prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc.
Marina Ajduković

ZAPOSLENJE

 • Zaposlena na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1985. godine u statusu znanstvenog asistenta. Redovna profesorica od 1997, a u trajnom zvanju redovnog profesora od 2002. godine.

 

 • Predstojnica Zavoda za socijalni rad

 

NASTAVNA AKTIVNOSTI

 

U nastavnoj karijeri razvila je i uvela veći broj kolegija na Studiju socijalnog rada i Studiju prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te kao vanjski suradnik na Studiju psihologije u Zagrebu i Osijeku. Od 2012. godine nastavno djeluje isključivo na matičnoj instituciji:

 • Nositelj kolegija Integrativni socijalni rad, Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja i Nasilje u bliskim odnosima na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Nositelj kolegija Sudska psihologija na Pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Nositelj kolegija Psihologija u javnoj upravi na Studiju javne uprave Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Pokretač i voditeljica prvog poslijediplomskog studija iz socijalnih djelatnosti koji se odvija od 2002. godine pod nazivom Poslijediplomski studij iz teorije i metodologije socijalnog rada. Od 2006. godine voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije i iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu te Doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike.

 

MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA

 

 • Od 2000. do 2014. godine bila je mentorica 19 obranjenih doktorata znanosti pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Medicinskom fakultetu u Rijeci.

 

ZNANSTVENA AKTIVNOST (zaključno sa prosincem 2014.)

 

Objavljeni radovi 12 autorskih i uredničkih knjiga

 • 50 poglavlja u knjizi
 • 102 rada objavljen u časopisima

 

Najznačajniji dovršeni projekti koje je vodila u razdoblju 2006-2014.

 • FP7 projekt BECAN  (ID: 23478/HEALTH/CALL 2007-B) (2019-2013),
 • Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (MZSS, 066-066-1686-1431) (2006-2013).

 

OBRAZOVANJE U INOZEMSTVU I NAGRADE

 

 • Tijekom 1997. godine provela je 9 mjeseci kao gost istraživač na School of Social Welfare, University of California, Berkeley.
 • U okviru programa međusveučilišne razmijene "Alpe-Adria" provela je 1992. godine tromjesečno usavršavanje iz područja sudske psihologije na Sveučilištu u Linzu, Austrija.
 • Nagrada Ramira Bujasa za osobito vrijedno znanstveno djelo za knjigu "Psihosocijalni pristup u grupnom radu" (1997. godine)
 • Nagrada Hrvatskog psihološkog društva “Marko Marulić“ za osobit doprinos primijenjenoj psihologiji (2003. godine)
 • Grb i pečat grada Hrvatska Kostajnica za doprinos u povezivanju lokalne zajednice (2004. godine)
 • Godišnja nagradu za promicanje prava djeteta Sabora RH za promicanje najboljeg interesa djece u javnoj skrbi (2009. godine)

 

OSTALE ZNAČAJNE AKTIVNOSTI

 

 • Od 2009. godine do danas (drugi mandat) predsjednica je Matičnog odbora za polje politologije, sociologije, demografije, socijalnih djelatnosti te sigurnosnih i obrambenih znanosti
 • Glavna i odgovorna urednica časopisa Ljetopis socijalnog rada od 1995. godine, koji je pod njezinim uredništvom ušao u značajne međunarodne baze podataka (npr. WoS).
 • Članica Vijeća za djecu od 1998. do 2008., i od 2012. do 2015. Od 2000. do 2003. godine predsjednica Vijeća za djecu Republike Hrvatske.
 • Aktivni član međunarodnih stručnih udruženja kao što je ISPCAN (Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljana i zanemarivanja djece), ANSE (Europsko udruženje nacionalnih organizacija supervizora), ISTSS (Međunarodno udruženje za izučavanje traumatskog stresa)
 • Od 2010. godine redovito sudjeluje kao recenzent u postupku ocjene znanstvenih projekata za Slovenian Research Agency.
 • Recenzent je u uglednim znanstvenim časopisima u inozemstvu, kao što je npr. European Journal of Social Work, International Journal of Social Work, European Journal of Traumatic Stress, regionalnim časopisima kao što je Socialno delo, Temida, te gotovo svih časopisa iz područja društvenih i edukacijskih znanosti u Hrvatskoj.

 

 

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1980

Godina magistriranja: 1982

Godina doktoriranja: 1986

Na katedri od: 1985

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 823 Telefon kućni:
4895 823
Adresa:
Nazorova 51, soba 23/I
Katedra/služba:
Teorija i metode socijalnog rada
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Long-term effects of war on mental health of women - implications for social work practice

Ajduković, Marina ; Kožljan, Petra ; Rajter, Miroslav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
European Conference for Social Work Research 2023 "Social Work Research Through and Towards Human Relationships"

Depresivnost, anksioznost i stres adolescenata prije i za vrijeme četvrtog vala COVID-19 pandemije

Ajduković, Marina ; Kožljan, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2023.

Iskustvo traume u životnoj perspektivi - Traženje i dostupnost podrške

Kožljan, Petra ; Ajduković, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
2. Zagrebački simpozij mentalnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem "Nevidljive granice: Rušenje barijera u zaštiti mentalnog zdravlja"

Zašto svajpamo na Tinderu? Psihološki korelati uporabe Tindera

Stanić, Luka ; Rezo Bagarić, Ines ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Impact of Earthquake Trauma on Adolescents’ Mental Health During COVID‐19 pandemic

Ajduković, Marina ; Kožljan Petra ; Rezo Bagarić, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
ISTSS 38th Annual Meeting

Školski uspjeh djece u postratnim područjima Hrvatske – Specifična uloga roditeljskih traumatskih iskustava

Kožljan, Petra ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
5. Dani obrazovnih znanosti

Is there anything good about the COVID-19 pandemic? Perceptions of the positive consequences at the beginning of the pandemic

Ajduković, Marina ; Rezo Bagarić, Ines ; Ajduković, Dean
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Uloga civilnog društva u kriznim događajima velikih razmjera: aktivnosti Društva za psihološku pomoć na potresom pogođenom području

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Urbanc, Kristina ; Šaban, Franjo ; Šaravanja, Nikolina ; Tomac, Patricia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
3. međunarodna znanstvena konferencija: Suočavanje s kriznim situacijama – putevi jačanja otpornosti

Doživljaj djelotvornosti sudjelovanja u metodskoj superviziji voditelja mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu

Barišić, Anita ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Subjektivna dobrobit djece - kakvu su ulogu imali krizni događaji 2020. godine?

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
25. Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB)

Double adversity and mental health: COVID-19 pandemic and earthquake disaster

Ajduković, Dean ; Rezo Bagarić, Ines ; Stevanović, Aleksandra ; Frančišković, Tanja ; Bakić, Helena ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Virtual conference ESTSS: Trauma and Mental Health during the Global Pandemic (ESTSS 2021)

Mental health status and risk factors during Covid- 19 pandemic in the Croatia’s adult population

Ajduković, Dean ; Rezo Bagarić, Ines ; Bakić, Helena ; Stevanović, Aleksandra ; Frančišković, Tanja ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Longitudinalno praćenje pozitivnih posljedica pandemije COVID-19 u Hrvatskoj

Rezo Bagarić, Ines ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
3. međunarodna znanstvena konferencija: Suočavanje s kriznim situacijama – putevi jačanja otpornosti

Ethical aspects of mental health research with socially vulnerable groups of parents and children after major natural disasters: How to achieve an empowering effect on research participants

Ajduković, Marina ; Rezo Bagarić, Ines ; Keresteš, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
IFSW EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL WORK 2021 Social Work in Europe Meeting New Challenges

Parenting style and practices and children’s externalizing behaviour problems: Mediating role of children’s executive functions

Vučković, Sandra ; Ručević, Silvija ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Why Do We Drop Out? Typology of Dropping Out of High School

Ogresta, Jelena ; Rezo, Ines ; Kožljan, Petra ; Pare, Marie-Helene ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

EDUKACIJA IZ METODSKE SUPERVIZIJE U ZAŠTITI DOBROBITI DJECE ZA LICENCIRANE SUPERVIZORE

Ajduković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2020.

