Leon Žganec-Brajša
Leon Žganec-Brajša

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 13
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

Utorkom, od 15h