dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić, v. pred.
dr. sc.
Marijana Javornik-Čubrić,
v. pred.

Marijana Javornik Čubrić viša je predavačica na Katedri za strane jezike. Diplomirala je engleski i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Završila poslijediplomski studij iz književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala 2006. godine. Doktorirala na Sveučilištu u Zadru 2012. godine.

Od 1997. do 2001. godine radila kao lektorica na odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2001. godine zaposlena na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Aktivno se bavi književnim i stručnim prevođenjem i izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

 

 

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Syllabus design for English for Social Work courses

Javornik Čubrić, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2023.
6th International Conference Contemporary Challenges in LSP Teaching

Legal English education at the Faculty of Law, University of Zagreb .

Javornik Čubrić, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
11th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures

Review of How we talk about language, Betsy Rymes

Javornik Čubrić, Marijana
Stručni radovi, 2021.

Teaching Grammar to a Grammar-Free Generation, Tamilla Mammadova

Javornik Čubrić, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 2021.

English for the Social Work Profession

Javornik Čubrić, Marijana
Udžbenik, 2020.

About Legal Linguistics

Javornik Čubrić, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Web/Conference English Studies in India: Challenges, Policies and Possibilities

What Is Legal Linguistics?

Javornik Čubrić, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
18th ELTA Serbia International ELT Online Conference

Characteristics of Legal English

Javornik Čubrić, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
No English Teacher is an island - 17th ELTA Serbia Conference

Languages for Special Purposes, John Humbley, Gerard Budin, Christer Lauren (eds.)

Javornik Čubrić, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Discourse Analysis ; Forensic Linguistics ; Historical Linguistics ; Pragmatics ; Sociolinguistics ; Text/Corpus Linguistics: Fanego, Rodríguez-Puente (2019)

Javornik Čubrić, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 2019.

English for the Legal Profession. 2nd revised ed.

Sočanac, Lelija ; Matijašević, Miljen ; Javornik- Čubrić, Marijana ; Husinec, Snježana ; Horvatić Bilić, Irena
Udžbenik, 2019.

English for Tax Professionals

Javornik Čubrić, Marijana
Udžbenik, 2018.

Historical Development of English for Legal Purposes

Javornik Čubrić, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
26th Annual International HUPE Conference

Što je pravna lingvistika

Javornik Čubrić, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Predgovor romanu Neuromancer

Javornik Čubrić, Marijana
, 2018.

Neuromancer

Gibson, William
Autorske knjige, 2018.

English for Public Administration

Sočanac, Lelija ; Javornik Čubrić, Marijana
Udžbenik, 2018.

Nastava engleskog jezika socijalne struke iz studentske perspektive

Javornik Čubrić, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
II. International Conference From Theory to Practice in Language for Specific Purposes

Will's Will and Wills

Javornik Čubrić, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
25th Annual HUPE Conference

English for the Legal Profession

Sočanac, Lelija ; Matijašević, Miljen ; Javornik Čubrić, Marijana ; Husinec, Snježana ; Horvatić Bilić, Irena
Udžbenik, 2017.

Kako prevesti modalni glagol shall u pravnome tekstu?

Javornik Čubrić, Marijana
Stručni radovi, 2016.

Plain English for Law

Javornik Čubrić, Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
The International Language Conference on the Importance of learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures 2015

Pokret za jednostavni engleski jezik pravne struke

Javornik Čubrić, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

The Development of English for Legal Purposes

Javornik Čubrić, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
The 7th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures 2014

The Development of English for Legal Purposes

Javornik Čubrić, Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
The 7th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures 2014

Stavovi studenata Pravnog fakulteta prema nastavi engleskog jezika struke

Javornik Čubrić, Marijana ; Matijašević, Miljen
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
I. stručno-znanstveni skup "Jezik struke - kamo idemo?"