RAZVOJ MODELA METODSKE SUPERVIZIJE U PODRUČJU SKRBI ZA DJECU

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

ISKUSTVA MEDIJATORA U PROCESU OBITELJSKE MEDIJACIJE U SLUČAJEVIMA PARTNERSKOG NASILJA

Požega, Jasenka ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Measuring violence against children: The adequacy of the International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) child abuse screening tool - Child version in 9 Balkan countries

Meinck, Franziska ; Murray, Aja L. ; Dunne, Michael P. ; Schmidt, Peter ; Nikolaidis, George ; Petroulaki, Kiki ; Zarokosta, Foteini ; Tsirigoti, Antonia ; Hazizaj, Altin ; Cenko, Enila ; Brikc- Smigoc, Jelena ; Vajzovic, Emir ; Stancheva, Vaska ; Chincheva, Stefka ; Ajdukovic, Marina ; Rajter, Miroslav ; Raleva, Marija ; Trpcevska, Liljana ; Roth, Maria ; Antal, Imola ; Ispanovic, veronika ; Hanak, Natasha ; Olmeyoglu- Sofuoglu, Zeynep ; Umit-Bal, Ismail ; Bianchi, Donata ; Browne, Kevin
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Supervizija »na daljinu« u vrijeme Covid-19 krize: Hrvatska perspektiva

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Obilježja prekida partnerske zajednice roditelja sa simptomima emocionalno nestabilne ličnosti

Maljuna, Ivana ; Ajduković, Marina ; Ostojić, Draženka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Vejmelka, Lucija
Autorske knjige, 2020.

SUPERVIZIJA VODITELJA MJERE STRUČNE POMOĆI RODITELJIMA U ZAŠTITI DOBROBITI DJETETA - POGLED IZ TRIJU PERSPEKTIVA

Laklija, Maja ; Ajduković, Marina ; Aladrović, Alenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Obiteljski odnosi i roditeljstvo u obiteljima različitog prihoda: kako je život u visokom riziku od siromaštva povezan s funkcioniranjem obitelji adolescenata?

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. međunarodni psihologijski znanstveni skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB 2019)

Dobrobit mladih u kontekstu nepovoljnih životnih događaja u djetinjstvu i ekonomskih teškoća

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. međunarodni psihologijski znanstveni skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB 2019)

Stresni životni događaji kod majki i rizik za zlostavljanje adolescenata

Ajduković, Marina ; Rezo, Ines ; Rajter, Miroslav ; Rimac, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. međunarodni psihologijski znanstveni skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB 2019)

Razvojni rizici u adolescenciji

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. međunarodni psihologijski znanstveni skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB 2019)

Doprinos nekih osobnih i okolinskih varijabli u objašnjavanju eksternaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Socioeconomic Contexts, Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Well-Being

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
European Society for Traumatic Stress Studies conference (ESTSS2019)

Links between attachment to parents and internalizing problems in adolescence: The mediating role of adolescents’ personality

Keresteš, Gordana ; Rezo, Ines ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Autoagresivna ponašanja adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Kako su naša djeca? Preliminarni rezultati nacionalnog istraživanja subjektivne dobrobiti djece

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Revizija etičkog kodeksa istraživanja s djecom: ravnoteža između potreba djece, roditelja, istraživača i psihologa praktičara

Ajduković, Marina ; Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija ; Šverko, Iva ; Vejmelka, Lucija ; Jukić, Renata
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Kako se osjećaju djeca? Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj

Vejmelka, Lucija ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Šincek, Daniela ; Jukić, Renata ; Dubovicki, Snježana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Stres i burnout kod pomagačkih profesija

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
4. Simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“ Stres i sagorijevanje

Doprinos modela obiteljskoga stresa u objašnjenju rizika za zlostavljanje adolescenata u obitelji

Rezo, Ines ; Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Rizična ponašanja djece i mladih: javnozdravstvena perspektiva

Šentija Knežević, Mirela ; Kuculo, Iva ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Prepoznavanje simptoma graničnog poremećaja ličnosti roditelja u situacijama ugrožene dobrobiti djeteta: Perspektiva stručnjaka iz centara za socijalnu skrb

Maljuna, Ivana ; Ajduković, Marina ; Ostojić, Draženka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Suradnja praktičara i istraživača u kontekstu revizije Etičkog kodeksa istraživanja s djecom

Keresteš, Gordana ; Ajduković, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
3. kongres primijenjene psihologije

Pathways of dropping out from high school

Ogresta, Jelena ; Ajduković, Marina ; Rezo, Ines ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
European Conference for Social Work Research 2019

Rodne specifičnosti stresnih životnih događaja kod adolescenata

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
2. međunarodni znanstveno-stručni skup: Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice

Lifetime and past-year prevalence of children’s exposure to violence in 9 Balkan countries: the BECAN study

Nikolaidis, George ; Petroulaki, Kiki ; Zarokosta, Foteini ; Tsirigoti, Antonia ; Hazizaj, Altin ; Cenko, Enila ; Brkić-Smigoc, Jelena ; Vajzović, Emir ; Stancheva, Vaska ; Chincheva, Stefka ; Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Raleva, Marija ; Trpčevska, Liljana ; Roth, Maria ; Antal, Imola ; Ispanović, Veronika ; Hanak, Natasha ; Olmezoglu-Sofuoglu, Zeynep ; Umit-Bal, Ismail ; Bianchi, Donata ; Meinck, Franziska ; Browne, Kevin
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia : Socio-demographic and family victimisation factors

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Individual and contextual factors for the child abuse potential of Croatian mothers: The role of social support in times of economic hardship

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu materijalnog statusa obitelji

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“

Izvori otpornosti kod adolescenata koji su doživjeli viktimizaciju u obitelji

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“

Predictors of risk for child abuse among Croatian families facing economic hardship

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
The ISPCAN XXII International Congress on Child Abuse and Neglect

Neka obilježja roditeljstva u obiteljima u riziku od siromaštva: dječji doplatak je nužan, no je li dovoljan za ublažavanje svih rizika?

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Razvoj Liste za procjenu ugroženosti psihosocijalne dobrobiti djeteta u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
66. Naučno-stručni skup „Futurizam u psihologiji – psihologija u zoni budućeg razvoja“

Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Psychosocial Problems in Different Economic Contexts

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
International Society for Traumatic Stress Studies 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations

Predicting Child Abuse Potential under Prolonged Economic Hardship

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
International Society for Traumatic Stress Studies 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations

Kako psihologija može doprinijeti izlasku djece i mladih iz „začaranog“ kruga siromaštva?

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
66. Naučno-stručni skup „Futurizam u psihologiji – psihologija u zoni budućeg razvoja“

EDUKACIJA ZA POSEBNE SKRBNIKE »PRISTUP DJETETU IZ PSIHOSOCIJALNE PERSPEKTIVE«

Ajduković, Marina ; Kožljan, Petra
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Edukativna supervizija medijatora roditeljskih sporova

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina ; Urbanc, Kristina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
4. hrvatska konferencija o superviziji Supervizija za suvremene prakse

High School Dropout Recovery? Young people post- school experiences and future aspirations

Ogresta, Jelena ; Ajduković, Marina ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
8th European Conference for Social Work Research

Individualni i kontekstualni faktori rizika za zlostavljanje djece kod majki: Uloga socijalne podrške u vrijeme ekonomskih teškoća

Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Kako danas żive mladi u uvjetima siromaštva: perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Privrženost roditeljima i internalizirani problemi u adolescenciji

Rezo, Ines ; Keresteš, Gordana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama velikih razmjera

Ajduković, Dean ; Bakić, Helena ; Ajduković, Marina
Autorske knjige, 2017.

Predicting Child Abuse Potential: The Role of Social Support in Times of Economic Hardship

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 15th European Conference on Traumatic Stress: Child Maltreatment Across the Lifespan

Relationship between socio-economic status of the family and adolescent risk behaviors

Gorše, Katarina ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development

Perceived Financial Difficulties and Adolescents’ Well-being: The Role of Parental Monitoring

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Kletečki Radović, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
ERFCON 2017 conference: Preconference Growing resilience: researching beyond academia

Izazovi i mogućnosti socijalnog rada u svijetu ubrzanih promjena

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Socijalni rad u svijetu promjena

Neke obiteljske i školske odrednice otpornosti kod adolescenata

Skokandić, Lea ; Rezo, Ines ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta

The effect of poverty on the well-being and quality of life of youth: qualitative perspective

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development

Mogućnosti unapređenja socijalne politike u smanjivanju siromaštva djece : perspektiva ključnih dionika

Ajduković, Marina ; Dobrotić, Ivana ; Matančević, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

SIROMAŠTVO DJECE IZ PERSPEKTIVE STRUČNJAKA: UČINCI I MOGUĆNOSTI DJELOVANJA

Ajduković, Marina ; Matančević, Jelena ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Kako prekinuti začarani kruga siromaštva djece? Razlozi, polazišta i ciljevi istraživanja dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2017.

RAD VODITELJA MJERA STRUČNE POMOĆI S DJETETOM

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
8.konferencija socijalnih radnika "SOcijalni rad u svijetu promjena"

Siromaštvo djece: Izazov za stručnjake i ključne društvene dionike

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Matančević, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
VII. Konferencija socijalnih radnika “Sigurna obitelj – Stabilno društvo”

Problem Behaviors, Childhood Victimization, and Attachment Quality in Croatian Sample of Community and Referred Psychopathic-Like Adolescents

Ručević, Silvija ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VI. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Učestalost vršnjačkog nasilja s obzirom na obilježja adolescenata i doživljeno nasilje u obitelji

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Ekonomske teškoće obitelji, otpornost i internalizirani problemi adolescenata

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli i vezanosti za školu

Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Povezanost siromaštva i ekonomskih teškoća obitelji na psihološku dobrobit adolescenata: Izazov za istraživanja i djelovanje psihologa

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

The role of parents and peers in understanding female adolescent sexuality – testing perceived peer norms as mediators between some parental variables and sexuality

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Ajduković, Dea
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Nasilje u obitelji i sociodemografska obilježja kao prediktori internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
1. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem: „Mentalno zdravlje djece i mladih – imperativ za budućnost“

Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici?

Kletečki Radović ; Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija ; Rimac, Ivan ; Sabolić, Teodor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada

Obilježja znanstvenih istraživanja značajnih za razumijevanje prava djece

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2016.

Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima

Ajduković, Marina ; Patrčević, Sonja ; Ernečić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

ECVision. A European Glossary of Supervision and Coaching

Ajduković, Marina ; Cajvert, Ljilja ; Judy, Michaela ; Knopf, Wolfgang ; Kuhn, Hubert ; Madai, Krisztina ; Voogd, Mieke
Poglavlja u knjigama, 2016.

ECVision. A European Competence Framework of Supervision and Coaching

Ajduković, Marina ; Cajvert, Lilja ; Judy, Michaela ; Knopf, Wolfgang ; Kuhn, Hubert ; Madai, Krisztina ; Voogd, Mieke
Poglavlja u knjigama, 2016.

Validaing Competences. The ECVision Reference Table ECTS-ECVET

Ajduković, Marina ; Cajvert, Lilja ; Judy, Michaela ; Kuhn, Hubert
Poglavlja u knjigama, 2016.

An Overview of Supervision and Coaching in Austria, Croatia, Germany, Hungary, Sweden, The Netherlands and Europe

Knopf, Wolfgang ; Ajduković, Marina ; Kuhn, Hubert ; Madal, Krisztina ; Voogd, Mieke ; Cajvert, Lilja
Poglavlja u knjigama, 2016.

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Rizična ponašanja adolescenata, viktimizacija u obitelji i internalizirani problemi

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Procjenjivanje razvojnih rizika djeteta

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Laklija, Maja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Smjernice za izradu plana mjera stručne pomoći roditeljima za zaštitu dobrobiti djeteta

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Dean
Poglavlja u knjigama, 2015.

Područja i ciljevi mjera stručne pomoći roditeljima izraženi kao očekivana promjena u ponašanju roditelja

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Internalizirani i eksternalizirani problemi adolescenata u kontekstu viktimizacije u obitelji i vršnjačkih odnosa

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Iskustvo nasilja u obitelji i trenutne životne prilike kao prediktori rizičnosti majki za zlostavljanje djece

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta – Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb


Uredničke knjige, 2015.

Polazišta projekta „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2015.

Promjene u konceptualizaciji i nazivima mjera stručne pomoći roditeljima za zaštitu dobrobiti djeteta

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2015.

O konceptu procjenjivanja razvojnih rizika i sigurnosti djeteta

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2015.

Kako provoditi mjere stručne pomoći roditeljima?

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2015.

Evaluacija učinaka mjere stručne pomoći roditeljima

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2015.

Preporuke za unapređenje provođenja mjera stručne pomoći roditeljima

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2015.

Doživljaj poteškoća u radu voditelja mjera stručne pomoći roditeljima u nadležnosti centara za socijalnu skrb

Ajduković, Marina ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Internalizing and externalizing problems – How to plan appropriate prevention and intervention strategies for adolescents with different combination of mental problems?

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Differences between categories of school children according to their peer violence perpetration and victimization status

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Obiteljski ekonomski stres kao čimbenik rizika za nasilne odgojne postupke i psihosocijalnu dobrobit djece

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav
Poglavlja u knjigama, 2014.

Violence in family in the life-time perspective: Methodological issues and treatment challenges

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
11th Alps Adria Psychology Conference

Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems

Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence

Differences between children according their involvement in peer violence in children's homes

Vejmelka, Lucija ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adelescence

Motivi uključivanja i očekivanja od supervizije voditelja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb

Ajduković, Marina ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Obrazovne potrebe i iskustva socijalnih radnika iz centara za socijalnu skrb u radu s traumatiziranim korisnicima

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ostojić, Draženka ; Vuger, Cristian
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
VI Konferencija socijalnih radnika "Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize"

Internalizirani problemi adolescenata u kontekstu sociodemografskih čimbenika, viktimizacije i psihosocijalne prilagodbe

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Kako obrazovanju dodati boju?

Childhood trauma as a predictor of risk for child abuse perpetrated by mothers

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
ISTSS 30th Annual Meeting

Psihološke krizne situacije u dječjoj dobi: mogućnosti intervencije i prevencije

Grubić, Marina ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Poglavlja u knjigama, 2014.

Psihosocijalna prilagodba adolescenata koji su na različite načine uključeni u elektroničko vršnjačko nasilje

Sušac, Nika: Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe

Prevalence, incidence and some correlates of sexual abuse of children in Croatia

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
The XIII ESTSS Conference: ‘‘Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond’’

Perpetrators of child sexual abuse in Bosnia and Herzegovina and Croatia: victimization by peers, family members and adult acquaintances

Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav ; Brkić Šmigoc, Jelena ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
The XIII ESTSS Conference: "Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond"

Odnos depresivnosti, zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika domova za starije i nemoćne osobe

Ajduković, Marina ; Ručević, Silvija ; Majdenić, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Gender and age differences in prevalence and incidence of child sexual abuse in Croatia

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Prevalencija, incidencija i neki korelati seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Prevalencija, incidencija i neki korelati seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Samoprocjena kompetencija i znanja o obiteljskoj medijaciji stručnjaka socijalne skrbi

Branica, V. ; Sladović Franz, B. ; Ajduković, M.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
6. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA ; Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet

Doživljaj supervizije studentske prakse i stavovi studenata psihologije o superviziji

Šincek, Daniela ; Ajduković, Marina ; Klobučar, Jelka ; Matić Višnja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Postignuća i izazovi razvoja supervizije- 3. hrvatska konferencija o superviziji

Doprinos percepcije roditeljskog ponašanja, rizičnosti braće/sestara i vršnjaka te internaliziranih problema društveno neprihvatljivom ponašanju mladića

Šincek, Daniela ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Razlike među mladićima s ranim i kasnim javljanjem društveno neprihvatljivog ponašanja

Šincek, Daniela ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Rezultati epidemiološkog istraživanja nasilja nad djecom u obitelji

Rajter, Miroslav ; Rimac, Ivan ; Ajduković, Marina ; Delale, Eva Anđela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Raširenost nasilja nad djecom u obitelji i među vršnjacima

Uloga nekih kognitivnih aspekata roditeljskog ponašanja i izloženosti obitelji stresorima u tjelesnom kažnjavanju djece

Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Stavovi roditelja prema tjelesnom kažnjavanju djece i izloženost nasilju roditelja i vršnjaka kao prediktori činjenja vršnjačkog nasilja

Sušac, Nika ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Što smo učinili do sada - pregled objavljenih radova posvećenih pitanjima nasilja

Kolesarić, Vladimir ; Metzing, Anđelka ; Ajduković, Marina ; Ručević, Silvija ; Šincek, Daniela ; Velki, Tena ; Trubeljak, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
IV. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja: Nasilje i mentalno zdravlje - Interdisciplinarni pristup

Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Stavovi studenata prava prema kaznenom pravnom sustavu

Ajduković, Marina ; Herceg, Barbara ; Radić, Ivana ; Novokmet, Ante ; Vukušić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Interpersonalna komunikacija u profesionalnom kontekstu

Žižak, Antonija ; Vizek Vidović, Vlasta ; Ajduković, Marina
Autorske knjige, 2012.

Prevalence of Children Exposure to Different Types of Abuse in Family: National Results for Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect

Peer Violence among Children in Croatia – Incidence and Relations to Social and Economical Factors

Sušac, Nika ; Rimac, Ivan ; Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect

Prevalence and correlates of child abuse in Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
B.E.C.A.N. International Conference - Inquiring Child abuse and neglect in the Balkan and the world during crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence

Obiteljski stres i iskustvo djece s nasiljem

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Nasilje nad djecom u obitelji – nove spoznaje, stari izazovi

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
IV. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja: „Nasilje i mentalno zdravlje – interdisciplinarni pristup“

Rješavanje sukoba o pitanjima starijih osoba: mogućnosti obiteljske medijacije

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje : izazovi za socijalni rad

Epidemiološko istraživanje prevalencije i incidencije nasilja nad djecom u obitelji u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Suvremena psihologija i nasilje u obitelji u životnoj perspektivi

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
VIII konferencija "Dani primenjene psihologije"

Pravo djece s problemima u ponašanju i njihovih roditelja na sudjelovanje u procesu procjene potreba i planiranja intervencija.

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2012.

Zlostavljani u obitelji - zanemareni od sustava: Imamo li odgovor na ovaj profesionalni izazov?

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
V. Međunarodna konferencija socijalnih radnika

Prevalence and risk factors for children exposure to different types of abuse in family and peer relations: National results for Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Skokandić, Lea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
B.E.C.A.N. International Conference - Inquiring Child abuse and neglect in the Balkan and the world during crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence

Značaj kvalitetnih podataka za kreiranje politika za prevenciju nasilja nad djecom u obitelji

Ajduković, Marina ; Ogresta, Jelena ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Analiza obilježja prijavljenih događaja nasilja nad djecom u obitelji evidentiranih u centrima za socijalnu skrb

Ogresta, Jelena ; Rimac, Ivan ; Ajduković, Marina ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Risk factors of child physical abuse by parents with mixed anxiety-depressive disorder or posttraumatic stress disorder

Kalebić Jakupčević, Katija ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Protection of Children’s Rights to Participate in Child Abuse and Neglect Researches: Methodological and Validity Implications

Ajduković, Marina ; Brkić Šmigoc, Jelena ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th European Conference on Traumatic Stress

Development and evaluation of postgraduate training in supervision in Croatia

Ajduković, Marina ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
The Seventh International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision – International

Long-term Care for Older People in Croatia

Rusac, Silvia ; Štambuk Ana ; Žganec, Nino ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2011.

Etički aspekti epidemioloških istraživanjima zlostavljanja i zanemarivanja djece: zaštita dobrobiti djeteta sudionika i metodološke implikacije

Ajduković, Marina ; Brkić Šmigoc, Jelena ; Raleva, Maria ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. dani Ramira i Zorana Bujasa

Etički kodeks istraživanja s djecom u RH

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Borba protiv diskriminacije i isključivanja - Etički kodeks i etički izazovi u istraživanjima djece

Stavovi stručnjaka socijalne skrbi i studenata prema etičkim pitanjima istraživanja nasilja nad djecom u obitelji

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
5. Simpozij socijalnih radnika

Procjena težine nasilja u odgojnim postupcima: Razlike u procjenama stručnjaka i studenata

Delale, Eva Anđela ; Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: "Vrijeme sličnosti i razlika - izazov psihologiji i psiholozima"

Ethical and Methodological Issues on Epidemiological Child Abuse and Neglect Research in Croatia

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect

Procjena intenziteta nasilnosti roditeljskih ponašanja: metodološki doprinos konceptualizaciji nasilja nad djecom

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika ; Delale, Eva Anđela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Savremeni trendovi u psihologiji

Stavovi stručnjaka prema nekim etičkim pitanjima epidemioloških istraživanja nasilja nad djecom u obitelji

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Prevencija nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Kamenov, Željka ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Autorske knjige, 2011.

Očekivanja, percepcija potrebe i poteškoća pri uvođenju supervizije iz perspektive ravnatelja centara za socijalnu skrb

Klobučar, Jelka ; Ajduković, Marina ; Šincek, Daniela
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Smjernice za planiranje, provedbu i evaluaciju prevencijskih i tretamanskih programa zaštite djece od nasilja

Ajduković, Marina ; Marohnić, Snježana
Autorske knjige, 2011.

Role of doctoral study in development of social work practice and competence: Croatian experience

Urbanc, Kristina ; Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
SOCIAL ACTION IN EUROPE, SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC CHALLENGES

Epidemiological Study and Administrative Data Collection on Child Abuse and Neglect in Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Rajter, Miroslav ; Skokandić, Lea ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect

Training for prevention of violence against women and family violence in Croatia: Community building and networking

Pavleković, Gordana ; Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Nasilje u obitelji : što zdravstveni djelatnici mogu učiniti

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Viktimizacija u djetinjstvu, stil privrženosti i nasilje u romantičnim vezama studenata

Šincek, Daniela ; Špernoga, Snježana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
III. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja “Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici”

Sudjelovanje djece i roditelja u pripremi epidemiološkog istraživanja nasilja nad djecom: Iskustva fokusnih grupa

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Specifičnosti etike istraživanja nasilja nad djecom

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja

Supervision as a safetynet - the case study of Croatia

Ajduković, Marina ; Urbanc, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2010.

Kvalitativna analiza iskustva stručnih djelatnika kao doprinos evaluaciji procesa uvođenja novog modela rada u centre za socijalnu skrb.

Ajduković, Marina ; Urbanc, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Novi model rada centara za socijalnu skrb : Izazovi i preporuke

Urbanc, Kristina ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Kamenov, Željka ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Godišnja konferencija hrvatskih psihologa (18 ; 2010)

Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja, Kamenov, Željka ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja (3 ; 2010)

Zašto je obiteljsko nasilje osjetljivo područje rada?

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2010.

The role of theory and competences based approach in social care system reform and MA social work education in Croatia

Urbanc, Kristina ; Branica, Vanja ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Application of Global Standards for Education Development by IASSW i IFSW - A Ten Years After

Što možemo naučiti iz analize radova i istraživanja o nasilju nad djecom u obitelji objavljenih u Hrvatskoj od 1985. do 2009. godine?

Ajduković, Marina ; Ogresta, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Razvoj Upitnika samoiskaza rizičnog i delinkventnog ponašanja mladih (SRDP-2007)

Ručević, Silvija ; Ajduković, Marina ; Šincek, Daniela
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Doprinos provjeri konstruktne valjanosti Upitnika samoiskaza rizičnog i delinkventnog ponašanja mladih

Šincek, Daniela ; Ajduković, Marina ; Ručević, Silvija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
19. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Nasilje nad starijima kod studenata: Mogućnosti intervencija kroz nastavni program

Muslić, Ljiljana ; Rusac, Silvia, Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Raising community awareness for elderly abuse in Croatia

Rusac, Silvia ; Ajdukovic, Marina
Stručni radovi, 2009.

Male and female attachment and severity of self-reported delinquent and risk-taking behavior

Ručević, Silvija ; Ajduković, Marina ; Šincek, Daniela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
International Conference on Coping and Resilience

Privrženost i razvojni rizici djece i mladih u dječjim domovima

Brašnić, Ester ; Ajduković, Marina ; Ručević, Silvija
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Integrirajući pristup u socijalnom radu kao kontekst razumijevanja individualnog plana skrbi

Ajduković, Marina ; Urbanc, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Violence against women as a public health problem in Croatia: From practice to policy, from policy to practice

Pavleković, Gordana ; Ajduković, Marina ; Lazarić Zec, Danijela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
12th World Congress on Public Health – “Making a Difference in Global Public Health: Education, Research and Practice"

Učinci projekta "Prevencija separacije i rane intervencije s obiteljima pod rizikom" iz persepktive djelatnika centara za socijalnu skrb

Ajduković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Izazov kvalitetne supervizije u suvremenom svijetu

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Naučna konferencija: Kvalitet socijalnog rada u Bosni i Herzegovini-Uloga i značaj menadžmenta

Nasilje u vezama mladih

Ajduković, Marina ; Ručević, Silvija
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji – Priručnik za voditelje tretmana

Jusupović, Dragan ; Žižak, Antonija ; Ajduković, Dean ; Kraljević, Radojka ; Ajduković, Marina ; Vrban, Ines
, 2009.

Social work in socialism – legacy of continuity or discontinuity of social work development in Croatia?

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint Conference, Social action in Europe: Different legacies & common challenges?

Social work theory and its role in development of practice and competences

Urbanc, Kristina ; Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint Conference, Social action in Europe: Different legacies & common challenges?

Child welfare as prime-mover of social actions and social work development

Branica, Vanja ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint Conference, Social action in Europe: Different legacies & common challenges?

Some Reflections on Social Work in Croatia (1945 - 1989)

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Poglavlja u knjigama, 2009.

Family Violence and Health among Elderly in Croatia

Ajduković, Marina ; Ogresta, Jelena ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Mogućnosti i izazovi kvalitativnog pristupa u istraživanju skrbi za djecu

Ajduković, Marina ; Kregar Orešković, Klaudija ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

RAISING COMMUNITY AWARENESS FOR ELDERLY ABUSE IN CROATIA

Rusac, Silvia ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
The Second International Conference of Gerontological Social Work „ THE ELDERLY AND THE COMMUNITY“

Socijalni problemi, socijalni rizici i suvremeni socijalni rad

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Skrb za djecu čiji je razvoj ugrožen u obitelji

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2008.

Smjernice za izradu programa i plana nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao procesa planiranih pozitivnih promjena u obitelji

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Instrumenti socijalnog rada za procjenjivanje obiteljske situacije i potreba djeteta

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Senzibilnost za nasilje nad starijima u obitelji-razvoj skale i prvi rezultati

Ajdukovi, Marina ; Muslić Ljiljana ; Rusac Silvia, Ogresta Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Istraživanje rasprostranjenosti rizičnog i delinkventnog ponašanja djece i mladih u urbanim sredinama-dodatni poticaj za ciljanu prevenciju

Ajduković, Marina ; Ručević, Silvija ; Šincek, Daniela
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Family characteristics and relational processes as predictors of delinquent behavior of urban youth

Ajduković, Marina ; Ručević, Silvija ; Šincek, Daniela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology

The development of Youth Self-Reported Delinquency and Deviance Scale: Croatian experience

Ajduković, Marina ; Ručević, Silvija ; Šincek, Daniela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
18th Conference of the European Association of Psychology and Law

Early separation, attachment to parents and family risk factors as predictors of delinquent behavior of urban youth

Ručević, Silvija ; Šincek, Daniela ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
18th Conference of the European Association of Psychology and Law

Interna evaluacija projekta "Prevencija separacije i rane intervencije s obiteljima pod rizikom"

Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija
Poglavlja u knjigama, 2008.

Rane interevencije i ostale intervencije u zajednici kao podrška roditeljima pod rizicima

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2008.

Nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces planiranih promjena s obitelji

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2008.

Vloga doktorskega študija pri razvoju socialnega dela - izkušnje iz Hrvaške

Ajduković, M. ; Urbanc, K. ; Branica, V.
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

The Paths of the Social Work History Research in Croatia

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work ; Theme: Transcending Global-Local Divides: Challenges for Social work Education and Practice

Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu

Ajduković, Marina ; Kregar Orešković, Klaudija ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Značenje Ljestvice depresivnosti za djecu u procjeni mentalnog zdravlja djece i adolescenata u javnoj skrbi

Ajduković, Marina ; Rajhvajn, Linda ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Longitudinalno praćenje depresivnosti djece u javnoj skrbi

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
18. dani Ramira i Zorana Bujasa

Značaj supervizije za kvalitetni rad s djecom, mladima i obiteljima u sustavu socijalne skrbi

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Teorija privrženosti i suvremeni socijalni rad

Ajduković Marina ; Kregar Orešković Klaudija ; Laklija Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Mandatory treatment program for women violent in intimate relationship – gender equality or gender injustice?

Logar, Rosa ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
10th European Conference on Traumatic Stress "Truth and trust after trauma"

Pravo na život u obitelji: Iskustva projekta UNICEF-a Hrvatska u promicanju ranih intervencija s obiteljima u kojima su djeca pod rizikom

Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Prevencija – (re)habilitacija – psihoedukacija – kroz interdisciplinarnost"

Konstrukcija Upitnik samoiskaza devijantnog i delinkventnog ponašanja mladih

Ajduković, Marina ; Ručević, Silvija ; Šincek, Daniela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
18. dani Ramira i Zorana Bujasa

Rasprostranjenost različitih oblika devijantnog i delinkventnog ponašanja mladih

Šincek, Daniela ; Ručević, Silvija ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
III. Simpozij socijalnih radnika "Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu",

Kvalitetne rane intervencije s obiteljima u kojima su djeca pod rizikom – iskustva projekta UNICEF-a Hrvatska

Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
III. Simpozij socijalnih radnika "Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu"

Social work and social pedagogy in Croatia: The first comparison

Ajduković, Marina : Žižak, Antonija
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
Social Arbeit and Professionalitat im Alpen-Adria-Raum.

Supervision in the social work and social pedagogy profession in Croatia

Ajduković, Marina : Žižak, Antonija
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
Soziale Arbeit un Professionalitat im Alpen-Adria-Raum

The Male and/or Female Beginnings of Social Work Education in Croatia: An Analysis of Graduation Theses Topics

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja ; Vejmelka, Lucija
Poglavlja u knjigama, 2007.

Prikaz skupa - Socijalni rad i profesionalnost u prostoru alpe-adria

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Uloga doktorskog studija u razvoju socijalnog rada kao profesije u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Urbanc, Kristina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
3rd Congress of Social Work in Slovenia

Ženske in zgodovina socialnega dela na Hrvaškem

Ajduković, Marina
Stručni radovi, 2006.

Rane intervencije kao podrška roditeljima pod socijalnim rizicima

Ajduković, Marina
Stručni radovi, 2006.

Razvoj skala za ispitivanje stavova prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Kamenov, Željka ; Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Istraživanja korelata depresivnosti i samopoštovanja u osnaživanju djece u javnoj skrbi

Rajhvajn, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
14. konferencija hrvatskih psihologa u Vodicama - Ljudski potencijali kroz žvotni vijek

Djelovanje Diane Budisavljević: rad s djecom stradalom u 2. svjetskom ratu

Ajduković, Marina
Stručni radovi, 2006.

Susret prvih diplomiranih socijalnih radnika prije 50 godina

Ajduković, Marina ; Kljaić, Slavko
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Od zakladnog H-K-M sirotišta do Doma za djecu Klasje: povijest (institucionalne skrbi o djeci u gradu Osijeku) duga 135 godina

Ajduković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Suočavanje s nasiljem - osobni i profesionalni izazov

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
2. konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem "Nasilje u društvu - izazov suvremenom socijalnom radu"

Metodološki pristup istraživanju kvalitete studija na Pravnom fakultetu

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2006.

Razvoj modela unaprjeđivanja kvalitete studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


Uredničke knjige, 2006.

Počeci socijalnog rada u Hrvatskoj između dva svjetska rata

Ajduković, Marina ; Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK IN CROATIA - From charity activities to systematic education and profession

Branica, Vanja ; Ajduković Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
IFSW World conference 2006 ; A World Out of Balance – ; ; Working for a New Social Equilibrium

Behavioural and emotional problems of children by type of out-of-home care in Croatia

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Stavovi stručnjaka i opće populacije prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
II. simpozij socijalnih radnika

Ženske in zgodovina socialnega dela na Hrvaškem

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
2. kongres socialnega dela. Tradicije prelomi vizije

Behavior and Emotional Problems of Children in Out-of-Home Placement in Croatia

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Childhoods 2005. Children and Youth in Emerging and Transfoming Societies

Psihologija i nasilje nad ženom u obitelji

Ajduković, Marina ; Mamula, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
13. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Vrijednosti, odgovornost i tolerancija u društvu koje se mijenja

Introducing supervision in the social welfare system in Croatia

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2005.

History of social work education in the Balkan region

Zaviršek, Darja ; Ajduković, Marina ; Vidanović, Ivan ; Miković, Milanka ; Lakinska, Davina ; Bornarova, Suzana
Poglavlja u knjigama, 2005.

Položaj zlostavljane djece u kaznenom postupku u svjetlu konvencije o pravima djeteta

Ajduković, Marina ; Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Razlozi izdvajanja i obilježja života u primarnoj obitelji djece u javnoj skrbi

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Kregar Klaudija
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Stavovi stručnjaka socijalne skrbi prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Kamenov, Željka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Stavovi stručnjaka prema psihosocijalnom tretmanu počinitelja nasilja u obitelji

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Jelić, Margareta
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Dani Ramira i Zorana Bujasa (17 ; 2005)

Stavovi stručnjaka i opće populacije prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2005.
II. simpozij socijalnih radnika

Način i uspješnost zadovoljavanja psihosocijalnih potreba djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi smještene u Domu za djecu obiteljskog tipa "Nuevo futuro"

Racz, Aleksandar ; Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2005.
II. simpozij socijalnih radnika

Petogodišnje praćenje mentalnog zdravlja djece u dječjim domovima i kriteriji njihovog izdvajanja iz obitelji

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
17. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Nasilje nad ženom u obitelji - 2. dopunjeno izdanje


Uredničke knjige, 2004.

Supervizija u pishosocijalnom radu


Uredničke knjige, 2004.

Psihosocijalne intervencije s počiniteljima nasilja u obitelji

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Samoprocjena ponašanja mladih u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Model evaluacije i učinci projekta "Uvođenje supervizije u sustav socijalne skrbi"

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Pristupi zbrinjavanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Europi

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Residential Care for Children at Risk - Additional Source of Trauma

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
20^th International Society for Traumatic Stress Studies. Annual Meeting

Sociologija

Kregar, Josip ; Polšek, Darko ; Ajduković, Marina ; Petković, Stanko ; Rogić, Ivan ; Malenica, Zoran ;
Ostalo, 2004.

Prevladavanje sukoba

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Systemic approaches to early interventions in a community affected by organized violence

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2003.

Nasilje u obitelji

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2003.

Pretpostavke konstruktivnog rješavanja problema i sukoba u procesu socijalne rekonstrukcije

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2003.

Socijalna akcija u zajednici

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2003.

Grupni tretman

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2003.

Life circumstances prior to and during the placement of children in childrens homes and foster families

Sladović Franz, B. ; Kregar, K. ; Žganec, N. ; Ajduković, M.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
Children and Residential Care - New Strategies for a New Millennium

The development of supervision in Croatia

Pregrad, Jasenka ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Razumijevanje sukoba

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Obiteljsko nasilje: novi javnozdravstveni izazov

Pavleković, Gordana ; Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
Prvi hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja. Strategija preventive za 21. stoljeće

Obrazovanje socijalnih radnika: kako dalje?

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Kako pripremiti studente socijalnog rada za kritičko mišljenje i djelovanje u području maloljetničke delinkvencije

Majdak, Marijana ; Ajduković, Marina
Stručni radovi, 2003.

Mišljenja studenata socijalnog rada o obrazovnom programu

Ajduković, Marina
Stručni radovi, 2003.

8. Europska konferencija o traumatskom stresu

Ajduković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Prikaz knjige Ninoslave Pećnik: Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece

Ajduković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Mentalno zdravlje djece u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
XVI. dani Ramira Bujasa. Sažeci priopćenja

The development of social work supervison in countries in transition: Reflections from Croatia and Bosnia-Herzegovina

Ajduković, Marina ; Cajvert, Lilja
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Sudjelovanje mladih i mogućnosti grupa za socijalnu akciju u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2003.

Etički kodeks istraživanja s djecom

Ajduković, Marina ; Kolesarić, Vladimir (urednici)
, 2003.

Socijalizacija

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2003.

Judges' and public attorneys' attitudes toward legal protection of abused children in Croatia

Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.

Sociologija: udžbenik za 3. razred gimnazije

Kregar, Josip ; Polšek, Darko ; Petković, Stanko ; Rogić, Ivan ; Ajduković, Marina ; Malenica, Zoran
Ostalo, 2003.

Edukacija iz supervizije za djelatnike socijalne skrbi

Ajduković, Marina
Stručni radovi, 2002.

Dealing with Trauma Consequences in the Aftermath of War in the Community Context

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
7^th National Conference in Psychopatology

50 godina Studija za socijalni rad 1952.-2002.


Uredničke knjige, 2002.

Kako pretočiti iskustva u radu s djecom, stradalnicima rata, u djelotvornu praksu s djecom u mirnodopskim uvjetima

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Polymorphism and Expression of Angiotensin : Converting Enzyme in Myelodysplastic Syndrome

Marušić, Maruška ; Kardum-Skelin, Ika ; Dominis, Mara ; Pejša, Vlatko ; Ajduković, Marina ; Boranić, Milivoj ; Kušec, Rajko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2001.
Annual meeting of the Croatian Immunological Society (2001)

Evaluacija psihoedukativnog pristupa u jačanju mentalnog zdravlja djece u zajednicama povratka

Ajduković, Marina ; Družić, Olja ; Muslić, Ljiljana
Poglavlja u knjigama, 2001.

Supervizija psihosocijalnog rada kao specifični oblik profesionalnog razvoja stručnjaka u sustavu socijalne skrbi

Ajduković, Marina ; Cajvert, Ljilja
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Utjecaj zlostavljanja i zanemarivanja na psihosocijalni razvoj djece

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece

Ajduković, Marina
Stručni radovi, 2001.

Poslijediplomsko obrazovanje - pretpostavka razvoja socijalnog rada u 21. stoljeću

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Nasilje nad djecom u obitelji


Uredničke knjige, 2001.

Needs and Protection of Children in Croatia: A Decade Review

Ajduković, Marina ; Kocijan Hercigonja, Dubravka ; Hiršl Hećej, Vlasta ; Radočaj, Tanja ; Boroša, Vjekoslava
, 2001.

Nasilje nad ženom u obitelji: osobni, obiteljski ili javnozdravstveni problem?

Pavleković, Gordana ; Ajduković, Marina ; Mamula, Maja
Poglavlja u knjigama, 2000.

Nasilje u partnerskim odnosima

Ajduković, Marina ; Mamula, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Tolle, Neva
Poglavlja u knjigama, 2000.

Međugeneracijski prijenos nasilja u obitelji

Ajduković, Marina ; Mamula, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Tolle, Neva
Poglavlja u knjigama, 2000.

Ekološki multidimenzionalni pristup sagledavanju činitelja rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2000.

Stil odgoja u obitelji kao činitelj rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži

Ajduković, Marina ; Delale, Eva Anđela
Poglavlja u knjigama, 2000.

Mogućnosti psihoedukativnih radionica u razvoju otpornosti djece

Ajduković, Marina ; Delale, Eva Anđela ; Družić, Olja
Poglavlja u knjigama, 2000.

Krizni događaj i kriza kao psihičko stanje

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2000.

Individualna sažeta psihološka integracija traume

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2000.

Sažeta psihološka integracija traume: Specifični grupni postupak u okviru kriznih intervencija

Arambašić, Lidija ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2000.

Neka obilježja života djece u dječjim domovima

Ajduković, Marina ; Sladović (Franz), Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Mental health care of helpers


Uredničke knjige, 2000.

Ugrožen razvoj adolescenata u obitelji i zajednici

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2000.

Mitovi i činjenice o nasilju nad ženama u RH

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2000.

Suvremeno razumijevanje maloljetničke delinkvencije

Ajduković, Marina
Ostalo, 2000.

Community based programme in meeting the psychosocial needs of children in resettlement process.

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2000.

Struktura stavova stručnjaka prema spolnom zlostavljanju djece

Ajduković, Marina ; Sladović (Franz), Branka ; Buško, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Strukturalni model za predviđanje preventivnih ponašanja u svezi s AIDS-om

Prišlin, Radmila ; Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Comparison of Two Models of Community Based Trauma Healing Programs for Children

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1999.
6^th European Conference on Traumatic Stress

How to help agressive children

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 1999.

Family as a support system to children

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 1999.

Group work with distresed children

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 1999.

Obitelj

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 1999.

Supervizija u Hrvatskoj: Preliminarno ispitivanje stavova i očekivanja socijalnih radnika

Ajduković, Marina ; Potočki, Željka ; Sladović (Franz), Branka
Stručni radovi, 1999.

Agresivnost i hiperaktivnost : kao smetnje u ponašanju

Babić, M. ; Hubrija, Z. ; Ajduković, Marina
Autorske knjige, 1999.

Obilježja tretmanskih ustanova za djecu i mledež s poremećajima u ponašanju u Sjedinjenim Američkim Državama

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 1999.

Izvori, znakovi i mogućnosti smanjivanja profesionalnog stresa i sagorijevanja u odgojnom radu

Ajduković, Marina ; Žižak, Antonija
Poglavlja u knjigama, 1999.

Mogućnosti psihoedukativnog pristupa u unapređenju mentalnog zdravlja djece-radionica

Ajduković, Marina ; Delale, Eva Anđela ; Družić, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1999.
7. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Impact of displacement on the psychological well-being of refugee children

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Displaced Adolescents in Croatia: Sources of stress and posttraumatic stress reaction

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Mental Health Care for helpers: Experiences from a Training Programme

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Stručni radovi u zbornicima skupova, 1998.
War Trauma: Psycho-social support and treatment

Suradnja centra za socijalnu skrb i doma za zaštitu zanemarivane i zlostavljanje djece

Ajduković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 1998.

Characteristics of modern research in juvenile delinquency

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 1998.

