Konferencija

PRAVA OBRANE U KAZNENOPRAVNOJ SURADNJI DRŽAVA

ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Zagreb, 17. veljače 2016.

Aula Sveučilista u Zagrebu, Trg maršala Tita 14

Program

14:00 Promocija knjige

EUROPEAN CRIMINAL PROCEDURE LAW IN SERVICE OF PROTECTION OF EUROPEAN UNION FINANCIAL INTERESTS: STATE OF PLAY AND CHALLENGES

Izdavac: Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo (HUEKP)

Knjigu ce predstaviti:

Prof. dr. sc. Ivo Josipović, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Matjaž Jager, direktor Instituta za kriminologiju Pravnog fakulteta u Ljubljani

Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, urednica knjige, Pravni fakultet u Zagrebu

 

14:45 Otvaranje konferencije i pozdravni govori

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, dekanica Pravnog fakulteta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Zlata Đurdević, predsjednica Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo i voditeljica HRZZ projekta "Hrvatska kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti" (CoCoCrim)

 

15:00 Prof. dr. sc. Zlata Đurdevic, Pravni fakultet u Zagrebu

Direktiva o pravu na branitelja: popunjavanje pravne praznine u zaštiti ljudskih prava u Europskoj uniji

Prof. dr. sc. Matjaž Jager, Pravni fakultet u Ljubljani

Neka zapažanja o razvoju kaznenog prava Europske unije uključujuci procesna jamstva

Doc. dr. sc. Primož Gorkič, Pravni fakultet u Ljubljani

Jačanje procesnih prava u Europskoj uniji: tri rekapitulacije

Rasprava

 

16:00 Pauza za kavu i domjenak

 

16:30 Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet u Zagrebu

Direktiva o pravu na branitelja: izazovi implementacije u hrvatsko kazneno procesno pravo

Dr. sc. Laura Valković, odvjetnica iz Zagreba

Presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Dvorski protiv Hrvatske

Dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet u Zagrebu

Položaj obrane u transnacionalnim kaznenim postupcima

Rasprava

 

17:30 Doc. dr. sc. Matko Pajčić, Pravni fakultet u Splitu

Pravni okvir zaštite osobnih podataka u međunarodnoj policijskoj i pravosudnoj suradnji u kaznenim postupcima

Mario Rošić, voditelj Službe za medunarodnu policijsku suradnju (Interpol -Europol- SIReNE)

Zaštita podataka u Schengenskom informacijskom sustavu II

Dr. sc. Ante Novokmet, Pravni fakultet u Osijeku

Direktiva o jacanju pretpostavke nedužnosti u kaznenom postupku

Dr. sc. Marija Pleić, Pravni fakultet u Splitu

Pritvor u pravu Europske unije

Rasprava

 

19:00 Skupština Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo

Konferenciju je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom 8282 "Hrvatska kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti" (CoCoCrim)


Repozitorij