prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc.
Maja Seršić

Usavršavala se u Institutu Lester Pearson za međunarodni razvoj Sveučilišta Dalhousie u Halifaxu (Kanada), Istraživačkom centru Haaške akademije za međunarodno pravo, Asser institutu u Haagu, Institutu Max Planck u Heidelbergu, Institutu za međunarodno javno pravo i međunarodne odnose u Solunu, Međusveučilišnom institutu u Luksemburgu, Pravnom fakultetu u Nijmegenu, Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

Pozvani predavač na konferencijama i postdiplomskim studijima u Genovi, Nijmegenu, Anacapriju, Agrigentu, Haagu, Napulju, Tunisu, Ženevi, Ateni, Ljubljani, Splitu i Dubrovniku.
Suvoditeljica tečaja o pravu mora na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 1992.-2001.

Članstvo u međunarodnim tijelima:
1997.-2010., članica Savjetodavnog tijela stručnjaka Međuvladine oceanografske komisije UNESCO-a;
1998.-2008., članica Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) Vijeća Europe;
Od 2002., arbitar za rješavanje sporova o okolišu i prirodnim izvorima na Stalnom arbitražnom sudu u Haagu;
2004.-2006., predstavnica Hrvatske u Stalnom Odboru za društvene znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF);
2004.-2006., potpredsjednica Udruženja europskih pravnih fakulteta (ELFA);
Od 2008., članica Uredništva European Journal of Legal Education (EJLE);
2010.-2014., članica Biroa Konvencije UNESCO-a o zaštiti kulturnih dobara u vrijeme oružanih sukoba.

Članstvo u nacionalnim tijelima:
1999.-2001., članica Komisije za granice Republike Hrvatske;
1999.-2002., sudjeluje u izradi Nacionalne strategije zaštite okoliša Republike Hrvatske;
2004.-2005., članica Komisije za procjenu utjecaja na okoliš projekta „Družba Adria“ (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva);
2004., članica Radne skupine Vlade Republike Hrvatske za izradu strategije za suzbijanje diskriminacije;
2006.-2008., članica Savjeta za pripremu prijatelja suda pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Ostalo:

1991.-2002., članica hrvatske delegacije na sastancima stranaka Barcelonske konvencije o zaštiti Sredozemnog mora;
1995.-1998., članica hrvatske delegacije na sastancima stranaka Konvencije UN-a o pravu mora;
1995.-1999., članica hrvatske delegacije na sastancima Radne grupe stručnjaka UNESCO-a za izmjenu Konvencije o zaštiti kulturnih dobara u vrijeme oružanih sukoba;

2007., imenovana za suzastupnika (koagenta) Republike Hrvatske u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu pred Međunarodnim sudom;
2008., članica tima RH pred Međunarodnim sudom u u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu (nadležnost);

2007.-2008., članica Mješovitog hrvatsko-slovenskog povjerenstva za pripremu okvira o podnošenju spora oko razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije pred međunarodno tijelo;
2008., članica Mješovitog hrvatsko-crnogorskog povjerenstva za pripremu pravnog postupka za razgraničenje na moru između Republike Hrvatske i Crne Gore pred Međunarodnim sudom u Den Haagu;

2010., imenovana zastupnicom Vlade RH pred arbitražom za rješavanje spora oko razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije;
2014., članica tima RH pred Međunarodnim sudom u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne Republike Jugoslavije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu (meritum);
2014., voditeljica tima RH pred Arbitražnim sudom za rješavanje spora oko razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Nagrade:
Priznanje Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić za 2011. za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke dodijeljeno za knjigu „Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze“, grupe autora (prof.dr.sc. Igor Bojanić, prof.dr.sc. Davor Derenčinović, prof.emerit.dr.sc. Željko Horvatić, prof.dr.sc. Davor Krapac i prof.dr.sc. Maja Seršić).

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1980

Godina magistriranja: 1987

Godina doktoriranja: 1991

Na katedri od: 1992

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 619
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 19
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

utorkom, od 12 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Pollution from Offshore Activities in the Mediterranean: Prevention and Liability

Seršić, Maja
Radovi u postupku objavljivanja, 2021.

Razvoj međunarodnopravne zaštite morskog okoliša i aktualni problemi

Seršić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2017.

Međunarodnopravna i građanskopravna odgovornost za štete morskom okolišu

Seršić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2017.

Due Diligence : Fault-Based Responsibility or Autonomous Standard?

Seršić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2016.

Contemporary Developments in International Law : Essays in Honour of Budislav Vukas


Uredničke knjige, 2016.

Granice Republike Hrvatske na moru

Seršić, Maja ; Šošić, Trpimir Mihael
, 2016.

Međunarodno pravo i njegovi podsustavi

Seršić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2012.

Diplomatska zaštita

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Međunarodno pravo - 2. dio

Andrassy, Juraj ; Bakotić, Božidar ; Lapaš, Davorin ; Seršić, Maja ; Vukas, Budislav
Ostalo, 2012.

Prijepis zvučnog zapisa sa znanstvenog skupa "Osobna kaznena odgovornost u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju", Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 28. studenoga 2011.

Parać, Zoran ; Derenčinović, Davor ; Becker, Steven W. ; Seršić, Maja ; Bojanić, Igor, pravnik ; Mikuličić, Goran ; Kajić-Kudelić, Patricija ; Kačić, Hrvoje ; Jelinić, Srećko, pravnik ; Horvatić, Željko
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze

Derenčinović, Davor ; Horvatić, Željko ; Bojanić, Igor ; Krapac, Davor ; Seršić, Maja
Autorske knjige, 2011.

Theory of joint criminal enterprise and international criminal law - challenges and controversies

Derenčinović, Davor ; Horvatić, Željko ; Bojanić, Igor ; Krapac, Davor ; Seršić, Maja
Autorske knjige, 2011.

Neutrality in International Armed Conflicts at Sea

Seršić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2010.

Međunarodno pravo - 1. dio

Andrassy, Juraj ; Bakotić, Božidar ; Seršić, Maja ; Vukas, Budislav
Ostalo, 2010.

Odgovornost država za onečišćenje morskog okoliša: Međunarodnopravna odgovornost država i građanskopravna odgovornost

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Article 51 of the UN Charter and the "War" against Terrorism

Seršić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2008.

Agresija, samoobrana i anticipatorna samoobrana

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Praksa međunarodnih sudišta u formiranju institucija izvedene kaznene odgovornosti

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Međunarodnopravna odgovornost države

Seršić, Maja
Ostalo, 2007.

The American Pre-emptive Strike Doctrine and International Law

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Međunarodno pravo - 3. dio

Andrassy, Juraj ; Bakotić, Božidar ; Seršić, Maja ; Vukas, Budislav
Ostalo, 2006.

Odnos prava Europske unije i međunarodnog prava

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Pravo Europske zajednice - "self contained" režim?

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Protumjere u suvremenom međunarodnom pravu

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša

Seršić, Maja
Autorske knjige, 2003.

Načelo "uti possidetis" u međunarodnom pravu

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

The Impact of Multilateral Insurance and Compensation Funds on Liability for Environmental Harm

Seršić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2003.

Međunarodnopravni aspekti zaštite i očuvanja okoliša

Seršić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2003.

La Mediterranee et le droit de la mer a l'aube du 21e siecle

Seršić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Colloque inaugural de la Association Internationale du Droit de la Mer

Nuclear Tests and International Law

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

The Exclusive Economic Zone in the Adriatic

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Međunarodnopravna odgovornost država : pitanje krivnje i dužne pažnje

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Međunarodni zločini država: posebna kategorija protupravnih čina?

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Okoliš s međunarodnopravnog stajališta

Seršić, Maja
Poglavlja u knjigama, 1997.

Međunarodna odgovornost za štetne posljedice čina koji nisu zabranjeni međunarodnim pravom

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Protection of Cultural Property in Time of Armed Conflict

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Konferencija UN o okolišu i razvoju 1992. i Sredozemlje: izmjene Barcelonske konvencije i protokola 1995.

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Šteta od onečišćenja naftom - obujam i popravljanje

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

The Crisis in the Eastern Adriatic and the Law of the Sea

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

Sukcesija država u pogledu državnih arhiva

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

Pravni status pokretnih naprava za istraživanje i iskorištavanje nafte i plina s podmorja u jugoslavenskom i komparativnom pomorskom pravu

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.

Regional vs. Global Approach to Marine Environmental Protection

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.

Izvanugovorna odgovornost za štetu od zagađivanja zbog istraživanja i iskorištavanja mineralnih bogatstava morskog dna i podzemlja

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1989.

Protection of the Mediterranean Sea against Pollution resulting from Exploration and Exploitation of the Seabed and its Subsoil, The Legal Regime of Enclosed or Semi-Enclosed Seas: The Particular Case of the Mediterranean

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1988.

Znanstveno istražvanje mora prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1988.

Međunarodno ribolovno pravo i položaj ribarskih brodova s posebnim osvrtom na odredbe Konvencije UN o pravu mora iz 1982.

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1988.

Zaštita Sredozemnog mora od zagađivanja potapanjem otpadaka i drugih tvari s brodova i zrakoplova

Seršić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1987.

Izabrani projekti

Voditelj istraživanja o primjeni međunarodnog humanitarnog prava u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC); rezultati objavljeni u: Customary International Humanitarian Law, Volume 1, Rules, ur. J-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck, ICRC, 2005.