Interdepartmental Co-operation in ELP Curriculum Development

Javornik Čubrić, Marijana ; Matijašević, Miljen
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
The 6th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures 2013

Engleski jezik pravne struke

Javornik Čubrić, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Scott Turow: Pravne pogreške

Javornik Čubrić, Marijana
, 2012.

ESP Evaluation at the Faculty of Law in Zagreb

Javornik Čubrić, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Didactic Challenges 2012

Podučavanje engleskog jezika pravne struke u Hrvatskoj

Javornik Čubrić, Marijana
Doktorske disertacije, 2012.

Needs Assessment in English for Legal Purposes

Javornik Čubrić, Marijana ; Matijašević, Miljen
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2012.
The 5th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures 2012

ESP Evaluation at the Faculty of Law in Zagreb

Javornik Čubrić, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Didactic Challenges 2012

The Role of English for legal purposes in Croatia in the 21st century

Javornik Čubrić, Marijana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
The international conference "The importance of learning professional foreign languages for communication between cultures"

J. Olsson, Forenzička lingvistika

Javornik Čubrić, Marijana ; Sočanac, Tomislav
, 2010.

The Role of ELP in Croatia in the 21st Century

Javornik Čubrić, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
The Third International Language Conference on The Importance of Learning Foreign Languages for Communication between Cultures

English for Tax Administration Study

Javornik Čubrić, Marijana
Ostalo, 2009.

Edith Wharton i njezine junakinje: anđeli uništenja

Javornik Čubrić, Marijana
Magistarski radovi, 2006.

In search of identity: A comparative study of values: Croatia and Europe


Uredničke knjige, 2005.

Joseph R. Roach, Strasti glume: Studije iz znanosti glume

Javornik Čubrić, Marijana
, 2005.

English for Social Workers

Javornik Čubrić, Marijana ; Vićan, Dunja
Ostalo, 2005.

D. Vićan, Z. Pavić, B. Smerdel, Engleski za pravnike, Narodne novine, Zagreb, 2000.

Javornik Čubrić, Marijana
, 2000.

Radovi

 

UDŽBENICI

Javornik Čubrić, Vićan, English for Social Workers, Pravni fakultet, Zagreb, 2000.

Javornik Čubrić, Vićan, English for Social Workers, Drugo dopunjeno izdanje, Pravni fakultet, Zagreb, 2005.

Javornik Čubrić, English for Tax Administration Study, Društveno veleučilište, Zagreb, 2009.

Sočanac, Matijašević, Javornik Čubrić, Husinec, Horvatić Bilić, English for the Legal Profession, Narodne novine, Zagreb, 2017.

Javornik Čubrić. English for Tax Professionals, Narodne novine, Zagreb, 2018.

Sočanac, Javornik Čubrić, English for Public Administration, Narodne novine, Zagreb, 2018.

Javornik Čubrić, English for the Social Work Profession, Pravni fakultet, Zagreb, 2020.

Sočanac, Matijašević, Javornik Čubrić, Husinec, Horvatić Bilić, English for the Legal Profession, 2nd revised edition, Narodne novine, Zagreb, 2019.

STRUČNI PRIJEVODI

 

KNJIGE:

Elaine Fultz, ur. Mirovinska reforma u srednjoj i istočnoj Europi – Restrukturiranje privatizacijom: Analiza slučajeva Mađarske i Poljske, International Labour Office, 2004.

Elaine Fultz, ur. Mirovinska reforma u srednjoj i istočnoj Europi – Restrukturiranje javnih sustava mirovinskog osiguranja: Analiza slučajeva Republike Češke i Slovenije, International Labour Office, 2004.

J. Roach, Strasti glume: Studije o znanosti glume, Hrvatski centar ITI-UNESCO, Zagreb, 2005. (ur. Lada Čale Feldman)

Josip Baloban, ed. In Search of Identity: A Comparative Study of Values: Croatia and Europe, Golden Marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.

John Olsson, Forenzička lingvistika, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2010. (poglavlja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)

 

 

ČLANCI:

Pojmovnik – Metapodaci koji se koriste pri rukovanju i uporabi informatičkim resursima (Informatica Museologica, br. 31 (1-2), 2000.)

Jana Bahurinska, Zaštita kulturne baštine u Republici Slovačkoj na temelju kompjutorizirane dokumentacije (Informatica Museologica, br. 31 (1-2), 2000.)

Zsuzsa Ferge, Katalin Tausz, Transformacija i socijalna sigurnost u Mađarskoj, (Revija za socijalnu politiku, br. 2, 2001)

Katarina Müller, Politička ekonomija mirovinske reforme u Latinskoj Americi (RSP, br. 1, 2002.)

Ethan B. Kapstein, Branko Milanovic, Odgovor na globalizaciju: Socijalna politika u tržišnim ekonomijama (RSP, br. 2, 2002.)

Tony Fitzpatrick, Novi prioriteti za socijalnu politiku i kriminologiju: globalizacija, urbanizam i država postsocijalne sigurnosti u nastajanju (RSP, br. 1, 2003)

Joseph E. Stiglitz, Zaposlenost, socijalna pravda i društveno blagostanje (RSP, br. 2, 2003)

Anne Birgitta Yeung, Socijalni kapital u crkvenom volonterstvu (RSP, br. 2, 2005.)

Svetlana Stephenson, Djeca ulice u Moskvi: korištenje i stvaranje socijalnog kapitala (RSP, br. 2, 2006.)

Janos Kornai, Što zemlje koje započinju postsocijalističku transformaciju mogu naučiti iz dosadašnjih iskustava? (u Siniša Zrinščak, ur., Socijalna država u 21. stoljeću – privid ili stvarnost? Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006.)

Europska stambena povelja (RSP, br. 3-4, 2007.)

Europske vrijednosti u globaliziranom svijetu. Priopćenje Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom vijeću i Vijeću regija (RSP, br. 1, 2008.)

Mišljenje Odbora regija: „Aktivno starenje: inovacija – pamertno zdravlje – bolji život“, Revija za socijalnu politiku (RSP br. 2, 2014.), str. 255-264

 

KNJIŽEVNI PRIJEVODI

 

Edgar Allan Poe, Heureka: Pjesma u prozi (integralni tekst, Europski glasnik br. 4, 1999)

John Williams, Pet pubova, dva bara i noćni klub, Hena Com, 2001

Don DeLillo, Umjetnica tijela, Hena Com, 2002.

William Gibson, Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, Lunapark, 2002.

Amos Oz, Moj Michael, Hena Com, 2003.

Colin Thubron, Prema posljednjem gradu, Hena Com, 2003.

John Williams, Povratak u Cardiff, Fraktura, 2003.

Don DeLillo, Americana, Hena Com, 2004.

John Williams, Princ od Walesa, Fraktura, 2005.

Kate Long, Priručnik za loše majke, Vuković&Runjić, 2008.

John Maddox Roberts, SPQR: Oskvrnuće, Fraktura, 2008.

Gilbert Adair, Čin Rogera Murgatroyda, Fraktura, 2009.

John Maddox Roberts, SPQR V: Saturnalije, Fraktura, 2010.

Scott Turow, Pravne pogreške, Algoritam, 2012.

William Gibson, Neuromencer, Katarina Zrinski, 2018.

 


Profesionalni interesi i članstva

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP)

Hrvatsko udruženje profesora engleskog (HUPE)

International Language and Law Association (ILLA)

Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU)

Hrvatsko filološko društvo (HFD)

Global Association of English Studies (GAES)


Izabrani projekti

Pravni i jezični aspekti višejezičnosti (2007-), istraživač

Tempus projekt: Strani jezici na području prava (2006-2009)


Povijest zaposlenja

 

Od 1997. do 2001. radila kao lektorica na Filozofskom fakultetu, Odsjek anglistike, gdje je predavala Engleski jezik I i održavala Prijevodne vježbe.

Od 2001. predaje na Pravnom fakultetu.

2001. godine izabrana u zvanje predavača, 2007. u zvanje višeg predavača.