izv. prof. dr. sc. Marko Jurić
izv. prof. dr. sc.
Marko Jurić

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Doktorirao na Pravnom fakultetu 2013. godine obranivši doktorsku disertaciju Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga. Od 2007. godine zaposlen kao asistent, od 2013. kao viši asistent, od 2016. godine kao docent, a od 2022 kao izvanredni profesor na Katedri za pravo informacijskih tehnologija i informatiku Pravnog fakulteta u Zagrebu. Arbitar je u postupcima za rješavanje sporova o nazivima domena unutar .hr nacionalne vršne domene. Član je povjerenstva za upravljanje .hr domenom. Radi kao konzultant na projektima Vijeća Europe u području zaštite osobnih podataka i privatnosti u elektroničkim komunikacijama. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva za autorsko pravo i predsjednik Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava. Obnašao dužnost prodekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak.god. 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Analiza zakonskog instituta davanja stručnih mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka

Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2022.

Access to Telecommunication Data in Criminal Justice (Croatia)

Jurić, Marko ; Roksandić, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Is It Time for New Data Governance?

Matanovac Vučković, Romana ; Kanceljak, Ivana ; Jurić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
44th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2021)

Cultural Heritage Institutions during and after the Pandemic - The Copyright Perspective

Matanovac Vučković, Romana ; Kanceljak, Ivana ; Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

ICT Contracts

Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2020.

Internet Domain Name Registration

Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2020.

Pravo na pristup informacijama u bankarstvu

Jurić, Marko ; Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
58. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Protection of Intellectual Property in the ICT sector

Katulić, Tihomir ; Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2020.

Application of the General Data Protection Regulation in Schools: A Qualitative Study with Teachers, Professional Associates and Principals

Vejmelka, Lucija ; Katulić, Tihomir ; Jurić, Marko ; Lakatoš, Mia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2020)

Disciplinary research on open data – Law, Public Administration, Policy & Governance: National Open Data Portal Analysis

Musa, Anamarija ; Đurman, Petra ; Katulić, Tihomir ; Rogić Lugarić, Tereza ; Jurić, Marko ; Habazin, Margareta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Horizon2020 TODO Summer School on Open Data

The internal market and the digital economy - National report for Croatia

Carević, Melita ; Jurić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
28th FIDE Congress, Taxation, State Aid and distortions of competition

Elektronička uprava kao perspektiva razvoja društva i privatnog sektora

Musa, Anamarija ; Vrček, Neven ; Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2017.

Sadržaj i doseg prava iz registriranog žiga u međunarodnom pravu

Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Reproduciranje autorskog djela za privatno i drugo vlastito korištenje u svjelu prava Europske unije

Jurić, Marko ; Marušić, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Pravo na pristup informacijama i intelektualno vlasništvo

Musa, Anamarija ; Jurić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
XVIII. godišnje savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

Pravni okvir za implementaciju informacijsko- komunikacijskih tehnologija u hrvatsko upravno postupovno pravo

Staničić, Frane ; Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Informacijska revolucija

Dragičević, Dražen ; Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2015.

Remuneration for the use of works: Exclusivity v. other approaches (Croatian report)

Jurić, Marko ; Matanovac Furić, Katarina ; Katulić, Tihomir
, 2015.

Visoke tehnologije i intelektualno vlasništvo

Dragičević, Dražen ; Katulić, Tihomir ; Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2015.

Pravo na poštivanje privatnog života i zaštitu osobnih podataka

Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2014.

Sukob autorskog prava i srodnih mu prava s pravom na slobodu izražavanja i pravom privatnosti

Jurić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
XV. savjetovanja o autorskom pravu i srodnim pravima

Analysis of Regulatory Provisions Governing the Protection of Minors in Audiovisual Media Services and Electronic Publications in Croatia

Lisičar, Hrvoje ; Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Creative Commons License Agreements in Croatian Law

Katulić, Tihomir ; Jurić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga

Jurić, Marko
Doktorske disertacije, 2013.

Article 15 - Safeguards in the Eastern Partnership region

Dragičević, Dražen ; Jurić, Marko
, 2013.

Data protection: Redress mechanisms and their use in Croatia (Ad Hoc Information Report)

Jurić, Marko
, 2012.

Copyright and Related Rights in the “Cloud” Environment

Matanovac Vučković, Romana ; Kunda, Ivana ; Kuštrak Managić, Iva ; Jurić, Marko ; Katulić, Tihomir
, 2012.

Transparency and data protection in the context of e-government: two case studies

Musa, Anamarija ; Jurić, Marko ; Mataija, Mislav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
10th International Conference on PSRC Forum 'Information Society and Globalization: Transformation of Politics'

Transparency and data protection in the context of e-government: the Croatian case

Musa, Anamarija ; Jurić, Marko ; Mataija, Mislav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Information society and globalization: transformation of politics

Rješavanje sporova o imenima internetskih domena primjenom Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.