izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
izv. prof. dr. sc.
Linda Rajhvajn Bulat

Linda Rajhvajn Bulat rođena je 31. svibnja 1981. godine, u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2004. godine, a 2011. godine završila je pri istom fakultetu doktorski studij psihologije, te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane socijalne psihologije. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti izabrana je 2014. godine.

Od ožujka 2005. godine zaposlena je kao asistent, a od 2011. godine viši asistent, na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2013. – 2014. godine voditelj je istraživačkog tima iz Hrvatske za međunarodni projekt ''Uključenost djece u građanskim i kaznenim postupcima'', čiji je nositelj Agencija Europske unije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA), a u Hrvatskoj ga provodi Hrvatski pravni centar. Projekti na kojima je, pod vodstvom prof. dr. sc. Marine Ajduković, ranije sudjelovala su ''Čimbenici rizika za razvoj internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih iz perspektive adolescenata'', ''Višestruka viktimizacija u djetinjstvu, izloženost obitelji stresorima i rizici po psihosocijalnu prilagodbu adolescenata'' (2013.–2014.), koje je financiralo Sveučilište u Zagrebu, te ''Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske'' (2007.–2013.) i ''Psihosocijalne potrebe djece u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima'' (2005.–2006.), koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Također, bila je i član ekspertnog tima za poboljšanje kvalitete nastave, kao dijela međunarodnog Tempus projekta ''Razvoj modela unapređivanja kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu'' (2006.), te je od 2004. do 2005. godine bila vanjski suradnik na međunarodnom projektu CONNECT (''Components, organization, costs and outcomes of health care and community based interventions for people with postraumatic stress following war and conflict in the Balcans''), pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Objavila je 6 znanstvenih radova, jedno poglavlje u domaćem sveučilišnom udžbeniku te aktivno sudjelovala na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Uloga civilnog društva u kriznim događajima velikih razmjera: aktivnosti Društva za psihološku pomoć na potresom pogođenom području

Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Urbanc, Kristina ; Šaban, Franjo ; Šaravanja, Nikolina ; Tomac, Patricia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
3. međunarodna znanstvena konferencija: Suočavanje s kriznim situacijama – putevi jačanja otpornosti

Subjektivna dobrobit djece - kakvu su ulogu imali krizni događaji 2020. godine?

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
25. Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB)

Stresna iskustva i subjektivna dobrobit djece tijekom kriznih događaja velikih razmjera

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo Bagarić, Ines
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
25. Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB)

Internalizirani problemi adolescenata u kontekstu školskog okruženja

Rajhvajn Bulat, Linda ; Horvat, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Vejmelka, Lucija
Autorske knjige, 2020.

Psychosocial functioning of adolescents with different types of behavioural problems

Sušac, Nika ; Rezo, Ines ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Child maltreatment and well-being: challenges across borders, research and practices

Prolonged autoaggression in the context of adolescents’ resilience, family victimization and stressful life events

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
16th European Congress of Psychology (ECP 2019)

Psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. međunarodni psihologijski znanstveni skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB 2019)

Doprinos nekih osobnih i okolinskih varijabli u objašnjavanju eksternaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Autoagresivna ponašanja adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Kako su naša djeca? Preliminarni rezultati nacionalnog istraživanja subjektivne dobrobiti djece

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Kako se osjećaju djeca? Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj

Vejmelka, Lucija ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Šincek, Daniela ; Jukić, Renata ; Dubovicki, Snježana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Subjektivna dobrobit adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke

Značaj Skale depresivnosti, anksioznosti i stresa u procjeni internaliziranih problema kod adolescenata

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke

Evaluacija studentske terenske prakse – perspektiva studenata diplomskog studija socijalnog rada

Urbanc, Kristina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Znanstveni skup Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Budi Izvor - Stručni priručnik za voditelje grupnih radionica za djecu i mlade


Uredničke knjige, 2018.

