prof. dr. sc. Marijana Majdak
prof. dr. sc.
Marijana Majdak

Marijana Majdak rođena je 1970. godine, u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1995. godine,. Magistrirala je 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2009. godine je doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti, znanstvene grane teorija socijalnog rada. Doktorirala je na temu „Stigmatizacija i slika o sebi maloljetnih delinkvenata“. Godine 2011. izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti.

Od 2000. godine sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pod vodstvom prof. emeritusa Vlade Puljiza, „Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj“ (2002.-2004.) te prof. dr. sc. Marine Ajduković, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu” (2004.-2006.) te ''Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske'' (2006.–2012.), te na nekoliko manjih znanstvenih projekata financiranim od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1996. godine do danas završila je nekoliko dodatnih edukacija : iz Osnova dječje i adolescentne psihijatrije, Emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja, Applied Social Studies, Odnosne kompetentnosti , Gender Issues in Social Work,  Aktivnog učenja i kritičkog mišljenja u visokoškolskoj nastavi Medijacije, Grupne supervizije u psihosocijalnom radu.

Nositeljica je kolegija Mladi u sukobu sa zakonom, Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela, Metode supervizije i Terenske prakse iz područja mladih društveno neprihvatljivog ponašanja. Sudjeluje na kolegijima Socijalni rad s mladima društveno neprihvatljivog ponašanja i Interpersonalna komunikacija.

Kao njeno područje znanstvenog i stručnog interesa može se izdvojiti socijalni rad s djecom i mladima društveno neprihvatljivog ponašanja, djecom i mladima u sukobu sa zakonom te počiniteljima kaznenih djela.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Stručna edukacija iz sveobuhvatne skrbi ISKORAK

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
ISKORAK

Stručna edukacija iz sveobuhvatne skrbi Program ISKORAK

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
ISKORAK

Experience of Imprisonment from the Perspective of Female Offenders in the Republic of Croatia

Majdak, Marijana ; Jandrić Nišević, Anita ; Duvnjak, Andrea
Radovi u postupku objavljivanja, 2023.

Aspekti uključivanja u programe podrške roditeljstvu

Kozjak, Valentina ; Majdak, Marijana ; Dolovčak, Ivana
Radovi u postupku objavljivanja, 2023.

Stručna edukacija iz sveobuhvatne skrbi Program ISKORAK

Marijana, Majdak
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
ISKORAK

Stručna edukacija iz sveobuhvatne skrbi Program ISKORAK

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
ISKORAK

Stručna edukacija iz sveobuhvatne skrbi Program ISKORAK

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
ISKORAK

Stručna edukacija iz sveobuhvatne skrbi Program ISKORAK

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
ISKORAK

Iskustvo s provođenjem hibridnog modela društveno-korisnog učenja u doba covid-pandemije

Modić Stanke, Koraljka ; Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Druga znanstvena konferencija "Društvena kriza i socijalni rad

Dobit društveno korisnog učenja iz perspektive budućih socijalnih radnika

Majdak, Marijana ; Modić Stanke, Koraljka
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Mentalno zdravlje i konzumacija psihoaktivnih tvari

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Mentalno zdravlje i ovisnosti

Socijalno mentorstvo

Berc, G ; Majdak, M.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih u NEET statusu

Značaj motivacije u procesu cjelovite promjene ponašanja ovisnika

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Prevencija i tretman zlouporabe opojnih sredstava

Značaj motivacije u procesu promjene ponašanja ovisnika

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Prevencija i tretman zlouporabe opojnih sredstava

Rehabilitacija osoba s iskustvom ovisnosti o drogama u zajednici

Bagarić, A ; Majdak, M.
Poglavlja u knjigama, 2021.

Motivacija za promjenom ponašanja ovisnika o bolničkom i izvanbolničkom liječenju

Majdak, M ; Zorić Prskalo, B ; Bagarić, A.
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Pogledi zatvorenica na budućnost

Čutura, Tea ; Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Važnost pružanja stručne podrške roditeljima: evaluacija programa škole za roditelje

Kozjak, Valentina ; Majdak, Marijana
Stručni radovi, 2021.

Društveno korisno učenje i socijalne intervencije

Modić Stanke, Koraljka ; Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
DRUŠTVENA KRIZA I SOCIJALNI RAD - Društvene vulnerabilnosti i inovacije u socijalnom radu

Service-Learning and Social Interventions - lessons learned from introducing S-L course to the first-year social work students during the corona pandemic

Modić Stanke, Koraljka ; Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
The 4th European Conference on Service-Learning in Higher Education

Benefits and Implications of a Hybrid Service- Learning Model

Modić Stanke, Koraljka ; Tomurad, Ivona ; Majdak, Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
14th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2021)

Students’ behavioural problems in schools: cooperation of school professional associates with teachers and public service associates

Berc, Gordana ; Petruhar Zima, Tea ; Majdak, Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Contemporary Challenges of Working with At-risk Youth

Perspektiva ranjivih mladih u urbanoj aglomeraciji Zagreba

Baturina, danijel ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
22nd Biennial Conference of the International Consortium for Social Development on Poverty, Inequality and Social Development: Innovations around the World

Izazovi rada s NEET populacijom: Što može biti bolje?

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc Gordana
Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
ICSD Conference Criticism and commitment in Social Work

Is it time for something new? The perspective of the vulnerable young people in the urban agglomeration of Zagreb

Baturina, Danijel ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Is it time for something new? The perspective of the vulnerable young people in the urban agglomeration of Zagreb

Ples na rubu: okolnosti i iskustva položaja mladih u NEET statusu na području Grada Zagreba

Majdak, Marijana ; Baturina, Danijel ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Nike odrednice konzumacije alkohola kod mladih

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Pojavnost ovisnosti među mladima u vrijeme pandemije

Uloga roditelja i vršnjaka u objašnjenju konzumacije alkohola kod mladih

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Osvješćivanje problema povećane ovisnosti za vrijeme pandemije

Roditeljsko prihvaćanje i vršnjački pritisak kao determinante konzumacije alkohola kod mladih

Majdak, marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Rizici razvoja ovisnosti za vrijeme pandemije

Nike odrednice konzumacije alkohola mladih

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Hvala, NE! Društvo za socijalnu podršku

Stigmatizacija i mladi u sukobu sa zakonom

Majdak, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Stigmatizacija i mladi u sukobu sa zakonom

Majdak, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Perspektiva NEET populacije u urbanoj aglomeraciji Zagreb prema percepciji stručnjaka i mladih u NEET statusu - Kako im pomoći?

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Stigmatizacija djece i mladih čije ponašanje odstupa od uobičajenog društveno prihvatljivog ponašanja

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Mostovi podrške: Izazovi suvremenog odgoja i odrastanja

Characteristics of Risky Sexual Behavior of the student population

Majdak, Marijana ; Leko, Zrinka
Poglavlja u knjigama, 2019.

Characteristics of risk sexual behaviour of student population in the capital of Croatia

Majdak, Marijana ; Leko, Zrinka
Poglavlja u knjigama, 2019.

The experience of probation officers in the use of risk assessment for perpetrators of criminal offenses

Majdak, Marijana ; Berc, Gordana, Šandor, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
21st Biennial Conference of International Consortium of Social Development (ICSD)

Resocalization of treated alcohol addicts: personal and social context

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Strengthening Social Development to Achieve The Sustainable Development Goals

Roditeljsko prihvaćanje, vršnjački pritisak i zlouporaba alkohola kod mladih

Majdak, M. ; Novosel, K. ; Bagarić, A.
Poglavlja u knjigama, 2018.

Zaboravljena djeca - poteškoće vezane uz zaštitu prva djece čiji su roditelji u zatvoru

Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Family acceptance, peer pressure and alcohol abuse in young people

Majdak, Marijana ; Novosel, Katarina ; Bagarić, Ante
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2018)

From risk behaviour to the safe future – experiences of Croatian youth with risk behaviour included in individual psychosocial treatment

Berc, Gordana ; Rogina, Dalija ; Majdak Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2018)

Podizanje razine svijesti o osobama s duševnim smetnjama kao preventivno djelovanje na stigmu i predrasude u društvu Važnost individualnog pristupa i suradnog odnosa u pristupu i rehabilitaciji osoba s duševnim smetnjama Obitelj kao važan čimbenik podrške i suradnik u interdisciplinarnom pristupu rehabilitacije osobe s duševnim smetnjama Zapošljavanje i radno okupacijske aktivnosti u integraciji osoba s duševnim smetnjama u zajednici

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Stefanović, Mia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Rehabilitacija osoba s mentalnim teškoćama

The connection between self-esteem, attachment style and experiences of violence in students' romantic relationships

Majdak, Marijana ; Petek Jelena ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2018 “Environmental and Community Sustainability: Human Solutions in Evolving Society”

Social work and Social Policy in Challenging the Risks of Contemporary Societies

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
SGEM Vienna 2017 Conference on Social Sciences and Arts

Forms of direct work of educators in educational institutions for children and youth with problems in behaviour

Majdak, Marijana ; Herceg Babić, Tamara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
4th International multidisciplinary scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017

Integracija počinitelja kaznenih djela kroz ostvarivanje njihove roditeljske uloge

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
1.Konferencija prevencije i smanjenja socijalne isključenosti: Integrirani osuđenici - socijalno pravednije društvo

Stigmatization of children who live in terms of poverty: can it be different?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
IFSW European Conference 2017: Marginalization and Social Work in a Changing Society

Re-institutionalization of adopted children - does the system do enough for protection of their rights?

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Salmanić, Nikolina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
3rd International multidisciplinary scientific conference on Social sciences & Art SGEM 2016.

Framing the problem and challenges of dropouts in Croatia: Invisible people around us but not us

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Perspektiva stručnih suradnika o ispadanju učenika iz srednjih škola kao novom socijalnom problemu

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana ; Bežovan, Gojko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Experiences and Educational Needs of Social Workers Working with Children and Youth and Perpetrators of Criminal Acts

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Social Work Education in Europe: towards 2025

Položaj i etičke dileme socijalnog radnika/ce u pravosuđu

Karačić, Štefica ; Katkić Stanić, Tatjana ; Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
IFSW European Conference and Social Services Expo

EXPERIENTIAL LEARNING THROUGH THE APPLICATION OF PROCESS DRAMA AND FORUM THEATER - EMPOWERING STUDENTS AND USERS FOR OVERCOMING THE POSITION OF OPPRESSION AND HELPLESSNESS

Blažeka Kokorić Slavica ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
EASSW 2015: Social Work Education in Europe: towards 2025

Experiences and educational needs of social workers working with children and youth and perpetrators of criminal acts

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
EASSW 2015: Social Work Education in Europe: towards 2025

In search for problem framing: Current condition and challenges of dropouts in Croatia

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
ICSD 14th Biennal European Conference: The welfare society - an air for social development

Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Supervizijska podrška u ostvarenju ishoda učenja terenske prakse

Majdak, Marijana ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Nevidljiv problem - stvarni rizik: ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanjaAn

Baturina, Danijel ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Rizici elektroničkog nasilja za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Nasilje na internetu među i nad djecom i mladima

Broken chances for the future – disadvantage and reality of secondary school students who drop-out

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana ; Bežovan, Gojko Baturina, Danijel ;
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
ICSD 14th Biennial European Conference "The Welfare society - an aim for social development"

In search for problem framing: Current condition and challenges of dropouts in Croatia

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The Welfare society – an aim for social development.

Iskustvo odgajatelja s elektroničkim nasiljem u domu za odgoj djece i mladeži u Dugavama

Vejmelka, Lucija ; Majdak, Marijana ; Lisul, Ines
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
6. Konferencija socijalnih radnika: Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize

The Purpose of Correctional measure form the perspective of young perpetrators in only Correctional Institution for young boys in Croatia

Radić, Sara ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Global Conference on Psychology Research

Coping with stress and adolescents' leisure time

Kušer, Marina ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Global Conference on Psychology Research

Qualitative analysis of experiences with electronic violence in homes for children with behavioral problems

Vejmelka, Lucija ; Majdak, Marijana ; Rajhvajn Bulat, Linda
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Global conference on psychological researches.

Internalizing and externalizing problems – How to plan appropriate prevention and intervention strategies for adolescents with different combination of mental problems?

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems

Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence

Doživljaj institucionalnog tretmana djevojaka s problemima u ponašanju u odgojnoj ustanovi

Tereza, Oreb ; Marijana Majdak
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Unapređenje kvalitete života djece i mladih

Problemi u ponašanju djece i potrebe nastavnika u osnovnim školama

Majdak, Marijana ; Kudek-Mirošević Jasna ; Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
2. Međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava

Kako korisnici odgojnog zavoda Turopolje doživljavaju mjeru i stručni rad

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Imamo li rehabilitacije u penalnom sustavu za maloljetnike

Izvori izazova za stručne suradnike u školama u radu s učenicima koji ispadaju iz obrazovnog sustava - potrebe za socijalnim radnicima

Majdak, Marijana ; Berc, Gordana ; Bežovan, Gojko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Profesija socijalnog rada:identitet, integritet i realitet

Značaj studentske prakse u obrazovanju socijalnih radnika: mogućnosti i perspektiva partnerstva Studijskog centra socijalnog rada i sustava socijalne skrbi

Urbanc, Kristina ; Majdak, Marijana ; Horvat Alalbegović, Božena ; Petran, Đurđa
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
VI. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA 16.-18.10.2013. TUHELJSKE TOPLICE

The stigma of disability : Croatian experiences

Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Prava djece i mladih u odgojnim ustanovama

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Socijalni radnik i prava djece. Organizirala Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade.

Kakvu podršku pružiti studentima u istraživanjima socijalno osjetljivih tema?

Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Postignuća i izazovi razvoja supervizije

Support to Successful Socialization of the Youth - The Role of School Social Work

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Good Governance : Building Knowledge for Social Development Worldwide

Primjena odgojne drame u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela

Blažeka Kokorić, Slavica ; Majdak, Marijana ; Rumenović, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Stigmatiziranost maloljetnih počinitelja kaznenih djela od strane njihovih vršnjaka u Zagrebu (RH) i Posušju (BiH)

Majdak, Marijana ; Mirjana, Sabljo ; Ilija Krišto
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Odrednice samopoimanja i samopoštovanja maloljetnika društveno neprihvatljivog ponašanja

Majdak, Marijana ; Kamenov, Željka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Stigmatizacija i samopoimanje maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Youth Justice

Zloporaba opojnih droga među adolescentima na području grada Splita

Unković, Lasta ; Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Stigmatiziranost maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj i BiH od strane njihovih vršnjaka

Majdak, Marijana ; Sabljo, Mirjana i Krišto Ilija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Primjena odgojne drame u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela - primjer suradnje institucije s nevladinim sektorom

Blažeka Kokorić, Slavica ; Majdak, Marijana ; Rumenović, Martina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
"Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudkih prava" Međunarodna znanstvena konferencija

Stigmatiziranost maloljetnih počinitelja kaznenih djela od strane njihovih vršnjaka u Zagrebu (RH) i Posušju (BIH)

Majdak, Marijana ; Mirjana Sabljo ; Ilija Krišto
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Razvoj upitnika za procjenu doživljaja neformalne stigmatizacije mloljetnika društveno neprihvatljivog ponašanja (UNS-D)

Kamenov, Željka ; Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Stigmatizacija i slika o sebi maloljetnih delinkvenata

Majdak, Marijana
Doktorske disertacije, 2009.

The comparison of attributes of migration and non- migration families.

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint European Conference, Social action in Europe: different legacies & common challenges?

Stigmatiziranost i slika o sebi maloljetnih počinitelja kaznenih djela

Majdak, Marijana ; Kamenov, Željka
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Stigmatizacija maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Youth criminology/Youth justice network conferences 2009

Stigmatizacija i slika o sebi maloljetnih počinitelja kaznenih djela

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Kako kontaktirati

Stigmatizacija i samopoimanje maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Children, Young people and the Law Research Group Seminar

Comparison of perception of social-self concept in juvenile offenders and their peers

Majdak, Marijana ; Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Social action in Europe : different legacies & common challenges?

Maloljetni počinitelji kaznenih djela u Hrvatskoj i stigmatizacija: mišljenje adolescenata i delinkvenata

Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse

Utjecaj migracija maloljetnih delinkvenata na objektivne uvjete života obitelji

Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Crtice iz povijesti socijalnog rada s djecom i mladima u rizičnim okolnostima

Majdak, Marijana
Stručni radovi, 2006.

Socijalna skrb iza 'željezne zavjese'. Povijest socijalnog rada u istočnoj Europi 1900.– 1960.

Majdak, Marijana ; Prlenda, Sandra
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Poremećaji u školovanju maloljetnih počinitelja kaznenih djela koji su migrirali

Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
A World out of balance-working for a new social equilibrium

Utjecaj migracija obitelji maloljetnih delinkvenata na poremećaje u školovanju

Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Položaj zlostavljane djece u kaznenom postupku u svjetlu konvencije o pravima djeteta

Ajduković, Marina ; Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Utjecaj promjene mjesta prebivališta obitelji na obilježja delinkventne aktivnosti maloljetnika

Majdak, Marijana
Magistarski radovi, 2004.

Kako pripremiti studnete socijalnog rada za kritičko mišljenje i djelovanje u području maloljetničke delinkvencije

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Socijalni rad za socijalnu Hrvatsku. I. hrvatska konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem

Aktivno učenje i kritičko djelovanje u sklopu kolegija Delinkvencija i socijalni rad

Majdak, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Međunarodna Ljetna škola u Dubrovniku

Kako pripremiti studente socijalnog rada za kritičko mišljenje i djelovanje u području maloljetničke delinkvencije

Majdak, Marijana ; Ajduković, Marina
Stručni radovi, 2003.

Child abuse and neglect

Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Social Work education

Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 2001.

European Journal of Social Work

Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 1998.

Individualna podrška prognanoj djeci

Janković, Josip ; Leutar, Zdravka ; Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 1995.

Profesionalni interesi i članstva

Članica je Hrvatske udruge socijalnih radnika i Udruge sudaca za mladež, državnih odvjetnika i stručnjaka za djecu i mlade.


Povijest zaposlenja

Od 1995. Zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu