KAZNENO PRAVO EUROPSKE UNIJE:
Kazneno pravo Europske unije
Kazneno pravo Europske unije
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166806
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić
Osnovni podaci
Kazneno pravo Europske unije Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166806
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, soba 3
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 2. 11. 2023., konzultacije se zbog bolesti nastavnika neće održati. 

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Đurđević, Zlata; Lisabonski ugovor: Prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi; HLJKPP 2(2008) (2008), str. 1077-1027
OBVEZNA: Đurđević, Zlata; Mehanizmi utjecaja prava Europske zajednice na kaznenopravne sustave država članica; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2(2004) (2004), str. 287-326
OBVEZNA: Burić, Zoran; Načelo ne bis in idem u u europskom kaznenom pravu - Pravni izvori i sudska praksa Europskog suda; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3-4(2010) (2010), str. 819-859
OBVEZNA: Đurđević; Karas (eds.); European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial Interestes: State of Play and Challenges; Croatian Association of European Criminal Law, Zagreb (2016), str
PREPORUČENA: Klip, Andre; European Criminal Law; Intersentia (2016), str. izabrana poglavlja
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Stvaranjem pravnog poretka Europske unije i prenošenjem kaznenopravne nadležnosti na tijela Unije nastalo je nadnacionalno europsko kazneno pravo koje s jedne strane postoji kao skup samostalnih nadnacionalnih propisa a s druge dolazi do njihove integracije u nacionalne kaznenopravne poretke. Znanja koja se prenose u ovom predmetu obuhvaćaju kaznenopravne pravne izvore EU i njihov pravni učinak u nacionalnim pravnim porecima.
Predmet pruža specijalističko znanje iz područja kaznenog prava i europskog prava koje je potrebno sucima, državnim odvjetnicima, policajcima i drugim državnim službenicima kao i odvjetnicima koji sudjeluju ili će sudjelovati u policijskoj i sudskoj suradnji među EU državama, kao i istraživačima i studentima koji imaju interesa za pravosudne i sigurnosne politike EU. Stoga njegovo gradivo treba biti dio programa specijalističkog kao i doktorskog studija na poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti.

Sadržaj kolegija
1. Razvoj kaznenopravnih ovlasti Europske unije, 2. Lisabonski ugovor i kazneno pravo, 3. Uloga Europskog suda pravde u kaznenopravnom području, 4. Temelji policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima - Načelo uzajamnog priznanja, 5. Institucije i mehanizmi policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u EU, 6. Europski uhidbeni nalog, 7. Dokazi u kaznenom pravu EU, 8. Harmonizacija nacionalnih kaznenih prava, 9. Načelo ne bis idem u kaznenom pravu EU, 10. Ured europskog javnog tužitelja
Ispitni rokovi
Obavijesti