The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia : Socio-demographic and family victimisation factors

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu materijalnog statusa obitelji

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“

Izvori otpornosti kod adolescenata koji su doživjeli viktimizaciju u obitelji

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Grubišić, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2018.

Razlozi razvoda braka kao odrednice sporazuma o roditeljskoj skrbi

Štifter, Ana ; Mihalj, Marko ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Vuković, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Elektroničko vršnjačko nasilje u kontekstu odnosa s bliskim osobama i ovisnosti o Internetu

Sušac, Nika ; Hrenar, Dijana ; Josić, Martina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
VI. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VI. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli i vezanosti za školu

Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Povezanost siromaštva i ekonomskih teškoća obitelji na psihološku dobrobit adolescenata: Izazov za istraživanja i djelovanje psihologa

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

The role of parents and peers in understanding female adolescent sexuality – testing perceived peer norms as mediators between some parental variables and sexuality

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Ajduković, Dea
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Nasilje u obitelji i sociodemografska obilježja kao prediktori internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
1. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem: „Mentalno zdravlje djece i mladih – imperativ za budućnost“

Odnos religioznosti i seksualnosti adolescentica – Imaju li roditelji posredujuću ulogu u toj vezi?

Rajhvajn Bulat, Linda
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Evaluacija studentske terenske prakse – perspektiva studenata

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Urbanc, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Vodič za ostvarivanje prava djeteta na informacije, izražavanje mišljenja, zastupnika i prilagođen postupak u sudskim postupcima razvoda braka i o roditeljskoj skrbi

Aras Kramar, Slađana ; Korać Graovac, Aleksandra ; Rajhvan Bulat, Linda ; Eterović, Ivana
, 2015.

Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Rizična ponašanja adolescenata, viktimizacija u obitelji i internalizirani problemi

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Internalizirani i eksternalizirani problemi adolescenata u kontekstu viktimizacije u obitelji i vršnjačkih odnosa

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Iskustvo nasilja u obitelji i trenutne životne prilike kao prediktori rizičnosti majki za zlostavljanje djece

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Qualitative analysis of experiences with electronic violence in homes for children with behavioral problems

Vejmelka, Lucija ; Majdak, Marijana ; Rajhvajn Bulat, Linda
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Global conference on psychological researches.

Internalizing and externalizing problems – How to plan appropriate prevention and intervention strategies for adolescents with different combination of mental problems?

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Differences between categories of school children according to their peer violence perpetration and victimization status

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems

Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence

Obrazovne potrebe i iskustva socijalnih radnika iz centara za socijalnu skrb u radu s traumatiziranim korisnicima

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ostojić, Draženka ; Vuger, Cristian
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
VI Konferencija socijalnih radnika "Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize"

Internalizirani problemi adolescenata u kontekstu sociodemografskih čimbenika, viktimizacije i psihosocijalne prilagodbe

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Kako obrazovanju dodati boju?

Childhood trauma as a predictor of risk for child abuse perpetrated by mothers

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
ISTSS 30th Annual Meeting

Psihološke krizne situacije u dječjoj dobi: mogućnosti intervencije i prevencije

Grubić, Marina ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Poglavlja u knjigama, 2014.

Psihosocijalna prilagodba adolescenata koji su na različite načine uključeni u elektroničko vršnjačko nasilje

Sušac, Nika: Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe

Uloga roditelja i vršnjaka u određivanju seksualnosti adolescentica – Posreduju li vršnjačke varijable na vezu između obiteljskih varijabli i seksualnog ponašanja djevojaka?

Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Odnosi s vršnjacima i vršnjačke norme kao odrednice seksualnog ponašanja adolescentica

Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Okolinske i osobne odrednice seksualnog ponašanja adolescentica

Rajhvajn Bulat, Linda
Doktorske disertacije, 2011.

A longitudinal study of depressiveness in children in public care

Rajhvajn Bulat, Linda
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prikaz skupa - II. hrvatski kongres primijenjene psihologije: "Zaštita zdravlja djece i mladih".

