mr. sc. Ksenija Cipek, pred.
mr. sc.
Ksenija Cipek,
pred.

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Katedra/služba:
Financijsko pravo i financijska znanost
Portfoliji Djelatnika

Više

Edukacija

Kontakt

Zavod/služba: