THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS:
Katedra za kazneno procesno pravo English
The European Court of Human Rights
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
European Court of Human Rights-criminal law aspects
Study: European Law - 2. semester
Code: 166922
ECTS: 6.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Basic data
European Court of Human Rights-criminal law aspects European Law - 2. semester
6.0 166922
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, room 3
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas Trg Republike Hrvatske 3, room Trg Republike Hrvatske 3
Literature
REQUIRED: Batistić Kos, Vesna; Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; NN (2012), str
REQUIRED: Bojanić, Igor / Đurđević, Zlata; Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava; (2008), str. 973-980
REQUIRED: Đurđević, Zlata / Elizabeta Ivičević Karas (ur.); Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; (2013), str
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Europsko konvencijsko pravo o oduzimanju slobode prisilnim smještajem osoba s duševnim smetnjama, u: Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama; (2002), str. 207-233
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje; (2005), str. 739-762, 742-746
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Tripalo, Dražen; Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse; (2006), str. 551-596, 552-566
REQUIRED: Đurđević, Zlata,; Sloboda izražavanja: čl. 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 152 - 189
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava; (2014), str
REQUIRED: Ivičević Karas, Elizabeta; Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; (2007), str
REQUIRED: Ivičević Karas, Elizabeta; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, III. specijalističko savjetovanje, Primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u RH,; (2009), str. 1-19
REQUIRED: M. Munivrana Vajda, A. Šurina Marton; Gdje prestaju granice slobode izražavanja, a počinje govor mržnje? Analiza hrvatskog zakonodavstva i prakse u svjetlu europskih pravnih standarda; (2016), str. 435-467
REQUIRED: Pleić, Marija; Zabrana mučenja u praksi Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske i praksu Ustavnog suda RH; (2016), str.. 247-279
REQUIRED: Valković, Laura; Pravo na pristup branitelju u svjetlu presude Dvorski protiv Hrvatske; (2016), str. 339-369
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, HLJKPP br. 2/2009; , str. 783-808, 785-788
RECOMMENDED: Đurđević, Zlata; Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li preživjeti odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za gradonačelnika grada Zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja?; (2015), str. 9-47
RECOMMENDED: Grđan, Kristijan; Pravo na život: čl. 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 45 - 66
RECOMMENDED: Ivičević Karas, Elizabeta; Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske); , str. 999 - 1018
RECOMMENDED: Krapac, Davor; Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i hrvatski kazneni postupak; (1995), str. 3 - 40
RECOMMENDED: Krapac, Davor; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I, 136-170, te druga pravna mišljenja Europskog suda za ljudska prava opisana u knjizi; (2010), str
RECOMMENDED: Krapac, Davor; Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda za ljudska prava; (2010), str. 1207 - 1240
RECOMMENDED: Krapac, D; Osnovna prava čovjeka i građanina i načela krivičnog postupka; (1989), str. 827 - 854
RECOMMENDED: Kušan Lovorka / Radačić Ivana; Zabrana mučenja: čl. 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 67 - 87
RECOMMENDED: Martinović, Igor / Kos, Damir; Nezakoniti dokazi: teorijske i praktične dvojbe u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava,; (2016), str. 311-338
RECOMMENDED: Mrčela, Marin / Bilušić, Ivana; Konfrontacijska mjerila; (2016), str. 371-401
RECOMMENDED: Priručnici za pravnike o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima; Interrights, str
RECOMMENDED: Radačić, Ivana; Regulacija pobačaja - Praksa Europske komisije za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava u svjetlu globalnih standarda; (2017), str. 251-270
Description
Exam dates