Tokić, Ana ; Rajhvajn Bulat, Linda
, 2010.

Povezanost seksualnog ponašanja djevojaka s njihovim samopoimanjem i komunikacijom s roditeljima

Rajhvajn Bulat, Linda
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
II. hrvatski kongres primjenjene psihologije - Zaštita zdravlja djece i mladih

Prevencija - (re)habilitacija - psihoedukacija - kroz interdisciplinarnost: 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Rajhvajn Bulat, Linda
, 2008.

Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Impact of stress and daily hassles on mental health of children in public care in Croatia

Rajhvajn Bulat, Linda ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
XXIX International Congress of Psychology

Children Mental Health Follow-Up in Youth Communities of the SOS-Children’ s Village

Rajhvajn Bulat, Linda ; Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
8th Alps-Adria Psychology Conference

Stress of children in public care in Croatia: Implication for social workers

Branica, Vanja ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
34th Biannual Congress of the International Association of Schools of Social Work (IASSW) - Transcending Global-Local Divides

Obilježja života i psihosocijalne potrebe mladića i djevojaka koji odrastaju u udomiteljskim obiteljima

Kregar Orešković, Klaudija ; Rajhvajn, Linda
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

What interventions are provided to help traumatized people and what was really used by them?

Tovilović, Zdravko ; Ajduković, Dean ; Kraljević, Radojka ; Macura, Sanja ; Rajhvajn, Linda ; Frančišković, Tanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
European Conference on Traumatic Stress (10 ; 2007)

Značenje Ljestvice depresivnosti za djecu u procjeni mentalnog zdravlja djece i adolescenata u javnoj skrbi

Ajduković, Marina ; Rajhvajn, Linda ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Longitudinalno praćenje depresivnosti djece u javnoj skrbi

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
18. dani Ramira i Zorana Bujasa

Psihosocijalna pomoć primjerena specifičnostima roda i spola - Iskustva stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb

Rajhvajn Bulat, Linda ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija-(Re)habilitacija-Psihoedukacija - kroz interdisciplinarnost

Korištenje tehnike analize sadržaja - primjer analize web foruma studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu

Branica, Vanja ; Rajhvajn, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima (7 ; 2007)

Prikaz Prve hrvatske konferencije o superviziji

Branica, Vanja ; Rajhvajn, Linda
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Istraživanja korelata depresivnosti i samopoštovanja u osnaživanju djece u javnoj skrbi

Rajhvajn, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
14. konferencija hrvatskih psihologa u Vodicama - Ljudski potencijali kroz žvotni vijek

Povezanost agresivnosti i sociometrijskog statusa srednjoškolaca

Rajhvajn, Linda
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2004.

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni interesi su joj psihologija adolescencije, seksualnost u adolescenciji, internalizirani i eksternalizirani problemi djece i mladih, grupni rad, traumatska psihologija te djeca u pravosuđu.

Članica je Tima psiholoških kriznih intervencija Društva za psihološku pomoć, Hrvatskog društva za traumatski stres, Hrvatske psihološke komore (2006. godine položila stručni ispit) te  Hrvatskog psihološkog društva i sekcije ''Psihologija seksualnosti''.


Izabrani projekti

Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

Uključenost djece u građanskim i kaznenim postupcima (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA; Hrvatski pravni centar)

Višestruka viktimizacija u djetinjstvu, izloženost obitelji stresorima i rizici po psihosocijalnu prilagodbu adolescenata (glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

Međunarodni projekt CONNECT (''Components, organization, costs and outcomes of health care and community based interventions for people with postraumatic stress following war and conflict in the Balcans'' ( pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, glavni istraživač u Hrvatskoj prof. dr. sc. Dean Ajduković)


Povijest zaposlenja

Od ožujka 2005. godine zaposlena je kao asistent, a od 2011. godine viši asistent, na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Surađivala je na većem broju kolegija, a trenutno izvodi nastavu na kolegiju Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja, Socijalni rad s grupom te Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu.