih utočišta

Glavina, Dominik ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Smjernice ICC-ja o sukobu interesa u poduzećima

Tomić, Lucia Ana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
3. godišnja konferencija JAČANJE INTEGRITETA I USKLAĐENOSTI U POSLOVANJU - Sukob interesa

Obijesna vožnja – sporna obilježja i druga otvorena pitanja

Dragičević Prtenjača, Marta ; Brkić, Matija
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Alternative kazni oduzimanja slobode

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Gracin, Dijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Alternativne krivične sankcije: regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja

Alternativne sankcije u Hrvatskoj

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Gracin, Dijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Alternativne krivične sankcije -regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja

Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
XXXI. redovno savjetovanje HUKZP- Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske

DNA and Innocence Projects in Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Course "Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies" & Adriatic Moot Court Competition ; Tenth edition "Innocence Projects and Criminal Justice" & 4th Adriatic Moot Court Competition

克罗地亚过渡时期反腐败政策的发展与经济犯罪研究 (The Development of Anti-Corruption Criminal Policy in Croatia during the Transition Period and the related Economic Crimes)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
, 2018.

Kazneno pravo: posebni dio

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Turković, Ksenija ; Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Udžbenik, 2018.

Svjetlosno onečišćenje u okviru kaznenopravne zaštite okoliša

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Kaznenopravna zaštita okoliša

Migrants, refugees and victims of THB – special reference to “non-punishment” of victims of THB for illegal acts in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Annual Colloquium "Migrations and Trafficking in Human Beings"

Domestic Violence in Croatia- Criminal Offence or Misdemeanour

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Central Asia and Central Europe: Summer Seminar in Legal Studies

Dihotomija pristupa u rješavanju nasilja u obitelji putem prekršajnopravne i kaznenopravne regulative

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Sukob interesa- u poslovnom (privatnom) sektoru

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Jačanje integriteta hrvatskih poduzeća u suzbijanju korupcije- Izazovi korporativne usklađenosti ; u organizaciji ICC-Hrvatska (Hrvatska- Međunarodna trgovačka komora)

Migracije i krijumčarenje migranta

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Međunarodno kazneno pravo - naslijeđe i novi izazovi ; Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

Svjetlosno onečišćenje u okviru kaznenopravne zaštite okoliša

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2017.

NATIONAL REPORT: CROATIA DEVELOPMENT OF ECONOMIC CRIMES AND ANTI- CORRUPTION POLICIES IN TRANSITIONAL PERIOD AND ITS CURRENT DOGMATIC BASE AND PROVISIONS

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
, 2017.

“Projekti nedužnosti” i naknadna DNK vještačenja u Republici Hrvatskoj : moguća stvarnost ili nedostižna želja

Derenčinović, Davor ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Freezing and Confiscation of Proceeds of Crime in Croatian Legal System- Legal Framework and Practical Issues

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
5th Bosnian Herzegovinian, Turkish and Croatian Jurist Days

Sporedna novčana kazna u hrvatskom kaznenom pravu i praksi - s posebnim osvrtom na njezino izricanje u postupcima koji su vođeni za kazneno djelo primanja mita

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Ratio legis zastare u kaznenom pravu s naglaskom na problematiku njezine pravne naravi

Dragičević Prtenjača, Marta ; Vejnović, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Migracije i žrtve trgovanja ljudima s posebnim osvrtom na nekažnjavanje za počinjenja kaznena djela“

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Suvremene migracije, pravni i institucionalni aspekti

Change of Anti-Corruption Policies during Transition in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
The 3rd Sino- European International Forum

Legal Framework and Practical Issues of Combating Corruption in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Jean Monnet International Conference Zagreb 2016 - „Rule of Law and Corruption in the Western Balkans: comparative approaches“

Brački statut

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2016.

Nekažnjavanje žrtava trgovanja ljudima u Hrvatskoj – pravni standard kao fikcija ili stvarnost

Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Illegal Markets in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
EUCRIM2015- međunarodna konferencija

Corruption in National and International Law

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies: National vs International Criminal Adjudication-Shadow on the Wall?

Economic Espionage- Normative Framework and Practical Issues in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
EUCRIM 2015 - 15th Annual Conference of the ESC (European Society of Criminology)- međunarodna konferencija

Korupcija u gospodarstvu i javnim službama

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
7. kongres studenata prava "Gospodarski kriminalitet"

Koruptivna kaznena djela u praksi hrvatskih sudova- nekoliko studija slučaja

Božić, Vanda ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Boj proti korupciji: od dobrega upravljanja in preventivnih ukrepov do pravnega urejanja in mednarodnega sodelovanja (Fighting Corruption: from Good Governance and Prevention Measures to Law Enforcement and International Cooperation)

Country Report of Croatia, Istanbul, Turska, 30.5.-3.6.2015.

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
2nd Criminal Law Reforms Congress

National Report: Croatia- Penal Law Sanctions

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
, 2015.

Kaznena djela Neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja te Neovlaštenog slikovnog snimanja s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava i elaboracijom pojmova privatnosti i neovlaštenosti

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Lastovski statut

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2014.

POČINITELJI KAZNENIH DJELA PREMA TALIJANSKOJ POZITIVISTIČKOJ ŠKOLI U SVJETLU ZAUZETIH SHVAĆANJA POZITIVNOPRAVNE TEORIJE

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu

Dragičević Prtenjača, Marta
Doktorske disertacije, 2014.

The Nexus between the Legalization of Prostitution and THB for Sexual Exploitation

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Annual Meeting on THB in Organization of Faculty of Law University of Zagreb and Max Planck Institute for Foreign and International Law

Responsibility of Political Parties for Corruption Criminal Offences

Maršavelski, Aleksandar ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd Croatia-Turky Jurists Days

Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona

Gulišija Jurišić, Miranda ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
XXVI Redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu "Novela Zakona o kaznenom postupku: usklađivanje sa Ustavom i europskim standardima"

Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona

Derenčinović, Davor ; Gulišija, Miranda ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Votum separatum-komentar odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju nekih odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Novosti kod instituta pomilovanja, pravnih posljedica osude, rehabilitacije i davanja podataka iz kaznene evidencije

Kurtović Mišić, Anita ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Strinić Višnja
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Korupcijska kaznena djela protiv službene dužnosti-s analizom prijedloga njihovih izmjena

Kralj, Tihomir ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Korupcijska kaznena djela, Opatija, Hrvatska, 2.-4.12.2010.

Derenčinović, Davor ; Kralj, Tihomir ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
XXIII Redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu- "Reforma posebnog dijela Kaznenog zakona- dvojbe i iskoraci"

KAZNENOPRAVNO SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna Maria ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Poredbenopravna analiza pasivnog podmićivanja u kaznenim zakonodavstvima Finske i Slovačke

Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Prikaz prvog međunarodnog ljetnog tečaja -sprječavanje kriminala putem kaznenog prava i sigurnosnih studija pod nazivom "Neokovana budućnost -terorizam između prava i politike"

Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Normativni i praktični aspekti poreznog prekršajnog zakonodavstva i prakse

Dragičević Prtenjača, Marta
, 2009.

9. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste «Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom kaznenom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima» Siracusa, Italija, 24. svibnja - 3. lipnja 2009.

Burić, Zoran ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

III. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Pripremni kolokvij XVIII. međunarodnog kongresa iz kaznenog prava Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kaznano pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009., Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava, Pula, 6.-9. studenog 2008.

Burić, Zoran ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Uvjetna sloboda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2008.