LJUDSKA PRAVA I KAZNENO PRAVOSUĐE:
Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Repozitorij
Obavijesti

Predavanja u kolegiju Ljudska prava i kazneno pravosuđe započet će u utorak 15. listopada u 8 sati (TRH 14/II, dvorana V).