Mental Health Care For Helpers: A Necessary Ingredient Of Trauma Recovery Training And Assistance In War Zones

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean ; Ljubotina, Damir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
International Conference on Trauma Recovery Training: Lessons Learned

Supervizija u socijalnom radu

Saur, William ; Ajduković, Marina ; Urbanc, Kristina
Ostalo, 1997.

Die Bedeutung der psychischen Gesundheit von professionellen Helferin und Helfern

Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 1997.

Evaluation Models for Trauma Training Projects: Importance, Development and Barriers

Ajduković, Marina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 1997.
Trauma Recovery Training: Lessons Learned

Grupni pristup u psihosocijalnom radu

Ajduković, Marina
Autorske knjige, 1997.

Obrazovanje socijalnih radnika u Hrvatskoj: aktualni problemi i mogući pravci razvoja

Ajduković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 1997.

Meeting the Needs of Children in Resettlement Process in Hrvatska Kostajnica

Družić, Olja ; Grl, Malvinka ; Kletečki, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1997.
Trauma Recovery Training: Lessons Learned. International Conference

School-Based Health and Peace Initiative – Trauma Healing and Peaceful Problem Solving Program for Primary Schools in Western and Eastern Slavonia – Evaluation Report

Ajduković, Marina ; Buško, Vesna
, 1997.

Mental Health Care For Helpers ; A Neccesary Ingredient of Trauma Recovery Training And Assistance in War Zones

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean ; Ljubotina, Damir
Poglavlja u knjigama, 1997.

On the Effects of Health Reach Pilot Training and Research Project in Croatia: Evaluation Design and Preliminary Results

Ajduković, Marina ; Buško, Vesna ; Čorkalo, Dinka ; Kulenović, Alija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1996.
4^th Alps Adria Psychology Symposium

Zašto je ugroženo mentalno zdravlje pomagača?

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Poglavlja u knjigama, 1996.

Proces povratka kao psihološki izazov

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Poglavlja u knjigama, 1996.

Mothers' perception of their relationship with their children during displacement: A six month follow-up

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Psihosocijalna prilagodba adolescenata na progonstvo

Ajduković, Marina ; Ljubotina, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Značenje supervizije u profesionalnom razvoju socijalnih radnika

Ajduković, Marina ; Hudina, Boris ; Jovanović, Nataša
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Djeca u ratu u Hrvatskoj

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Groupwork in Croatia: Experiences with older refugees

Ajduković, Marina ; Cevizović, Milena ; Kontak, Ksenija
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Psihosocijalni aspekti nenasilnog rješavanja sukoba

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Odnosi roditelja prema djeci u progonstvu i poteškoće psihosocijalne prilagodbe u prognane djece

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Prevencija poremećaja u ponašanju kod djece stradalnika rata

Ajduković, Marina ; Janković, Josip ; Horvat- Kutle, Suzana ; Žižak, Antonija
Autorske knjige, 1995.

The Child Abuse Potential Inventory-Cross-validation in Croatia

Pećnik, Ninoslava ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Obrazovanje socijalnih radnika u Hrvatskoj i svijetu

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Model individualnog i grupnog rada sa starijim prognanicima

Ajduković, Marina ; Čevizović, Milena
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Psihosocijalna prilagodba na progonstvo u starijoj životnoj dobi

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Attitudes of law and psychology students toward law and psychology

Ajduković, Marina ; Kette, Gerhard
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača


Uredničke knjige, 1994.

Zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji

Ajduković, Marina ; Pečnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Izvori i simptomi stresa kod djece u progonstvu

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

Psychological well-being of refugee children

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

Nenasilno rješavanje sukoba

Ajduković, Marina ; Pećnik, Ninoslava
Autorske knjige, 1993.

Predicting AIDS-induced behavioral change in the general population of young people

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Prišlin, Radmila
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

Raskorak u procjenama psihosocijalne klime u kaznenim ustanovama između osuđenika i osoblja - mogući indikator konflikata

Ajduković, Marina ; Prišlin, Radmila ; Ajduković, Dean
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

Assessment of Professionals' and Nonprofessionals' Attitudes toward Child Abuse in Croatia

Ajduković, Marina ; Petak, Olga ; Mršić, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

The influence of displacement on the relation of mothers to their children accomodated in host family

Ajduković, Marina ; Miljević, Renata ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

University students and AIDS: Knowledge, attitudes and behavioral adjustment

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.

Alternativne sankcije: putevi smanjenja zatvorske populacije

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.

Stavovi stručnjaka o suzbijanju zlostavljanja djece: međuprofesionalne razlike

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.

AIDS I MLADI - psihosocijalne dimenzije

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Prišlin, Radmila
Autorske knjige, 1991.

Differences in parents' rearing style between female and male predelinquent and delinquent youth

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.

Psihosocijalni aspekti zanemarivanja djece: Analiza stavova stručnjaka

Ajduković, Marina ; Petak, Olga
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.

Stavovi prema zlostavljanju djece

Petak, Olga ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.

Eksperimentalna evaluacija edukativnog seminara o AIDS-u

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.

Stil odgoja u obitelji kao faktor delinkventnog ponašanja djece

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.

AIDS-Related Knowledge, Attitudes and Behavior in Student Population

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 1990.

Značaj strategije izbora uzorka u istraživanju maloljetničke delinkvencije

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1989.

Zaposlenost i recidivizam mladih počinitelja krivičnih djela

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1989.

Stavovi i znanja studenata socijalnog rada i socijalnih radnika o AIDS-u

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1989.

Struktura stavova studenata o problemima vezanim uz AIDS

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Znanstveni i pregledni radovi, 1989.

Vrijednosne orijentacije maloljetnih delinkvenata : Uzrok i posljedice delinkvencije?

Ajduković, Marina
Autorske knjige, 1989.

Value orientations of delinquent and non-delinquent youth and needs hierarchy theory

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1988.

Odnos samoiskazane neotkrivene i otkrivene delinkventne aktivnosti prema društvenim vrijednostima uz parcijalizirani utjecaj socijalnog statusa

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean
Znanstveni i pregledni radovi, 1988.

Samoiskaz i izučavanje delinkventnog i društveno neprihvatljivog ponašanja mladih u nas

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1988.

Razvoj i mogućnosti upotrebe samoiskaza kao izvora podataka o delinkventnom ponašanju

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1988.

Faktorska struktura radnih vrijednosti maloljetnika različitog delinkventnog statusa

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1987.

Utjecaj institucionalnog tretmana na vrijednosne orijentacije maloljetnih delinkvenata

Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1986.

Profesionalni interesi i članstva

Članica Vijeća za djecu Vlade RH

 

Članica međunarodnih udruženja što je ISPCAN (Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljana i zanemarivanja djece), ANSE (Europsko udruženje nacionalnih organizacija supervizora). ISTSS (International Socity for Traumatic Stress Studies)

 

Članica ROTARY Districta 1913 Hrvatska


Izabrani projekti

 • Voditeljica za Hrvatsku projekta Leonardo da Vinci Multilateral Projects "A European system of Comparability and Validation of supervisory competences" (52722-LLP-AT-LEONARDO-LMP) (studeni 2012 - listopada 2015)
 • Voditeljica  projekta UNICEF-a "Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb" (2013 - 2015)
 • Voditeljica projekta Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize: kako prekinuti začarani krug siromaštva djece? uz donaciju Zaklade ADRIS (studeni 2014. do studeni 2015.)