izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
izv. prof. dr. sc.
Marin Bonačić

Dr. sc. Marin Bonačić izvanredni je profesor je na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2021. godine. Prije toga od 2005. godine radio je kao znanstveni novak na projektu „Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje“, od 2009. kao asistent, 2015. kao viši asistent, a od 2016. kao docent na Katedri za kazneno procesno pravo. Na Pravnom fakultetu SVeučilišta u Zagrebu magistrirao je  2011. godine obranivši magistarski rad „Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja“, a doktorirao 2015. godine obranivši doktorsku disertaciju "Naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju". Pravosudni ispit položio je 2009. godine. Usavršavao se u inozemstvu, te je akademsku godinu 2010./11. u okviru ERASMUS programa proveo na Sveučilištu u Beču, a akademsku godinu 2013./14. na Slobodnom sveučilištu u Berlinu. Uz to, istraživački je boravio na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu i na Europa-Institutu Sveučilišta Saarland. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova iz područja kaznenog procesnog prava, međunarodnog kaznenog prava i prekršajnog prava u domaćim i stranim publikacijama te izlagao na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Više

Edukacija

Godina magistriranja: 2011

Godina doktoriranja: 2015

Na katedri od: 2005

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4811 317
Adresa:
Tkalčićeva 48-50, soba 1
Katedra/služba:
Kazneno procesno pravo
Konzultacije:

Zbog korištenja slobodne studijske godine u akademskoj godini 2023./24. konzultacje se neće održavati.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Istraživanje o dvostrukim uhićenjima kod prekršaja nasilja u obitelji

Bonačić, Marin ; Filipović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

RULE OF LAW CONCERNS IN THE CROATIAN PENAL ORDER PROCEDURE LINKED TO DEPRIVATION OF LIBERTY, JUDICIAL CONTROL, ADMISSIBILITY OF EVIDENCE AND PROCEDURAL RIGHTS

Đurđević, Zlata ; Bonačić, Marin ; Pleić, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Sporazumi o priznanju krivnje u postupcima pred međunarodnim kaznenim sudovima

Pajčić, Matko ; Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Pristup elektroničkim dokazima: na putu prema novom modelu kaznenopravne suradnje u Europskoj uniji

Bonačić, Marin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Prilozi raspravi o daljnjem razvoju kaznenog prava Europske unije

The European Public Prosecutor’s Office and Croatian Criminal Justice: Implementation Requirements and Possible Solutions

Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Neka pitanja usklađenosti hrvatskoga kaznenog procesnog prava s direktivama o pravima obrane – analiza sudske prakse

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran ; Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Pre-trial Procedure in Croatia

Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2020.

Izvanredni pravni lijekovi.

Bonačić, Marin
Poglavlja u knjigama, 2020.

Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza

Josipović, Ivo ; Bonačić, Marin
Poglavlja u knjigama, 2020.

Ured europskog javnog tužitelja i hrvatsko kazneno pravosuđe: implementacijski zahtjevi i moguća rješenja

Bonačić, Marin
Stručni radovi, 2019.

Komentar Glave VIII. Zakona o kaznenom postupku: rokovi i povrat u prijašnje stanje

Bonačić, Marin
Poglavlja u knjigama, 2019.

Dvostruko uhićenje kod obiteljskog nasilja

Bonačić, Marin
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Međunarodna znanstveno stručna konferencija "Praktična primjena Zakona o kaznenom postupku"

Postupak predaje okrivljenika međunarodnom kaznenom sudu iz perspektive hrvatskog provedbenog zakonodavstva

Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

IMPLEMENTACIJA STANDARDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U HRVATSKOM PREKRŠAJNOM PRAVU I PRAKSI

Bonačić, Marin ; Tomašić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Kazneno procesno pravo – Primjerovnik (VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Bonačić, Marin ; Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Josipović, Ivo ; Novoselec, Hajrija
Priručnik, 2017.

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Josipović, Ivo ; Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
, 2017.

Izvanredni pravni lijekovi

Bonačić, Marin
Poglavlja u knjigama, 2017.

Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza

Josipović, Ivo ; Bonačić, Marin
Poglavlja u knjigama, 2017.

Unapređenje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku: pogled kroz prizmu europskih pravnih standarda

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran ; Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Prava obrane u različitim stadijima hrvatskog kaznenog postupka: Rezultati istraživanja prakse

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran ; Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Jamstvo kao zamjena za istražni zatvor: otvorena pitanja

Martinović, Igor ; Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Kritički osvrt na hrvatsko zakonodavno uređenje instituta kaznenog naloga

Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove: funkcije i odnos s hrvatskim pravosuđem

Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza

Josipović, Ivo ; Bonačić, Marin
Poglavlja u knjigama, 2014.

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
, 2013.

Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima

Krapac, Davor ; Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Autorske knjige, 2013.

13. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste: budućnost međunarodnog kaznenog prava u eri globalizacije, Siracusa, Italija, 19.-29. svibnja 2013.

Bonačić, Marin ; Maršavelski, Aleksandar
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Potraga za pravičnim postupkom u doba inkvizitorne procedure

Bonačić, Marin ; Gutschy, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Davor Krapac, Međunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima

Bonačić, Marin
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Model internacionaliziranih kaznenih sudova: karakteristike i usporedba s ad hoc međunarodnim kazenenim sudovima

Bonačić Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Izvanredna vijeća u sudovima Kambodže: kompromisnim rješenjem do pravde?

Bonačić Marin ; Hrstić Dijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda

Bonačić Marin ; Rašo Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja

Bonačić Marin
Autorske knjige, 2012.

SEMINAR NAJNOVIJA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENOPRAVNOM PODRUČJU 13. i 14. studenoga 2012., Strasbourg (Francuska)

Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Skraćeni postupak prema novom Zakonu o kaznenom postupku

Pavičić, Anamarija ; Bonačić, Marin
Stručni radovi, 2011.

Drugi simpozij mladih penalista: tranzicijska pravda, 29. rujan - 01. listopada 2011, La Rochelle, Francuska

Bonačić, Marin ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

J. VERVAELE: Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava - glavni referat za III. sekciju (Kazneni postupak) Međunarodnog kongresa za kazneno pravo, održan na pripremnom kolokviju za Kongres (Pula, studeni 2008.)

Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Simpozij o međunarodnom kaznenom pravu za mlade penaliste: Konferencija za izmjene i budućnost Međunarodnog kaznenog suda, Tubingen (Njemačka), 1.-4. travnja 2008.

Bonačić, Marin
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Konferencija o pravnim obilježjima, problemima i perspektivama suradnje između OLAF-a i nacionalnih carinskih, policijskih i pravosudnih tijela, Miskolc-Lillafüred (Mađarska), 23.-24.3.2007.

Bonačić Marin
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Interkatedarski susret katedri za kazneno procesno pravo pravnih fakulteta u Zagrebu i Ljubljani

Bonačić Marin
Drugi radovi u časopisima, 2007.

6. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste - Postkonfliktna pravda: političke opcije i modaliteti

Getoš, Anna-Maria ; Bonačić, Marin
Drugi radovi u časopisima, 2007.