1. NAPREDNI KOLOKVIJ "MEĐUNARODNO KAZNENO I HUMANITARNO PRAVO"

I. Advanced Colloqium "International Criminal and Humanitarian Law"

Baška, 18.-20. svibnja 2008.

 
 
 


 

 

U organizaciji Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta, a u okviru projekta „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta“, u Baški na otoku Krku od 18.-20. svibnja 2008. godine održan je I. Napredni kolokvij „Međunarodno kazneno i humanitarno pravo“ (Ist Advanced Colloqium „International Criminal and Humanitarian Law“). Na kolokviju je sudjelovalo 16 studenata II. godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su na engleskom jeziku argumentirali teze iz hipotetskog slučaja s područja međunarodnog humanitarnog prava.
 
Sudsko vijeće u sastavu prof.dr.sc. Davor Derenčinović, professor Steven Becker (gostujući profesor s DePaul College of Law, Chicago) i dipl.iur. Marta Dragičević ocjenjivali su poznavanje prava i činjenica, analizu predmeta, prezentaciju i korištenje vremena (time management).
 
U finale kolokvija plasirale su se dvije ekipe i to Šugh Sonja, Tomić Marko, Damjanović Jelena i Balagović Tihana kao članovi applicant team-a, te Tonković Matea, Jungić Korenilija, Hrstić Dijana i Vdović Lana, kao članovi respondent team-a. Prema odluci sudskog vijeća pobjednici održanog kolokvija su članovi respondent team-a, dok je najboljim govornikom proglašena Tihana Balagović.

 
U neslužbenom dijelu programa sudionici kolokvija posjetili su bivšu kaznionicu na Golom otoku.