OSOBITOSTI DELINKVENCIJE ŽENA:
Osobitosti delinkvencije žena
Osobitosti delinkvencije žena
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166801
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
prof. dr. sc. Maja Munivrana
prof. dr. sc. Ksenija Turković
Osnovni podaci
Osobitosti delinkvencije žena Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166801
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 14,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, soba 12/I
prof. dr. sc. Maja Munivrana

Konzultacije po dogovoru

Trg Republike Hrvatske 3, soba soba 17/I
prof. dr. sc. Ksenija Turković
Literatura
OBVEZNA: Grozdanić, V. (ur); Kada žena ubije - interdisciplinarni pristup; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2011), str
OBVEZNA: Grozdanić- Šelih (ur.); Žene i kazna zatvora; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2001), str
OBVEZNA: Frances Heidensohn; Women and Crime; Macmillan Press LTD, London (1996), str
OBVEZNA: Joanne Belknap; The Invisible Woman:Gender, Crime and Justice; Thomson Wadsworth Publishing, Belmont, USA (2010), str
OBVEZNA: Marisa Silvestri; Chris Crowther; Dowey; GenderCrime; London (2016), str
OBVEZNA: Nastavni materijali (reader, power point, 2016.); , str
PREPORUČENA: Grozdanić; Karlavaris; Bremer; Kazna zatvora za ovisnice - represija i/ili prevencija; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol.26., br.2/2005 (2005), str
PREPORUČENA: Grozdanić; Karlavaris; Bremer; Poremećaj kao element bića kaznenog djela čedomorstva; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 17., br.2/1996. (1996), str
PREPORUČENA: Kanduč; Grozdanić; Prostitucija (nepoželjna tema, kažnjiva radnja i stalna pojava); Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol.19., br.1/1998 (1998), str
PREPORUČENA: Grozdanić; Karlavaris; Bremer; Pisana riječ u funkciji resocijalizacije u ženskim zatvorima; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23., br. 2/2002. (2002), str. 697-711
PREPORUČENA: Sheryl J. Grana; Women and Justice; RowmanLittlefield Publishers (2002), str
PREPORUČENA: Marilyn D. McShane; Ming Li Hsieh; Women and Criminal Justice; Wolters Kluwer (2014), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Ovim predmetom stječu se znanja o svim posebnostima - fenomenološkim i etiološkim koje se odnose na delinkvenciju žena, o nekim tipičnim i zanimljivim kaznenim djelima koja čine žene, te o načinima izdržavanja kazne zatvora za žene kao jednom obliku reakcije društva na njihova delinkventna ponašanja. Predmet je zbog svoje naglašene interdisciplinarnosti usko povezan sa slijedećim predmetima studija: Kazneno pravo, Kriminologija, Penologija i penitencijarno pravo i Sudska psihijatrija. Navedeni sadržaj predmeta zbog fokusiranja na specifičnosti delinkvencije žena osvještavao bi navedenu problematiku, pa bi se na taj način širili vidici, ali i olakšalo snalaženje u ovom području u praksi.

Sadržaj kolegija
Žene u mitovima, literaturi i društvu. Kriminalitet žena. Fenomenologija kriminaliteta žena. Statistika o kriminalitetu žena. Udio u ukupnom kriminalitetu. Vrste kaznenih djela. "Tamna brojka" ženskog kriminala. Žene povratnice. Etiologija kriminaliteta žena. Traganje za uzrocima kriminalnog ponašanja u osobi žene: Antropološka učenja, Psihološka učenja, Utjecaj društvene sredine na kriminalitet žena, Feminizam i delinkvencija. Žene i kazneno pravo: Povijesni pregled. Počiniteljice nekih kaznenih djela: Čedomorke. Žene ubojice. Žene i droge. Žene i organizirani kriminal. Kažnjavanje žena: Odmjeravanje kazne, Žene i kazna zatvora.
Ispitni rokovi
Obavijesti