dr. sc. Lea Skokandić
dr. sc.
Lea Skokandić

Diplomirala je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Rektorovu nagradu dobila je 2005. godine. Završila je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2018. godine.

Od travnja 2009. godine je zaposlena u zvanju asistentana katedri za Metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te od svibnja 2018. godine u zvanju poslijedoktoranda.

Osim sudjelovanja u izvedbi nastave na Studijskom centru socijalnog rada, surađivala je kao član istraživačkog tima u provođenju dva međunarodna projekta: „European Values Study“ i „FP7 - Balkan Epidemiological Study on Child Abuse & Neglect“ te domaćim projektima, poput projekta financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize“ (IP-2014-09-8546).

U koautorstvu je objavila osam izvornih znanstvenih radova. Aktivno je sudjelovala na raznim međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim skupovima.

Njen znanstveni interes usmjeren je na istraživanje mogućnosti primjene kvalitativne i kvantitativne metodologije u istraživanjima unutar područja socijalnih djelatnosti.  

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Anticipatory grief and experience of providing at- home palliative care among informal caregivers of spouses in Croatia: a qualitative study

Bilić, Jelena ; Skokandić, Lea ; Puljak, Livia
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Potrebe starijih osoba za uslugama iz sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj Potrebe starijih osoba za uslugama iz sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Penava Šimac, Marija ; Štambuk, Ana ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

The role of the elderly people in contemporary family in Croatia – the view of the three generations

Štambuk, Ana ; Skokandić, Lea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
22nd International Consortium for Social Development

PROFESIONALNA DOBROBIT ZAPOSLENIH U PODRUČJU PALIJATIVNE SKRBI

Macuka, ivana ; Tucak Junaković, Ivana ; Skokandić, Lea, Božić, Danijela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
22. Dani psihologije u Zadru

Profesionalni stres, zadovoljstvo poslom i sagorijevanje medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u području palijativne skrbi

Tucak Junaković, Ivana ; Macuka, Ivana ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

IZAZOVI RADA ZAPOSLENIH U PODRUČJU PALIJATIVNE SKRBI

Macuka, Ivana ; Tucak Junaković, Ivana ; Skokandić, Lea, Božić, Danijela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
2. Međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju, Hrvatskog katoličkog sveučilišta - Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice

Profil neformalnih njegovatelja starijih osoba u gradu Zagrebu

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

DISPOZICIJSKE DIMENZIJE, SOCIJALNI IDENTITET I PERCEPCIJA MEĐUGRUPNE PRIJETNJE KAO ODREDNICE ETNIČKIH PREDRASUDA

Skokandić, Lea
Doktorske disertacije, 2018.

Odrednice predrasuda prema nacionalnim manjinama: provjera uloge različitih oblika nacionalne vezanosti

Skokandić, Lea ; Čorkalo Biruški, Dinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Perceived Caregiver Burden and Needs of Informal Caregivers of Elderly Persons with Alzheimer’s Disease

Skokandić, Lea ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Internationaal Congress of the International College of Person Centered Medicine

Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih

Sušac, Nika ; Skokandić, Lea ; Rimac, Ivan ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Neke obiteljske i školske odrednice otpornosti kod adolescenata

Skokandić, Lea ; Rezo, Ines ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Neka obilježja obiteljskih njegovatelja starijih osoba na području grada Zagreba

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Skokandić, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
23.godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija starenja - pogled u budućnost

Prediktori predrasuda prema pripadnicima nacionalnih manjina u Hrvatskoj

Skokandić, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Međunarodni psihologijski znanstveni skup 21. Ramira i Zorana Bujasa

Prevalence and risk factors for children exposure to different types of abuse in family and peer relations: National results for Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Skokandić, Lea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
B.E.C.A.N. International Conference - Inquiring Child abuse and neglect in the Balkan and the world during crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence

Analiza obilježja prijavljenih događaja nasilja nad djecom u obitelji evidentiranih u centrima za socijalnu skrb

Ogresta, Jelena ; Rimac, Ivan ; Ajduković, Marina ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Epidemiological Study and Administrative Data Collection on Child Abuse and Neglect in Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Rajter, Miroslav ; Skokandić, Lea ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect

Motherhood attitudes in European countries - conflict of woman roles in different cultures

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Skokandić, Lea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
The fourth Conference of the European Survey Research Association (ESRA)

Kvalitativna analiza sadržaja stereotipa prema pripadnicima nacionalnih manjina u Hrvatskoj

Zorec, Lea ; Čorkalo Biruški, Dinka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Dani psihologije u Zadru (17 ; 2010)

Analiza determinanti odaziva u anketnom istraživanju Europska studija vrijednosti

Rimac, Ivan ; Zorec, Lea ; Ogresta, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Etičke dileme u kvalitativnom istraživanju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Rimac, Ivan ; Skokandić, Lea ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici

Primjena metode fokus grupa u pilot istraživanjima: iskustva sa BECAN projekta

Skokandić, Lea ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici

Determinants of survey response in Croatian EVS 2008

Rimac, Ivan ; Zorec, Lea ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
EVS workshop after the 2008 wave (2 ; 2010)

The relation between coping strategies and burnout among mental health workers in Croatia

Ogresta, Jelena ; Zorec, Lea ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Coping & Resilience International Conference

College Adjustment in Bologna process : Mixed Method Approach

Ogresta, Jelena ; Zorec, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Dani Ramira i Zorana Bujasa (19 ; 2009)

Osobine Ličnosti i Društveni Stavovi : Mogućnost Predviđanja Društvenih Stavova na temelju Big Five Modela Ličnosti

Mikloušić, Igor ; Tadić, Maja ; Zorec, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Dani Psihologije u Zadru (16 ; 2006)

Relation Beetwen Burnout Syndrome and Job Satisfaction Among Mental Heath Workers

Ogresta, Jelena ; Rusac, Silvia ; Zorec, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Povezanost autoritarnosti sa nacionalnim i europskim identitetom te sa političkim stavovima o Hrvatskoj i Europskoj uniji

Rimac, Ivan ; Cvetković-Lukačić, Lana ; Zorec, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Dani psihologije (15 ; 2006)

Test kvantitativno-relacijskih sposobnosti : Prikaz, svojstva i razvojne promjene

Žebec, Mislav-Stjepan ; Dumbović, Ivana ; Zorec, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Dani psihologije (14 ; 2004)