prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc.
Marko Baretić

Glavna područja istraživanja: hrvatsko i europsko građansko pravo, obvezno pravo (ugovorno i odštetno); hrvatsko i europsko pravo zaštite potrošača

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij (1995). Diplomirao na poslijediplomskom tečaju iz međunarodnog trgovačkog prava, prava Europske unije, prava Svjetske trgovinske organizacije te prava međunarodne trgovačke arbitraže na Asser College Europe na Asser institutu, den Haag, Nizozemska (1998). Magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu “Predugovorna odgovornost za štetu” (2001). Doktorirao na istom Fakultetu na temu “Građanskopravna odgovornost za neispravan proizvod” (2006). Položio pravosudni ispit (2004).

Nakon što je nekoliko godina radio kao pravnik u trgovačkom društvu, zapošljava se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za građansko pravo kao asistent (1997). Od 2011. je izvanredni professor na Katedri za građansko pravo.  Od 2007. do 2009. je prodekan za nastavu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2013. je prodekan za međunarodne odnose na istom Fakultetu.

Trenutačno predaje kolegije građanskog prava (opći dio građanskog prava, obvezno pravo, stvarno pravo, nasljedno pravo) i zaštite potrošača (hrvatsko pravo zaštite potrošača i europsko pravo zaštite potrošača) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Od 2008. do 2010. predavao Stvarno pravo u središnjoj i istočnoj Europi na ljetnoj školi Indiana University School of Law – Indianapolis u Mlinima, Hrvatska.

Član brojnih radnih skupina za izradu zakona u Republici Hrvatskoj, uključujući Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o nedopuštenom oglašavanju. Član radne skupine u pregovorima za pristup EU za poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja. Trenutačno predstavnik Republike Hrvatske u radnoj skupini III (on-line rješavanje sporova) UNCITRAL-a.

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 561
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
Katedra/služba:
Građansko pravo
Konzultacije:

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Zabrana zloporabe prava i zastara u građanskom pravu - zaziru li naši sudovi od primjene općih pravnih načela?

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2022.

Adhezijsko sklapanje ugovora i potestativno pravo jednostrane izmjene ugovora

Stilinović, Marko ; Baretić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
3. regionalna konferencija o obveznom pravu

Odštetno medicinsko pravo

Klarić, Petar ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Autorske knjige, 2022.

Odgovornost za štetu od neispravnog proizvoda

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2022.

Pandemija COVID-19 i odgovornost za štetu

Baretić, Marko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Okrugli stol Primjena prava za vrijeme pandemije COVID-19

Croatia

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Protupravnost kao pretpostavka odštetnopravne odgovornosti u hrvatskom pravu

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Izazovi postavljanja tužbenog zahtjeva u slučaju povrede prava osobnosti tjelesnom ozljedom

Baretić, Marko ; Matić, Zvonimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Stjecanje bez osnove

Baretić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
35. tradicionalno savjetovanje - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Utjecaj postupka kolektivne zaštite na tijek zastare tražbine u hrvatskom pravu - propitivanje granica sudačkog aktivizma

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2020.

Protupravnost kao pretpostavka odštetnopravne odgovornosti u hrvatskom pravu

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Croatia

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Immoral Contracts in Croatia

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2020.

Control of Price Related Terms in Standard Form Contracts in Croatia

Baretić, Marko ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
General Congress of the International Academy of Comparative Law (IACL)

Personality Rights and Their Civil Law Protection in the 21st Centruy

Baretić, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Legal Tradition and New Legal Challenges

Ugovor o nalogu

Baretić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
34. tradicionalno savjetovanje - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Razvojne tendencije u hrvatskome odštetnom pravu

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2019.

Croatia

Baretić, Marko ; Kanceljak, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Croatia

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2018.

Croatia

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Croatia

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2018.

Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Croatia

Baretić, Marko ; Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2018.

Alternative Dispute Resolution in Consumer Disputes in the EU After Adoption of ADR Directive and ODR Regulation

Baretić, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Jean Monnet International Scientific Conference "Procedural Aspects of EU Law"

Croatia

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Prava kupca u slučaju materijalnih i pravnih nedostataka na prodanoj stvari

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Croatia

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

National report for Croatia on Consumer Protection

Petrović, Siniša ; Baretić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Thematic Congress of Comparative Law on 17 - 18 November: Enforcement and Effectiveness of Law

Zbornik radova, V. zagrebačko-skopski pravni kolokvij


Uredničke knjige, 2015.

Croatia

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Tort Law

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2014.

Croatia

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Personal Guarantees between Commercial Law and Consumer Protection

Baretić, Marko ; Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The XIXth International Congress of Comparative Law

Product liability in medicine

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2013.

Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju : jesmo li implementacijom europskog prava izgradili sustav zaštite potrošača?

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2013.

Treba li se u hrvatskom obveznom pravu koristiti konceptima pozitivnog i negativnog pogodbenog interesa?

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2012.

Nepoštene ugovorne odredbe - opća i posebna uređenja

Baretić, Marko ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
50. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2012.

Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću


Uredničke knjige, 2012.

Predugovorna odgovornost za štetu

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2011.

Legal Culture and Legal Transplants Croatian National Report

Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Stvarno pravo - posebna pravna uređenja

Gavella, Nikola ; Ernst, Hano ; Belaj, Vlado ; Jug, Jadranko ; Nikšić, Saša ; Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Radionov, Nikoleta ; Marin, Jasenko ; Baretić, Marko
Ostalo, 2011.

Položaj hrvatskih orijentacijskih medicinskih tablica u sustavu odgovornosti za štetu

Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2010.

Tipski ugovori multinacionalnih kompanija c/a nacionalni zakoni o autorskom pravu - pojedini primjeri

Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2009.

Individualna i kolektivna zaštita potrošača u hrvatskom pravu

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2009.

Croatia

Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2009.

Građanskopravna odgovornost za neispravan proizvod u medicini

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2008.

Ugovor o građenju te prava i obveze ugovornih strana

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2008.

Usklađivanje hrvatskog obveznog prava s pravnom stečevinom Europske zajednice

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2008.

Insurance

Baretić, Marko ; Rajčić, Davor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
8th International Conference in Organization, Technology and Management in Construction

Liability for defective products

Baretić, Marko ; Rajčić, Davor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
8th International Conference in Organization, Technology and Management in Construction

Croatia

Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2008.

Sadržaj osobnog prava na slobodu u kontekstu građanskopravne odgovorosti za štetu

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2007.

Položaj vjerovnika u odnosima s potrošačima prema novom Zakonu o zaštiti potrošača

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2007.

Pure Economic Loss in Croatian Law

Gliha, Igor ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2007.

Povreda prava na slobodu

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2006.

Utjecaj pravila o zaštiti potrošača na zaštitu vjerovnika

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2006.

Pojam i funkcije neimovinske štete prema novom Zakonu o obveznim odnosima

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Ugovori o nekretninama ; Ugovor o posredovanju

Josipović, Tatjana ; Baretić, Marko
, 2006.

Odgovornost za neispravan proizvod

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2005.

Odgovornost za neispravan proizvod

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2005.

Odgovornost trgovca za štetu uzrokovanu potrošaču - de lege lata i de lege ferenda

Baretić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Obveze trgovaca u zaštiti potrošača - aktualna pitanja

Hrvatsko uređenje odgovornosti za neispravan proizvod

Baretić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Training on Safety and Liability

Načelo savjesnosti i poštenja u obveznom pravu

Baretić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Implementacija prava Europske zajednice o zaštiti potrošača u hrvatsko pravo

Baretić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
41. Susret pravnika

Zakon o zaštiti potrošača s napomenama, bilješkama, prilozima i stvarnim kazalom

Baretić, Marko
Ostalo, 2003.

Obveze trgovca u sustavu zaštite potrošača

Baretić, Marko ; Dika, Mihajlo ; Jordanić, Branko ; Josipović, Tatjana ; Marijan, Ranko ; Pogarčić, Zdenka
Ostalo, 2003.

Zaštita potrošača u Europskoj zajednici

Baretić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2002.

Zaštita potrošača - novina u našem pravnom sustavu

Baretić, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2002.